Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur: Minister De Clerck

0908censure-moivan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, vanessa.bury@just.fgov.be, els.baart@just.fgov.be
datum: 9 september 2009 15:13
onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur

OMZENDBRIEF

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op de door de vzw Werkgroep Morkhoven gestelde vragen niet wenst te antwoorden, zit momenteel erg verveeld met de publicaties omtrent de opsluiting van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
De Minister spreekt op zijn website namelijk over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden'.
Hij wil de Belgische burger die voor een hele reeks besparingen staat, echter 90.000.000 euro voor de huur van een Nederlandse gevangenis laten betalen omdat zijn gevangenissen overbevolkt zijn.
De Minister is echter zelf verantwoordelijk voor die overbevolking.
Er wordt geen werk gemaakt van het electronisch toezicht, de Minister blokkeert al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de artikels 78 e.v. van de strafuitvoeringswet, er worden geen alternatieve oplossingen gezocht voor gedetineerden, de psycho-sociale diensten in de gevangenissen die de gedetineerden naar een heropvang in de samenleving zouden moeten begeleiden zijn onderbemand en blokkeren de dossiers met allerlei vertragingsmanoeuvers, talrijke gedetineerden zitten al maanden- of jarenlang in voorlopige hechtenis op hun proces te wachten, mensen zoals Marcel Vervloesem die zwaar ziek zijn (hartziekte, kankerproblemen, nieren die voor 50 % werken, suikerziekte, bloedarmoede, meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd waarvan 5 x tijdens de eerste maanden in de gevangenis, de laatste 2 maanden 300 keren bij de verpleging geroepen enz.) blijven zonder recht op penitentiair verlof tot het einde van hun levensdagen in de gevangenis opgesloten, enzoverder, enzoverder.
In het geval van Marcel Vervloesem wenst Minister De Clerck zelfs geen onderzoek te laten instellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

 


9.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We kunnen ons op dit ogenblik niet inloggen op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/)

Telkens we ons proberen in te loggen, krijgen we het volgende te lezen: 'Oeps! Er is een technische fout gebeurd. Gelieve deze bewerking later opnieuw te proberen'.

Het kan zijn dat we hier te maken hebben met een algemeen technisch probleem maar, zoals de heer Boeykens, voorzitter van onze vereniging, u op 7.9.09 gemeld heeft, hadden we de voorbije dagen ook te maken met wijzigingen die zonder ons medeweten op twee andere blogs werden aangebracht.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Yves Goossens
Werkgroep Morkhoven

PS: In bijlage volgt ons artikel over 'Internetcensuur'. Na de publicatie ervan op onze skynetblog(s), kregen we geen toegang meer tot onze blog(s).

----------------------

9-09-2009

Internetcensuur en persvrijheid

Kort nadat de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem door enkele minderjarige criminelen uit zijn wijk (twee van de drie minderjarigen zaten wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en in de gevangenis werd opgesloten, werd er door de vroegere aanklagers uit 1998 een petitie in de wijk opgestart waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De petitie die slechts door een tiental personen werd getekend, haalde de pers en kwam ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich de volgende vraag: Kunnen de politieke en gerechtelijke overheden (of een minister) de opdracht geven om een website of blog van het Internet te verwijderen omdat zij menen dat hun 'imago wordt aangetast'?

Dit is misschien een interessante vraag voor webloggers en voor kranten die nog ongecensureerde onderzoeksjournalisten in dienst hebben...

-------------------------

Het Nieuwsblad, 10.5.2005

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH)

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

 

09-09-2009, 16:35:58 Doofpot Justitie

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
Y


Bevestiging


Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Naar Skynet verzonden klachtenformulier op 23.9.2009

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send


Répondre
YBrussel, 23.9.2009


KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEFSkynet Klantendienst - Afdeling Klachten


Geachte Heer,


Betreft: verwijdering van Morkhoven-blogs, klacht inzake de blog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/


Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' terug op het Internet te willen plaatsen ?


U schreef mij namelijk dat u mij (en de vzw Werkgroep Morkhoven) 'op voorhand verwittigde' door een mailtje naar sos@kindergarten.be te sturen.


Wij hebben dit mailtje echter nooit ontvangen omdat het emailadres sos@kindergarten.be sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses J. de Croÿ,
ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en oprichtster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti.


Wij werden dus NIET 'op voorhand verwittigd'.


We vernamen zopas ook dat iemand naar sos@kindergarten.be had proberen te mailen en een foutmelding ('default') kreeg waarbij het bericht werd
teruggestuurd.
Het emailadres blijkt dus zelfs niet meer te bestaan !


Bovendien richtte ik mij met de vzw Werkgroep Morkhoven, vanwege onze maandenlange problemen met onze skynetblogs, steeds vanuit het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com tot uw klachtendienst.


Meestal kregen we dan een antwoord.


Dit antwoord werd telkens naar werkgroepmorkhoven@gmail.com gestuurd en droeg als mededeling dat ons schrijven 'aan het dossier met dossiernummer
58807-1252343976 gevoegd'.


Ik verwijs ondermeer naar uw 'antwoord' van 21.9.2009 op onze brief van 18.9.2009 (onze brief van 21.9.2009 werd nog niet beäntwoord en ik verwacht alsnog de bevestiging dat hij tevens aan het
dossier werd gevoegd).
Wij lezen namelijk het volgende:
van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be
Antwoorden op Skynet skynet.nl@team.skynet.be
aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 21 september 2009 11:59
onderwerp: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier [58807-1252343976]


Ik vraag mij daarom af waarom u het waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be stuurde terwijl dit adres, zoals ik reeds zei, sinds 2003 niet meer aan
Prinses J. de Croÿ behoort zodat wij deze waarschuwing niet ontvingen en u onze blogs zonder enige waarschuwing en zonder dat we weten waarover het precies gaat, van het Internet kon verwijderen.


Alhoewel we met Prinses J. de Croÿ al bijna 30 jaar klant zijn bij Belgacom-Skynet, werden we dus niet geinformeerd en konden we ons tegenover de onbekende klacht(en) die waarschijnlijk uit een
bepaalde kring komt, niet verweren.
We konden we op geen enkele manier voorkomen dat de blogs waaraan in het geval van 'Doofpot Justitie' sinds 2005 werd gewerkt, van het Internet werden verwijderd.


Enkele jaren geleden, werden wij, zoals nu gebeurde naar aanleiding van onze reactie op de publieke oproep van Mter Els Van Eeckhaut in december 2007 (1 jaar voor dat ons verenigingslid Marcel
Vervloesem definitief werd veroordeeld) om de 'dubieuze' Morkhoven-skynetblog uit de bloglijst van ondermeer het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, door een zekere Charly N. door middel
van allerlei lasterlijke aantijgingen op zijn blog, voor het vuil van de straat uitgemaakt.
We konden dus niet anders dan reageren.
Tot onze verwondering bleken onze skynetblogs 'Doofpot justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig de 2 blogs over Justitie) plotseling van het Internet te zijn verdwenen.
We informeerden bij Skynet die ons mededeelde dat er een klacht werd ingediend door iemand die 'zijn naam misbruikt' en 'zijn privacy door ons geschonden' zag.
We hadden echter enkel 'Charly N.' genoemd wat bezwaarlijk als een herkenbare familienaam kan gezien worden en ons schrijven was niet meer dan een humoristische reactie op zijn lasterlijke
aantijgingen.
Ook toen werden we door Skynet niet op voorhand gewaarschuwd omdat zij het bericht toen naar het emailadres sos@kindergarten verstuurde dat toen reeds niet
meer tot de domeinnaam www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ behoorde.


Nadat we Skynet hierover geïnformeerd hadden en beloofden van de initialen 'Charly N.' door 'Piet L.' te vervangen, werden de beide blogs terug op het Internet geplaatst.


We vroegen achteraf aan Skynet om het inschrijvingsadres sos@kindergarten.be te veranderen maar dat gebeurde niet zodat we vandaag met eenzelfde probleem
te maken kregen, met dit verschil echter dat de Skynet-klachtendienst haar antwoorden op de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de skynetblogs, steeds naar werkgroepmorkhoven@gmail.com stuurde.


Pikant detail in de zaak rond Charly N. is wel dat deze, zonder iets te zeggen over zijn lastercampagne en zijn persoonlijke aanvallen tegenover Prinses J. de Croÿ, ook een klacht indiende bij de
Canadese provider Bravenet waardoor de website van de Prinses gesloten werd.  Gevraagd naar de reden van deze sluiting, antwoordde Bravenet dat men 'de Belgische Staatsveiligheid belachelijk
had gemaakt'.


In uw brief van 21.9.2009 spreekt u over 'persoonlijke aanvallen waarvan de betrokkenen schade ondervinden'. Zo kan u bepaalde lastercampagnes over 'dubieuze sites die uit bloglijsten moeten
verdwijnen' en het kwistig rondstrooien van koosnaampjes zoals 'pedo-vriendjes' en  'kindermisbruikers' inderdaad noemen.


De skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door de man die zich vanwege 'onze persoonlijke aanvallen' bij u ging beklagen, op een kinderachtige manier een 'vieze site' genoemd.


Vandaar dat u hem ondersteunt waarschijnlijk.
Een beetje anti-reclame voeren om het vertrouwen in de blogs van Belgacom te ondergraven, kan nooit geen kwaad.
Het is in ieder geval een goede manier om uw hulde te betonen aan de blogpecialist Maarten Schenk die de skynetblogs uit de grond heeft gestampt. 


U beschuldigt er ons van een webpagina 'in naam van iemand anders' (Michel Vuijlsteke ongecensureerd) te hebben gestart.
Dat is pure onzin.
We hebben deze weblog opgestart om door middel van documenten een antwoord te kunnen bieden op het misleidende en lasterlijke artikel dat Michel Vuijlsteke, naar aanleiding van de zaak rond zijn
vriendin en medewerkster advocate Els Van Eeckhaut, op zijn blog en enkele andere blogs (waaronder Nieuws.be) publiceerde.
De blog werd ook opgestart omdat Vuijlsteke geen recht op antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven toeliet.
Misschien hadden we de blog (zoals de skyblog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' die alleen maar uit persoonlijke aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven en haar voorzitter bestaat) beter
'Michel Vuijlsteke: recht op antwoord genoemd'.


De krantenartikels en brieven toonden aan dat Vuijlsteke's scheldproza over 'pedo-vriendjes' enzoverder nergens op sloeg en dat de bewering van Vuijlsteke en Van Eeckhaut dat de kinderpornozaak
Zandvoort compleet om één of andere reden 'verzonnen' werd, onjuist was.


Het recht op vrije meningsuiting en het recht om te reageren op lasterpraat die via het Internet wordt verspreid, wordt de skynetbloggers dus ontzegt.


De blog kende een groot sukses, en voor sommigen, een misschien wel té groot sukses.


Dat de blog niet uit 'persoonlijke aanvallen' bestond, blijkt uit de gepubliceerde artikels die na een tiental dagen zelfs niet meer over Vuijlsteke of Van Eeckhaut spraken.
Gelukkig hebben we een kopie van de publicaties op deze blog.


Uw argument dat het 'om die redenen is dat de blogs offline werden gehaald', is daarmede voldoende weerlegd.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Hoogachtend


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.comRépondre