Belgische gevangenen naar Nederland

Publié le par Jacqueline de Croÿ

declerck.286380

Dat justitieminister Stefaan De Clerck aan struisvogelpolitiek doet en graag rond de pot draait, weten we.

 

Dat we geen geloof moeten hechten aan zijn opbeurende peptalk over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', het 'hervormingsplan voor justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', weten we ook al lang.

Het is algemeen bekend dat De Clerck nauwelijks kritiek verdraagt op zijn beleid. Vandaar dat we begrijpen dat hij zelfs geen simpele vragen, zoals die van Minister Onkelinx, rond de rechten van de gevangenen en het bezoekrecht van de Belgische gevangenen in Nederland, wil beantwoorden.

Maar wat ons vooral intrigeert is het volgende: waarom wil hij als Minister van Justitie absoluut een paar honderd gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg versluizen terwijl hij geen werk maakt van alternatieve en andere maatregelen om zijn gevangenissen te 'ontvolken'.
Ik denk daarbij aan werkstraffen, electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling van mensen die soms jarenlang in voorhechtenis zitten en in de gevangenis op hun proces moeten wachten, vrijlatingen op medische gronden, een begeleiding door de psycho-sociale diensten van justitie die onderbemand zijn en die in tegenstelling tot hun opdracht de dossiers van gedetineerden blokkeren, de reintegratie en reclassering van gevangenen door de Wet Dupont toe te passen en de gevangenen rechten te geven in plaats van ze willekeurige straffen te laten opleggen enzoverder.

Men moet echt geen 'genie' zijn (en Minister De Clerck is dat niet) om in die richting te denken en te handelen.

Wij stellen ons de volgende pertinente vragen:
- Waarom houdt de Minister krampachtig vast aan zijn plan om enkele honderden gevangenen naar Nederland te deporteren en de Belgische belastingsbetaler met bijna 90 miljoen euro voor de jarenlange huur van een Nederlandse gevangenis op te zadelen ?
- Beseft de Minister de onozelheid van zijn plan wel ?
- Is dit een nieuwe vorm van management ?
- Wil de Minister na zijn klaagzang over de overbevolking van de Belgische gevangenissen, geen politiek gezichtsverlies lijden ?
- Heeft hij soms een zakenrelatie met zijn christen-democratische collega's in Nederland ?
- Krijgt hij een percentje op het enorme bedrag dat de Belgische regering voor de huur van een Nederlandse gevangenis moet neerleggen ?
- Heeft zijn partij bepaalde financiële voordelen aan deze transactie ?
- Is de Minister gewoon dom en kortzichtig ?
- Wil hij de Belgische overheid laten geloven dat er geen oplossing bestaat voor de overbevolking in zijn gevangenissen en tracht hij de goedkeuring te verwerven om, onder zijn beleid, zoveel mogelijk prestigieuze gevangenissen te laten bouwen in België ?
- Wil hij de populistische toer opgaan en de Belgische bevolking wijs maken dat hij een sterke politieke persoonlijkheid is die vindt dat 'geen enkele misdaad ongestraft kan blijven' (behalve dan in grote fraudezaken als Fortis waarbij zijn partij is betrokken) ?
- Wil hij de CD&V van de politieke ondergang redden door een communautair conflict uit te lokken met Minister Onkelinx (PS, Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Minister Reynders (MR, Financiën) of zoekt hij alleen naar een middel om geen vragen te beäntwoorden ?
- Vind de Minister dat de Belgische Staat, na de enorme investeringen in de Fortisbank en de Kredietbank die de Belgische gezinnen ongeveer 100 euro per jaar zal kosten, haar geld uit deuren en ramen moet smijten ?
- Wat zijn de precieze beweegredenen van Minister De Clerck in deze zaak ?

Alleen de parlementsleden die zich niet laten afschepen, zullen ons een antwoord op al die vragen weten te bezorgen.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article