Gevangenissen: Minister van Justitie laat dossiers blokkeren (9)

Publié le par Jacqueline de Croÿ


declerck.286380

Indien de justitiediensten van Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) geen toelating zouden krijgen om de rechten van de gevangenen te schenden, dan zouden ze daarmee geen maanden en jaren kunnen blijven doorgaan...

---------

Open Brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck

Brussel, 7.9.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(België)

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Ik stel vast dat U niet antwoordde op mijn aangetekend schrijven van 12.8.2009 en dat U en uw kabinetsmedewerkers het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging, nog steeds laten blokkeren.

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem op 30 juni 2008 van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd. De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge wenste haar rapport echter niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout over te maken.

Zoals gewoonlijk schreef ik hierover zowel naar U als uw kabinetsmedewerkers om, zoals gewoonlijk, geen enkele reactie te mogen ontvangen.

Na zes weken was het rapport van de PSD van Brugge nog altijd niet aan de PSD van Turnhout overgemaakt.

Het feit dat U en uw kabinetsmedewerkers (die ook reeds onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden), dit soort van vertragingsmanoeuvres nu al een jaar laten gebeuren in de zaak Vervloesem zonder dat er iets verandert, bewijst dat jullie deze werkwijze oogluikend toestaan. Een ander verklaring hiervoor heb ik niet.
En waarschijnlijk is niet alleen de heer Vervloesem maar zijn ook talrijke andere gevangenen (en hun naasten) hiervan het slachtoffer.

Ik vernam dat het chirurgisch dossier van de heer Vervloesem zich nog altijd op het medisch centrum (onder de verantwoordelijkheid van gevangenisgeneesheer Dr. Proot) van de gevangenis van Brugge bevindt. Op die manier wordt het dossier van de heer Vervloesem voor de zoveelste keer bewust onvolledig gehouden.

Dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die rechtsstreeks onder uw verantwoordelijkheid valt, werd hiervoor per aangetekende brief geschreven. Er kwam echter geen enkele reactie.

Ik vernam ook dat de dienst van professor-psychiater Cosyns, verbonden aan de Universitaire Instelling te Antwerpen, die een ambulante behandeling van de heer Vervloesem voorstaat, een paar weken geleden de PSD van Turnhout heeft gecontacteerd.
Normaal gezien zouden de zaken nu verder moeten geregeld worden maar er gebeurt niets.

Is het misschien de bedoeling om de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank weer negatief in de zaak Vervloesem te laten adviseren 'omdat het dossier nog niet volledig is' en 'omdat de noodzakelijke afspraken met de diensten van professor-psychiater Cosyns nog niet gemaakt werden' ?

Indien de aanvragen van de heer Vervloesem opnieuw worden afgewezen, dan duurt het tot in maart 2009 vooraleer hij nieuwe aanvragen kan indienen. Als men daarbij de wachtperioden voor het advies van de PSD, het advies van de gevangenisdirectie en van de Dienst Individuele gevallen bijrekent, dan staan we al weer bijna een jaar verder.

Het AZ St Janziekenhuis te Brugge zou haar facturen naar de dochter van de heer Vervloesem hebben gezonden terwijl de ziekenhuiskosten ten laste zijn van de Belgische Staat zijn.

Sinds zijn transfert op 30 juni 2009 naar de gevangenis van Turnhout, is de heer Vervloesem reeds een 300-tal keren bij de verpleging moeten komen. Zijn gezondheidstoestand is er na zijn 12 maanden durende opsluiting in uw overbevolkte gevangenissen dus zeker niet op verbeterd. Dat komt ook omdat er echte folterpraktijken werden toegepast om de weerstand van de heer Vervloesem die, voordat hij in de gevangenis kwam reeds zwaar ziek was, volledig te breken.

De isolaties, de willekeurige tuchtmaatregelen, het wekenlang vastgeboeid liggen aan zijn ziekenhuisbed en de maandenlange vetragingsmanoeuvres door de PSD van Brugge die door uw kabinetsmedewerkers zonder meer werden toegestaan, heeft zijn gezondheidstoestand allesbehalve goedgedaan.

Ik stel mij voortdurend de vraag, gezien U alleen terminale gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijke overlijdensdatum de gevangenis laat uitschoppen, of het niet de bedoeling is om de heer Vervloesem in de gevangenis te laten lijden en te laten overlijden. Het intern rapport van justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'in geen geval mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn anti-kinderpornoactiviteiten zal hervatten en de media zal contacteren', wijst in ieder geval in die richting.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, eens aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 40ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

 


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.'

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article