Rechtbank van Koophandel Turnhout: fraude ?

Publié le par Jacqueline de Croÿ


De Werkgroep Morkhoven kreeg het volgende berichtje in haar bus:

Het opgezet faillissement door consulaire rechters aannemers en dus concurenten die zetelen op de Rechtbank van Koophandel van Turnhout om alzo de concurentie uit te schakelen - de meerderheid zijn VLD ' ers.

Aan de Minister van Binnenlandse zaken

In Nederland noemt men dat de bouwfraude, in het schijnheilig Belgie doet men aan doofpot senario en vriendjespolitiek en wordt het verzwegen alsof er niets aan de hand is en ondertussen worden er maar verder bedrijven en firma's uitgezogen.

Een patrimoniumvennootschap met een kapitaal van 133.000.000.- zonder schulden werd alzo onterecht failliet verklaard, met valse schuldvorderingen van: de Bankunie (Delta-Lloyd), Harberink Gerrit Jan en zijn vrouw Alida de Vries uit Hamont-Achel, voorheen wonende te Neunen Nederland en zijn nep bedrijfjes die werken via Curaçao, Les Fawes en Van der Drift BV, Verheye uit Diksmuide cardijnlaan, V - Boringen uit Diksmuide, dit alles met de hulp en onder het goedkeurend oog van de Rechtbank van Koophandel die alles had uitgedokterd met advocaat Rechter Van Cauwenberghe uit Turnhout, de adv van Harberink, samen opgezet met Notaris Bogaert uit Geel die ondertussen de biezen heeft genomen en nu zijn geluk in Antwerpen gaat wagen samen met zijn zoon, mensen pas op !!

Dan is er nog Notaris Coppens en zijn kantoor uit Vosselaar, en de curatoren niet te vergeten, Van Deun A uit Oud-Turnhout en Vandecruys T uit Geel

De curatoren hebben voor 93 miljoen gronden onterecht verkocht en weten van geen geld.

De drie aangestelde notarissen, Coppens uit Vosselaar, Moortgat uit Geel en Boone uit Turnhout weten blijkbaar ook van niets.

Rarara en onze politiekers doen ook allen alsof hun neus bloed, die weten ook van niets, alhoewel ik een resum aan bewijzen heb dat ze wel van iets weten.

En dan nog niet te vergeten: volgens de wet is de Koning verantwoordelijk voor onverantwoordelijke Curatoren
Ik hoop dat er iemand dit aan de Koning kan doorzenden.

Dank U,

Van Otara

www.vansantkarel.be

en graag alle bijlage bekijken, dank U.
En dit adres doorsturen aan al je kennissen.

 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
YGerecht Turnhout: verdachten vrouwenhandel vrijgesproken


Het Gerecht van Turnhout hield gedurende bijna 10 jaar lang geen rekening met de rechten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem. Ontlastende documenten werden weggestoken, verschillende dossiers werden niet aan het strafdossier toegevoegd, met ontlastende verklaringen werd geen rekening gehouden, door de rechter bevolen onderzoeken werden niet uitgevoerd, ontlastende getuigen mochten niet gehoord worden, de verklaringen van de aanklagers die herhaaldelijk wegens criminele feiten waren veroordeeld werden niet nagetrokken en gecontroleerd omdat er geen kritisch onderzoek werd gevoerd enz. enz. Tijdens het laatste strafonderzoek stonden de gegevens uit het strafdossier daags na de aanhouding reeds in de kranten zodat de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs zelfs een brief aan de korpsoverste van de Herentalse politie moest schrijven waarin hij zei dat hij met dit soort lekken niet gediend was en dat het geheim van het onderzoek daarmee geschonden was. Twee weken voor de zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen (14.11.2007), zijn de dossiers nog altijd niet volledig ondanks het feit dat de procureur-generaal te Antwerpen enkele weken geleden een gerechtsdeurwaardersbetekening terzake ontving. Vorige maand sprak het gerecht van Turnhout wel een aantal personen vrij die verdacht werden van vrouwenhandel. Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal onvolledig en had het bewijsmateriaal drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig." ------------ Rechtbank Turnhout spreekt verdachten vrouwenhandel vrij De correctionele rechtbank heeft het onderzoek naar vrouwenhandel van twee ex-werknemers van Cipal (Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg) en een derde betrokkene nietig verklaard. Daardoor vervalt de strafvordering en worden de drie verdachten vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het dossier niet op rechtmatige wijze gestart. De drie beklaagden zijn ex-Cipalwerknemer Kamiel C. uit Sint-Niklaas, ex-Cipalwerknemer en ex-e-governmentmanager Filip D.G. uit Aartselaar en Marc V. uit Halle. Ze zouden geprobeerd hebben om Moldavische vrouwen in ons land in de prostitutie onder te brengen. Volgens het parket ging de zaak aan het rollen toen op 27 maart 2003 de politie een telefoon kreeg van politicus Hans Schoofs uit Mol. Die had een anonieme brief gekregen waarin sprake was van financieel gesjoemel binnen Cipal en de betrokkenheid van een werknemer bij vrouwenhandel. Het onderzoek van financieel gesjoemel binnen Cipal leverde niets op. De verdediging betwist dat het onderzoek pas startte op 27 maart en zegt dat het parket op 8 maart al op de hoogte was, dankzij een ex-werknemer van Cipal die e-mailberichten waarin sprake zou zijn van vrouwenhandel, aan het parket bezorgde. Enkele dagen later zou diezelfde man een aanvulling hebben gefaxt naar het parket. De advocaten van de drie beklaagden haalden aan dat het dossier gestart is met onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, namelijk de e-mailberichten die de burgerlijke partij aan het parket bezorgd zou hebben. Ze vroegen allemaal de vrijspraak.De rechtbank volgt hen daar nu in. Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal inderdaad onvolledig. Het bewijsmateriaal heeft drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig." (belga/dm) De Morgen, 27/09/2007 11u41-------------------Archief: Justitie Turnhout


AFFICHECAMPAGNE: PARKET VAN TURNHOUT VERVOLGT MORKHOVEN-ACTIVISTEN VOOR DE 'VERSPREIDING VAN AFBEELDINGEN VAN KINDERPORNOGRAFISCHE AARD' De federale politie stelde in een recent rapport vast dat er in de kinderpornozaak Zandvoort sprake is van zo eventjes 88.539 verschillende foto's 'waarvan 70% van duidelijk kinderpornografische aard'. Een copie van dit rapport bevindt zich in het bezit van de Werkgroep Morkhoven. De tienduizenden kinderen op de foto's werden echter nooit geidentificeerd en het parket van Turnhout liet gedurende de jaren dat zij de cd-roms in haar bezit heeft, ook na om de op de cd-roms duidelijk herkenbare kinderverkrachters en -folteraars op te sporen en te vervolgen. Ook de producenten en afnemers van de kinderporno- en folterfoto's werden niet opgespoord. De Turnhoutse Procureur des Konings Herman Janssens zei twee jaar geleden in een interview met een journalist van Het Laatste Nieuws nog dat deze 'aantijgingen' niet waar waren en beloofde een onderzoek te voeren naar de Franse jeugdrechter die naakt op één van de foto's te zien is terwijl hij en een 14-jarige Zuid-Amerikaanse jongen elkaars penis omklemmen. Deze foto verscheen ook open en bloot in een Braziliaans pedomagazine. Procureur Herman Janssens die in het interview stelde dat het 'zeker geen franse magistraat betrof' hield echter zijn publieke belofte niet en van het beloofde onderzoek kwam niets in huis. Georges Zicot, de in opspraak gekomen inspecteur in de Zaak Dutroux die achteraf volledig werd witgewassen, mengde zich onverwacht in het dossier rond de Franse magistraat door in een faxbericht aan de politie van Geel te vermelden dat de Franse magistraat een zekere Danze, een man uit de pornoindustrie in Charleroi, was. De Werkgroep Morkhoven bewees echter dat Zicot loog maar wederom stelde Procureur Herman Janssen geen onderzoek in.Wilde hij deze zaak dichtdekken ? Het parket van Turnhout bleef dus in gebreke en probeerde de kritiek van de Werkgroep Morkhoven inzake het gerechtelijk 'onderzoek', in de kiem te smoren. Zij deed dit door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem jarenlang als een 'pedofiel' af te schilderen. Het parket van Turnhout maakte daarbij gebruik van een Morkhovense groupuscule van marginalen die Marcel Vervloesem systematisch van 'folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigde. Het betreft hier bijna uitsluitend crimiminelen, drugsverslaafden en figuren zoals de genaamde Rosse Gie. Deze laatste staat als zoon van de allerbeste vriendin van VICTOR Vervloesem (die de klachten tegen zijn halfbroer Marcel sinds 1998 organiseert) aan het hoofd van een Morkhovense bende en werd zopas wegens een reeks inbraken en diefstallen in de gevangenis opgesloten. Van dit soort gespuis maakt het parket van Turnhout dus gebruik. Het parket van Turnhout kan ook rekenen op bepaalde gerechtsjournalisten die zoals de gerechtsjournalist van De Standaard bereid zijn om te schrijven dat de 'zelfverklaarde pedofielenjager' Marcel Vervloesem een 'kinderverkrachter' is (zonder dat hij werd veroordeeld en de leugendetectortesten van al de aanklagers waartoe strafrechter Caers na 7 jaar eindelijk de opdracht gaf, nog moeten afgenomen worden). De Werkgroep Morkhoven deed jarenlang al het mogelijke om de tienduizenden kinderen op de cd-roms door het parket van Turnhout te laten identificeren en zowel de kinderfolteraars als de producenten en afnemers van de cd-roms te laten opsporen. Het parket van Turnhout verzaakte echter aan zijn wettelijke en morele plicht en bood geen hulp aan deze kinderen in nood. Zij liet de criminelen rustig verder hun gang gaan, welwetende dat er elke dag tientallen kinderen het slachtoffer waren van allerlei mensonterende praktijken en zelfs vermoord werden. Het parket van Turnhout vervolgde enkel diegenen die de cd-roms Zandvoort voor onderzoek aan haar en Procureur Bourlet overmaakten en hield geen rekening met de ouders van de vermoorde (en wellicht gefolterde) kinderen die op 20 oktober 1996, de dag van de Witte Mars, aan eerste minister Jean-Luc Dehaene vroegen om een Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, onder de naam 'Child Focus', op te zetten. Gedurende de voorbije jaren heb ik met Marcel Vervloesem, de andere leden van de Werkgroep Morkhoven en met de Stichting Princesse de Croÿ alles gedaan om het parket van Turnhout ertoe te bewegen om een grondig onderzoek naar de cd-roms Zandvoort te voeren. We schreven daarbij honderden brieven naar internationale en Europese instanties, de Europese commissie- en parlementsleden, de Belgische ministers en Justitieministers, de Belgische en Nederlandse parlementsleden, het Belgische Koningshuis, Child Focus, de Hoge Raad voor Justitie enz. Ik handelde uitsluitend vanuit een morele en burgerlijke plicht tegenover de slachtoffers en handelde volledig overéénkomstig de verklaringen van de Belgische regeringsleiders en Child Focus inzake de bestrijding van kindermisbruik en alsook de woorden van de gewezen Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, indachtig die in 1998 in een interview met journalisten van het Algemeen Dagblad zei: 'Je moet de burgers au sérieux nemen. Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer en meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'. Ik dacht ook aan de jaarlijkse boodschappen van Z.M. de Koning waarin steeds over kinderrechten wordt gesproken.
Répondre