Kinderpornozaak Zandvoort escaleert

Publié le par Jacqueline de Croÿ


Man1.fetch-15


Chantage niet alleen door de Turken, maar ook door de voormalige Stasi en de huidige CIA?

Door Micha Kat
28 mei, 2009

Dat de Nederlandse staat wordt gechanteerd door de Turken met belastend material over Joris Demmink en dat deze chantage heeft geleid tot het fake-proces en de veroordeling tot levenslang van Baybasin, dat staat inmiddels vast. Deze website wijdde hier eerder een veel gelezen artikel aan en deze ‘internationalisering’ van de zaak-Demmink vormde voor uw webmaster tevens de directe aanleiding zich intensief met de zaak te gaan bezighouden vanaf april 2007. Maar thans komen de contouren aan het licht van chantage op een nog veel dieper en alarmerender nivo. Het zou zomaar kunnen dat we met de zaak-Demmink direct in het hart zitten van een international spionage- en chantage-netwerk dat zijn gelijke in de moderne geschiedenis niet kent, maar een prima verklaring zou kunnen vormen voor allerlei merkwaardige en onverklaarbare gebeurtenissen in de Nederlandse (en buitenlandse) politiek. Er zijn verschillende lijnen waarlangs we deze problematiek kunnen benaderen.
De eerste lijn brengt ons naar het Moskou van de KGB. Het is een bekend feit dat de geheime diensten in de voormalig communistische landen, aangestuurd door de KGB vanuit Moskou, ware meesters waren in het chanteren van westerse politici met seksueel materiaal dat speciaal voor dat doel werd gecreeerd, meestal met behulp van hoeren, maar ook via minderjarige jongetjes die wired werden uitgeleverd aan pedofiele westerlingen. Een leger aan Nederlandse politici, maar ook vele hoge juristen en rechtsgeleerden, hebben tot in de late jaren 80 van de vorige eeuw communistische landen bezocht en zouden het slachtoffer kunnen zijn geworden van voornoemde praktijken. Joris Demmink zou tot dit leger kunnen behoren. Maar er is meer dat Demmink direct in de gevarenzone brengt van deze (post)-communistische chantage. Centraal hierin staat de Duitse jongen Manuel Schadwald die in 1993 verdween in Berlijn, in Nederland terecht kwam in de kinderprostitutie en in 1994 ook in ons land van de aardbodem werd weggevaagd (hij is nooit gevonden).

http://www.klokkenluideronline.nl/


Kinderpornozaak Zandvoort escaleert - Reportage van journalist Serge Garde

Manuel Schadwald (foto) was de Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.

De Clerck die na zijn ontslag tengevolge van de mysterieuze ontsnapping van Marc Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam (2008), wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
Dat is vreemd voor een minister die een 'menselijke justitie' en 'een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt. Het wordt nog vreemder als men bedenkt dat Minister De Clerck zich zopas bij de Nederlandse regering ging beklagen over de overbevolking in zijn gevangenissen en dat hij vervolgens besliste om een stukje Nederlands Guantanamo te kopen waarin enkele honderden Belgische gevangenen kunnen opgesloten worden.

In de zaak Vervloesem zorgt minister De Clerck er ook voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Clerck beloofde meer dan een maand geleden in een schriftelijke mededeling aan Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, om de 'detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge door de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken' maar de Minister hield zijn woord wederom niet.
Door het uitblijven van het beloofde onderzoek van De Clerck en door de provocaties van de gevangenisdirectie die welgeteld 1 dag voor zijn hoogstnoodzakelijke spoedopname in het AZ Sint Jan te Brugge, negatief adviseerde inzake zijn verzoeken tot penitentiaire verlofregeling, electronisch toezicht en begeleiding, zette de actievoerder meer dan 14 dagen geleden zijn medicatie en medische behandeling volledig stop. Zijn gezondheidstoestand is daardoor dermate zo verslechterd dat zijn bloeddruk die alleen nog maar manueel te meten valt, ver boven de 20 staat. De suikerspiegel bereikte enkele dagen geleden een piek van 600 volgens Belgische normen. Doordat de spoedopname in het AZ Sint Jan niet is doorgegaan, maakt het hart van Marcel Vervloesem de meest bizarre sprongen. Een verpleegkundige die zei dat Marcel Vervloesem nog hooguit een week zal leven, stelde vast dat zijn hart soms zeer even stil valt om dan vervolgens zeer snel te gaan kloppen. Verontrustend is dat de ogen van Marcel Vervloesem enkele dagen geleden vuurrood waren geworden.

Minister De Clerck liet in zijn (eerste) antwoord van 30.4.2009 aan Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens weten dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht' maar daar blijft het bij.
De dood van Marcel Vervloesem zou echter slecht uitkomen voor De Clerck (die persoonlijk verantwoordelijk zal gesteld worden) en de Vlaamse Christen Democraten.
De franse journalist Serge Garden die eergisteren in Brugge was, volgt de zaak immers nauwlettend op en zal aanstaande woensdag een speciale uitzending aan de situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Brugge en de kinderpornozaak Zandvoort besteden.
Homayra Sellier, stichtster en voorzitster van de vereniging 'Innocence en Danger' is van plan om de Belgische Staat te laten interpelleren omtrent deze kwestie.
Ook vanuit Nederland, Duitsland en Italië komen er reacties. Het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen zal Marcel Vervloesem (indien deze door het bewust stilzwijgen van Minister De Clerck intussentijd nog niet overleden is) volgende week in de gevangenis van Brugge komen opzoeken.

Eergisteren geraakte bekend dat het gerecht van Turnhout dat de roddels inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' ernstig nam maar dat naliet om de kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en verkrachters in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen, Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens wil verhoren inzake een klacht wegens 'laster en eerroof'...

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn te weten wat er concreet op de Zandvoort CDroms staat (als justitie de toegang tot deze informatie niet blokkeert):
kinderporno cd roms Zandvoort 1
kinderporno cd roms Zandvoort 2


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman


Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article