Kinderporno Zaak Zandvoort: 'Wij hielden onze ogen gesloten'

Publié le par Jacqueline de Croÿ

 

'Wij hielden onze ogen gesloten' zei Minister De Clerck in 1998 DeClerck.klein.art.mail

 

Omzendbrief

 

Brussel, 14.8.2009 

 

De heer Vervloesem van onze vereniging die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vorig jaar moest erkennen, na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de gevangenis werd opgesloten, werd gisteren door de psycholoog Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout opgeroepen.
De PSD van de gevangenis van Brugge heeft na zes weken immers eindelijk het rapport van de heer Vervloesem per email aan de PSD van Turnhout overgemaakt (terwijl het reeds een paar maanden klaar ligt).
Het rapport telt 24 bladzijden (waarvan talrijke kopies van bestaande verslagen). De PSD van Brugge had voor het opstellen van dit rapport bijna een jaar en 22 gesprekken met de heer Vervloesem nodig.
Gedurende bijna een jaar lang wist de PSD van Brugge het dossier van de heer Vervloesem te blokkeren zodat hij niet in aanmerking kwam voor verlofdagen, geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, psycho-sociale begeleiding door het team van professor Cosyns op de Universitaire Instelling te Antwerpen, transfert naar een andere gevangenis, reintegratie, reclassering, voldoende medische hulp, een behandeling van zijn zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank enzoverder enzoverder.
Maar wie gedacht had dat het probleem daarmee is opgelost, vergist zich.
Zoals reeds het geval was bij het dossier dat de PSD van Brugge enkele maanden geleden aan de strafuitvoeringsrechtbank in Gent doorspeelde, waardoor deze negatief adviseerde, ontbreken in het rapport dat de PSD van Brugge gisteren naar de PSD van Turnhout doormailde (en dat opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent bedoeld is) alle documenten die noodzakelijk zijn voor een gunstig advies.
Zo is er bijvoorbeeld het rapport van de justitieassistente die moest onderzoeken of de heer Vervloesem zijn penitentiair verlof misschien bij Prinses J. de Croÿ, voorzitster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti, kon opnemen.
Het rapport dat drie maanden geleden werd opgesteld, is thans onvindbaar.
De PSD van Brugge liet tot driemaal toe een positieve verklaring van de justitieassistente weg in verband met de mogelijkheid om de verlofdagen bij Wendy Vervloesem door te brengen.
J. de Croÿ stelde een aantal attesten op die zij door het gemeentebestuur van Sint-Gillis liet wettigen en waarin stond dat zij akkoord was met een regeling ten hare huize.  Die attesten werden aan de PSD van Brugge bezorgd. De PSD 'vergat' deze attesten aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te bezorgen.
Het schrijven van de acteur Jo Reymen waarin deze voorstelde om een kamer ter beschikking van de heer Vervloesem ter beschikking te stellen, ontbreekt.
De brieven van dochter Wendy Vervloesem inzake de verlofregeling ten hare huize, ontbreken.
Het rapport dat de Universitaire Instelling te Antwerpen rond 15 mei 2009 aan de PSD van Brugge zond, ontbreekt.
De medische dossierstukken van de heer Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 sinds zijn opsluiting in de gevangenis) ontbreken.
De Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel die onder leiding staat van dokter Van Mol en onder de rechtstreekse bevoegdheid valt van Minister De Clerck, zou niets hebben doorgegeven
Het forensisch verslag van Professor-psychiater Cosyns in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2006)waarin staat dat de heer Vervloesem in aanmerking komt voor een 'therapeutische begeleiding en niet hoeft opgesloten te worden gezien hij geen gevaar betekent, ontbreekt.

De heer Vervloesem moet op 4.9.2009 (precies 1 jaar na zijn opsluiting, zonder de 2 maanden voorhechtenis erbij te rekenen) opnieuw zijn aanvragen voor zijn verlofregeling enzoverder  indienen. Maar alles lijkt er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadine Goossens door de ontbrekende dossierstukken en dossiers, dezelfde uitspraak zal doen als in haar vonnis van 26 juni 2009 waarin ze over de (zogezegde) 'Prinses', de kritiek op Justitie via de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'fanclub van Marcel Vervloesem' sprak.
De rechter zal misschien ook stellen dat het dossier 'nog steeds onvolledig is', wat ongetwijfeld de bedoeling van de PSD te Brugge is geweest.

Wat hier gebeurt is in feite een herhaling van wat er, zoals gezegd, op het parket van Turnhout gebeurde. Daar verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons vorig jaar nog schriftelijk bevestigde, alle ontlastende documenten uit het strafdossier van de heer Vervloesem zonder dat de Minister van Justitie hiernaar een onderzoek wil laten instellen.

Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die niets scheen af te weten van het verslag van de Universitaire Instelling te Antwerpen (UIA), zou vandaag telefonisch contact opnemen met de UIA en de PSD van Brugge om te vragen waar het verslag gebleven is.
Hij zou bij Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, ook een kopie opvragen van het verdwenen verslag.
Erwin Boosten stelde voor om het PSD-onderzoek volledig te hervatten maar zoiets kan natuurlijk niet want dan zou elk gerechtelijk onderzoek ook twee of drie maal moeten worden hernomen terwijl het probleem van de gerechtelijke achterstand nog groter zou worden.
De heer Vervloesem die zopas door de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn sociale woning werd gezet, zou dan pas over een jaar misschien in aanmerking komen voor een penitentiair verlof en een electronisch toezicht (als hij dan nog niet tengevolge van zijn gezondheidstoestand in de overbevolkte gevangenissen van Minister De Clerck overleden is).
Positief is wel dat de PSD van Turnhout voorstelt om de medische toestand van de heer Vervloesem volledig te onderzoeken alhoewel dit geen oplossing betekent.

De PSD van Turnhout scoort in ieder geval beter dan Minister De Clerck die in zijn brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem mededeelde dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de 'detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' (waarvan niets in huis kwam).Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat heel de geschiedenis met de PSD van Brugge de reeds wankele gezondheid van de heer Vervloesem, enorm heeft geschaad.

Men zou bijna van een psychische foltering kunnen spreken terwijl de Psycho Sociale Diensten volgens de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, werd opgesteld om gevangenen te helpen en te begeleiden.
Ook met de PSD van de gevangenis van Hasselt zijn er problemen, heb ik uit goede bron vernomen.
Op Tine Vander Taelen, die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en die nu aan het hoofd staat van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van Minister De Clerck waar zij alle eindbeslissingen neemt, moet men niet rekenen.
Het klinkt misschien als een zware beschuldiging maar ik heb de indruk dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers (die ook onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden) de ronduit misdadige werking van de PSD van Brugge stilzwijgend goedkeuren.
Hoe kan men anders verklaren dat de PSD van Brugge gewoon verder kan gaan met de voornoemde praktijken terwijl Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang door middel van brieven en mails geinformeerd worden ?
Heeft het misschien te maken met het interne rapport van Justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mag vrijkomen omdat hij dan anders zijn kinderporno-onderzoek en zijn contacten met de media zou hernemen' ?...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article