Kindermisbruik: doofpotpolitiek van Minister De Clerck

Publié le par Jacqueline de Croÿ

11-09-2009
Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Kindermisbruik: doofpotpolitiek van Minister De Clerck

 

DeClerck.art_80871Omdat de Internetproblemen bleven aanhouden, schreven we Minister De Clerck ook nog de volgende brief:

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens
Datum: 11 september 2009 16:50
Onderwerp: Re: Internetproblemen
Aan: stefaan.de.clerck.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Cc: "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, fbrepoelseuroparl.eu.int, fractie.cdenv@vlaamsparlement.be, fatma.pehlivan2.be, g.j.degraafeerstekamer.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hoofdredactiedemorgen, Commissie Justitietweedekamer.nl, josy.dubie@ecolo.be, janlauriereerstekamer.nl, Raf Jespersprogresslaw., redactieparool., redactiebelga.be, redactie@trouw.nl, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep, RUSSO Carine, radionieuwsnos, Sarah Beweging, joris boeykens, cawdepoort.be, vanessa.buryjust.fgov., bert.boeykens, droitfondamental.eu, Roelie Post, paulwille.be, paulpeterssp.nl, pascal.sertynstandaard.be

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

De Internetproblemen die we ondervinden, gaan toevallig ook tesamen met de blijvende blokkering van het dossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door uw psycho-sociale diensten.

Ik schrijf U (en uw kabinetsmedewerkers) al maandenlang over de blokkering van dit dossier waardoor de aanvragen tot penitentiair verlof en ambulante behandeling van de heer Vervloesem steeds negatief geadviseerd worden.

U wenste mij echter niet te antwoorden en laat al maandenlang het blokkeren van de heer Vervloesem's dossier toe terwijl de psycho-sociale diensten (PSD's) werden opgericht om de gedetineerden inzake hun reintegratie in de samenleving juist te helpen en te begeleiden.

Zoals ik U gisteren schreef, wordt met name het chirurgisch dossier van de heer Vervloesem achtergehouden en bevindt dit dossier zich nog altijd op het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge.   Dokter Van Mol, directeur-generaal van uw Penitentiaire Gezondheidsdienst, is daar verantwoordelijk voor.

Voorts zou ik een antwoord willen op mijn vraag waarom U de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem niet grondig laat onderzoeken.
Ik zou tevens van U willen weten waarom U de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen niet wil laten onderzoeken.
Tenslotte zijn er nog de 30 processen-verbaal van Victor Vervloesem, halfbroer-aanklager van de heer Vervloesem.  Daarin staan zedenfeiten met kinderen en minderjarigen vermeld waartegen U als justitieminister blijkbaar niet wenst op te laten treden.

Ik schreef U herhaalde malen over de uithuiszettingsprocedure van de heer Vervloesem die in 2005 door Victor Vervloesem, halfbroer-aanklager van de heer Vervloesem, werd ingezet op het moment dat de heer Vervloesem na een reeks nieuwe valse beschuldigingen in de gevangenis werd opgesloten.

Zoals ik U mededeelde, heb ik altijd geweten dat deze uithuiszettingsprocedure met de vraag om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, bedoeld was om de heer Vervloesem de mond te snoeren.

Enkele maanden geleden werd, zoals ik U geschreven heb, deze uithuiszettingsprocedure opnieuw opgestart.  Zij kwam op het moment dat de advocaat van de heer Vervloesem een aanvraag deed voor een vrijlating om gezondheidsredenen.

Gisteren vernam ik van de heer Vervloesem dat hij de Geelse Bouwmaatschappij om ongekende redenen 6500 euro moet betalen.

De bedoeling is duidelijk: voorkomen dat de heer Vervloesem terug naar huis kan keren en hem en zijn familie zodanig financieel ruineren dat ook andere mogelijkheden uitgesloten zijn.

Het kan zijn dat U mijn brieven in de prullenmand doet verdwijnen en dat uw diensten onze publicaties zullen blijven trachten te voorkomen maar daarmee geeft U geen antwoord op de bovengestelde vragen.

Ik wens U het allerbeste met uw hervorming van de Justitie en uw streven naar een 'rechtvaardige en menselijke justitie' maar ik vrees dat U uw plannen niet zal kunnen realiseren als U op de ingeslagen weg verder gaat.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 

11-09-2009, 21:01:40 Doofpot Justitie

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article