Protesterende gevangenen en Internetcensuur

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Protesterende gevangenen en Internetcensuur

opstand-gevangenis-sintgillisNa het artikel over de opstanden in de Belgische gevangenissen, kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven weer urenlang met Internetproblemen te maken.

Omdat dit ook al na andere gevoelige publicaties over justitie en het dossier van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven het geval was, besloot de Werkgroep om zich hierover rechtsstreeks tot de Belgische justitieminister te richten die de vzw Werkgroep Morkhoven maar al te goed kent van in de tijd dat hij voor een eerste maal Minister van Justitie was.

Ter herinnering: Minister De Clerck zei in 1998 bij de ontvangst van de ouders van de verdwenen Manuel Schadwald op zijn kabinet, dat de Werkgroep 'over belangrijke informatie beschikte en dat men de leden ervan krediet moest geven'.

We hebben echter gezien waartoe die veelbelovende woorden geleid hebben...

Gedurende al die jaren hebben we van De Clerck niets meer gehoord of gezien totdat hij door de Fortis-zaak opnieuw Minister van Justitie werd.

En vandaag zien we een De Clerck die enerzijds met zalvende woorden over 'menselijkheid' en 'rechtvaardigheid' spreekt terwijl hij anderzijds zwaar zieke gevangenen die veroordeeld werden omdat de ontlastende stukken uit hun strafdossier werden gehaald, tot hun laatste levensadem in zijn gevangenissen opsluit.

Is dit mischien de ECHTE Stefaan De Clerck ?


 

---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 11 september 2009 15:57
Onderwerp: Internetproblemen
Aan: stefaan.de.clerck.pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be,Bert Boeykens, kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, redactietrouw.nl, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex,

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Zoals de voorbije dagen ondervind ik opnieuw problemen met de publicaties op het Internet.

Gezien ik het sterke vermoeden heb dat uw diensten hiervoor verantwoordelijk zijn, zend ik U in bijlage een kopie van het artikel dat verband houdt met uw gevangenisbeleid en de opstand in de gevangenis van Sint-Gillis.

Het is na de publicatie van dit artikel dat de Internetproblemen opnieuw zijn begonnen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


-------------

Justitie: gevangenen protesteren - ActualiteitVan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl, els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl,
antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet, vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf
Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be,
radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen.tweedekamer.nl,
bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric, guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl, g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F.Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be,
rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl, crombe.senators, Wendy Vervloesem, Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

11-09-2009, 19:30:43 Doofpot Justitie

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article