Gentse rechter: 'kinderpornojager mag niet hervallen'

Publié le par Jacqueline de Croÿ

19-08-2009
Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Gentse rechter: 'kinderpornojager mag niet hervallen'

 

els.Van-Eeckhaut_001Michel Vuijlsteke is één van de oprichters van de vzw Gentblogt en is thans de secretaris van deze vereniging.

De vzw Gentblogt heeft voornamelijk de redactiemedewerkers van Gentblogt, een on-line tijdschrift in de vorm van een weblog, als leden.

Els Van Eeckhaut, een dochter van de gereputeerde Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut, is een redactielid van Gentblogt die door Michel Vuijlsteke ontworpen wordt.

Els Van Eeckhaut en Michel Vuijlsteke lijken elkaar goed te kennen en Michel Vuijlsteke adviseerde Els Van Eeckhaut (die haar met 'Els' aanspreekt) in haar verkiezingscampagne op het Internet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Maar er is blijkbaar meer.  Els Van Eeckhaut vroeg op 21.12.2007 om de site van de Werkgroep Morkhoven uit de rankings van Metatale, een bedrijfje dat de invloedrijke blogs in Vlaanderen op een neutrale manier tracht weer te geven, te weren.  Zij deed dat onder de titel 'Wat met dubieuze' sites in rankings etc..? en deed dat in de volgende opmerkelijke bewoordingen: 'Onder de 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.   Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)  Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen. Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.  Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link). Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien. Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.  Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?  Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'

Enkele weken geleden las de vzw Werkgroep Morkhoven bij toeval de voornoemde uitspraken van Els Van Eeckhaut die het als strafpleiter juist zou moeten opnemen voor mensen die op een dubieuze manier aangeklaagd en veroordeeld worden. In het dossier Vervloesem golden enkele ononderzochte bamboestokjes bijvoorbeeld als het 'bewijs' voor folteringen en verkrachtingen en, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende, verdwenen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich ook vragen bij het vonnis van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank van 26.6.2009. In dit vonnis waarin het verzoek van advocaat Raf Jespers tot beperkte detentie van Marcel Vervloesem werd afgewezen, zei de Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens ondermeer het volgende: 'Uit de website van genoemde vzw (waarnaar mevr. de Croÿ in het onderhoud met de justitieassistente in het kader van de externe enquête heeft verwezen) blijkt echter dat zij zich toespitsen op de detentiesituatie van dhr. Vervloesem, en inzonderheid allerhande zogenaamde wantoestanden dienaangaande aanklagen. De rechtbank kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat betrokkene de facto werk voor zijn eigen 'fanclub' zal verrichten. Dit reclasseringsplan kan bezwaarlijk als een recidivebeperkend reclasseringsplan getaxeerd worden, maar is een voortzetting van zijn eerdere levenswandel'.

Rechter N. Goossens gebruikte dus dezelfde bewoordingen als Els Van Eeckhaut, wat bij de vzw Werkgroep Morkhoven toch bepaalde vragen opriep. Uit het vonnis blijkt trouwens ook dat de beslissing van de rechter voornamelijk ingegeven werd door de vrees dat Marcel Vervloesem aan de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven zou meewerken en in zijn onderzoek als kinderpornojager zou 'hervallen'.

Het feit dat de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, zoals Els Van Eeckhaut, in een Sp.a-bestuur zetelt en bij de nieuwe beschuldigingen van Marcel Vervloesem in 2005, via een petitie, de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de site van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste, was een ander element dat bij de vzw Werkgroep Morkhoven bepaalde vragen opriep.

Uit de vraagstellingen van de vzw Werkgroep Morkhoven volgde al vlug een felle discussie met Michel Vuijlsteke die zei dat hij de vzw Werkgroep Morkhoven 'noch van haar of pluim kende' en hij 'ze enkel kende door wat hij erover in de gazetten had gelezen'...  

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244


Commentaren op “Werkgroep Morkhoven en Stefaan Saey: verkeerd bezig”

 

 

1. Jan Jasper Mathé zei, op zaterdag 15 augustus 2009 om 18u09:

Michel

Als ik dat zo (met groeiende verbijstering) lees is de Werkgroep waarvan sprake en haar werkwijze ronduit crimineel. Het verbod op de eigenrichting als fundamenteel grondbeginsel van justitie mag - zoals je geheel terecht opmerkt - nooit in het gedrang komen. Deze Werkgroep echter waant zich blijkbaar boven onze rechtsstaat verheven.

Het sardonische duo Boeykens & Stefaan toont zich alvast héél héél klein. Hopelijk blijft jouw weblog gespaard van hun agressieve en boosaardige retoriek.

-------------------------

 2. Huug zei, op zondag 16 augustus 2009 om 20u03:

Moet je vooral doen, die trollen aandacht geven, net wat ze willen.

-------------------------

 3. Michel Vuijlsteke zei, op zondag 16 augustus 2009 om 20u51:

Dit gaat iets verder dan wat trollen op een internetforum. Dit zijn mensen die andere mensen proberen kapot te maken in het echt, en die erop rekenen dat ze angst aanjagen.

Dat pakt bij mij niet.

-------------------------

 4. Rendv zei, op zondag 16 augustus 2009 om 23u03:

Burgermilitie indeed.

Mensen aan de schandpaal nagelen, schuldig of niet. Eerst slaan en als achteraf blijkt dat ze zélf in de fout zijn, zijn ze allang verdwenen.

En vooral: ze zijn heel, héél stoer van achter hun computerscherm.

-------------------------

 5. Els zei, op maandag 17 augustus 2009 om 10u56:

Dat is niet het voeden van trollen,, als negeren en stilzwijgen alleen tot meer verbale agressie leidt. Verder is dit ook nog eens een mooi uitgewerkt standpunt.
_________________________

 6. eva zei, op maandag 17 augustus 2009 om 18u14:

Els, als één man (m/v) achter jou.
Gewoon al dat Els’je’ maakt mij ra-zend, maar toont vooral dat dit geen bijster snuggere gasten zijn.
__________________________

 7. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 19u22:

Het is spijtig dat ze de schandpaal op de grote markt hebben afgeschaft.

Dan hadden jullie mij daaraan kunnen vastbinden en mij met rotte eieren en tomaten kunnen bekogelen.

Zeg jongens, wisten jullie dat de X-dossiers in Gent werden dichtgedekt en dat de Gentse procureur-generaal Schins in een geheime nota destijds verklaarde dat er ‘inderdaad verkeerde strafregisters tegen Marcel Vervloesem werden gebruikt’ ?

Vinden jullie het niet raar dat Elsje Van Eeckhaut daarop geen kritiek uit ?

Trouwens wat denkt zij, als strafpleitster, van het feit dat in het dossier van Marcel Vervloesem (zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende) de ontlastende stukken verdwenen en hij veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier ?
Wat vindt zij van het feit dat de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang door Minister De Clerck geblokkeerd worden waardoor zieke gevangenen geen rechten meer hebben ?
Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat, in het dossier Vervloesem, de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge het medische dossier en het forensisch verslag van professor Cosyns (waarin een begeleiding werd voorgesteld), heeft achtergehouden ten opzichte van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent ? Wat vindt zij van dergelijke praktijken waarvan heel wat gedetineerden die nergens met hun klachten terecht kunnen, het slachtoffer worden ?
Wat vindt zij van mensen die, in afwachting van hun proces voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, soms jarenlang zonder enige hoop in de gevangenis opgesloten blijven ?
Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten en op straat belanden omdat zij geen woning meer hebben of nergens meer terecht kunnen ?
Wat vindt zij van de uithuiszetting van zieke gevangenen waardoor ze belet worden om naar huis terug te keren of daar hun penitentiair verlof op te nemen ?
Vindt zij, zoals justitieminister De Clerck, dat dit deel uitmaakt van een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en deel moet uitmaken van het ‘Masterplan voor een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ ?
Wat vindt zij van het feit dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis zit opgesloten terwijl zijn halfbroer en aanklager Victor Vervloesem (Sp.a Herentals) vrij en vrolijk rondloopt terwijl hij zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan ? Vindt zij het normaal dat daaraan binnen de Sp.a geen aandacht wordt besteed en Victor Vervloesem nu zelfs tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals is verkozen ?
Om welke reden gaat zij als 41-jarige moeder akkoord met het in de doofpot stoppen van een kinderpornozaak waarin, volgens de federale politie, bijna 90.000 slachtoffers ?
Wat vindt zij van een gevangene zoals Marcel Vervloesem die met een zware hartziekte (open hartoperatie enkele maanden geleden), zware suikerziekte, nierziekte (nieren die voor 50% werken), mogelijks terugkerende kanker en meer dan 20 operaties en spoedopnames (waarvan 5 in de eerste maanden gevangenschap) in de overvolle gevangenissen wordt opgesloten ?
Elsje zegt dat ze voor werkstraffen is maar wat denkt ze van de andere alternatieve maatregelen om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan zoals de geheel of gedeeltelijke vrijlating van zieke gevangenen, beletten dat mensen soms jarenlang in voorhechtenis op hun proces zitten te wachten, electronisch toezicht (waarop duizenden gevangenen binnen en buiten de gevangenis zitten te wachten) ?
Wat denkt zij van de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl zij niet wordt toegepast en de toezichtscommissies niet eens werden opgericht ?

Is Elsje als strafpleitster wel echt geinteresseerd in de rechten van de gevangenen en de eerbiediging van de mensenrechten in de gevangenissen ?
Wat denkt zij van de psychische en lichamelijke folteringen in onze gevangenissen waarvan het VN-Comité tegen folteringen enkele maanden geleden een rapport opmaakte, het achterhouden van de briefwisseling van de gedetineerden, het isoleren van gevangenen, de eindeloze pesterijen van de PSD’s in Brugge en Hasselt terwijl zij de gevangenen juist moeten bijstaan, de willekeurige tuchtstraffen in de gevangenissen ?

Misschien kan ze daarop al eens een antwoord op proberen te geven.

Of voelt zij zich als dochter van een gerenomeerde strafpleiter en Sp.a-schepen, misschien te goed voor jongens die van kleinaf aan in een weeshuis hebben gezeten en die, zonder politieke ambities te koesteren, de moed hadden om kindermishandelingen (zoals de isolaties in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels) en de kindermisbruiken via kinderpornonetwerken aan te klagen ?

__________________________

8. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u05:

Schandpaal? Niet nodig: een veroordeling wegens kinderverkrachting is me dunkt wel schande genoeg, nee?

Verder: wat meester Van Eeckhaut over die reeks beweringen denkt, daar heb ik geen idee van. En dat is ook noch hier noch daar.

Marcel Vervloesem is een veroordeelde kinderverkrachter. En de werkgroep Morkhoven waant zich blijkbaar boven de wet. Da’s zowat alles wat mij belangrijk leek in deze.

Mag ik me nu ook aan een resem pogingen tot ad hominem verwachten?

__________________________

9. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u29:

Wat meester Van Eeckaut denkt, weet ik niet. Wat Els ervan denkt als privépersoon, weet ik ook niet.

Wat ik ervan denk?

van het feit dat in het dossier van Marcel Vervloesem (zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende) de ontlastende stukken verdwenen en hij veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier ?

Als het dossier onvolledig was, een hoop feiten waren al verjaard, en we weten dat slachtoffers van kindermishandeling het niet gemakkelijk hebben om daarmee naar voor te komen, en nóg is Marcel Vervloesem veroordeeld, dan wil dat zeggen dat de feiten zeer zwaar wegen.

Wat vindt zij van het feit dat de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang door Minister De Clerck geblokkeerd worden waardoor zieke gevangenen geen rechten meer hebben ? [...] Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten en op straat belanden omdat zij geen woning meer hebben of nergens meer terecht kunnen ?

Ik persoonlijk? Kinderverkrachters mogen rotten in de hel. Ik persoonlijk zou niet zo lief zijn om ze in een propere gevangenis te steken. Maar gelukkig ben ik het niet die het voor het zeggen heeft, en weet ik, in tegenstelling tot de Werkgroep “eigenrichting is cool” Morkhoven wél hoe een rechtsstaat werkt.

Wat vindt zij van de uithuiszetting van zieke gevangenen waardoor ze belet worden om naar huis terug te keren of daar hun penitentiair verlof op te nemen ? Vindt zij, zoals justitieminister De Clerck, dat dit deel uitmaakt van een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en deel moet uitmaken van het ‘Masterplan voor een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ ?

Els weet ik niet, maar ik persoonlijk, ik vind dat Marcel Vervloesem de beste medische zorgen ter wereld zou moeten krijgen, dat hij zo lang mogelijk vast kan zitten. En ik kan me ook nog een aantal manieren voor de geest halen waarmee dat vastzitten zo onaangenaam mogelijk kan zijn. Maar nog eens, zie boven.

Wat vindt zij van het feit dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis zit opgesloten terwijl zijn halfbroer en aanklager Victor Vervloesem (Sp.a Herentals) vrij en vrolijk rondloopt terwijl hij zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan ? Vindt zij het normaal dat daaraan binnen de Sp.a geen aandacht wordt besteed en Victor Vervloesem nu zelfs tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals is verkozen ?

Er is, Boeykens, een verschil tussen een proces verbaal en een vonnis. Als ik dertig keer naar de politie stap en zeg dat ik Jan Boeykens ’s nachts met jongens van zeven pornofilms zie draaien in het park, dan staan er ook “zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen” op uw naam.

Marcel Vervloesem is door een rechtbank veroordeeld, en in beroep ook. Dat is een huizenhoog verschil; ik snap wel dat de Werkgroep Morkhoven dat niet zo goed begrijpt.

Om welke reden gaat zij als 41-jarige moeder akkoord met het in de doofpot stoppen van een kinderpornozaak waarin, volgens de federale politie, bijna 90.000 slachtoffers ?

Welke kinderpornozaak zou dat dan wel mogen zijn? Die die de Werkgroep grotendeels uitgevonden heeft in de jaren stillekens? Of nog een nieuwe?

Wat vindt zij van een gevangene zoals Marcel Vervloesem die met een zware hartziekte (open hartoperatie enkele maanden geleden), zware suikerziekte, nierziekte (nieren die voor 50% werken), mogelijks terugkerende kanker en meer dan 20 operaties en spoedopnames (waarvan 5 in de eerste maanden gevangenschap) in de overvolle gevangenissen wordt opgesloten ?

Els? Geen idee. Ik? Ik vind het hi-la-risch. Ik hoop alleen dat hij nog héél lang leeft.

Elsje zegt dat ze voor werkstraffen is maar wat denkt ze van de andere alternatieve maatregelen om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan zoals de geheel of gedeeltelijke vrijlating van zieke gevangenen, beletten dat mensen soms jarenlang in voorhechtenis op hun proces zitten te wachten, electronisch toezicht (waarop duizenden gevangenen binnen en buiten de gevangenis zitten te wachten) ?
Wat denkt zij van de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl zij niet wordt toegepast en de toezichtscommissies niet eens werden opgericht ?

Is Elsje als strafpleitster wel echt geinteresseerd in de rechten van de gevangenen en de eerbiediging van de mensenrechten in de gevangenissen ?
Wat denkt zij van de psychische en lichamelijke folteringen in onze gevangenissen waarvan het VN-Comité tegen folteringen enkele maanden geleden een rapport opmaakte, het achterhouden van de briefwisseling van de gedetineerden, het isoleren van gevangenen, de eindeloze pesterijen van de PSD’s in Brugge en Hasselt terwijl zij de gevangenen juist moeten bijstaan, de willekeurige tuchtstraffen in de gevangenissen ?

Wat heeft dat te maken met het feit dat Vervloesem een kinderverkrachter is?

Of voelt zij zich als dochter van een gerenomeerde strafpleiter en Sp.a-schepen, misschien te goed voor jongens die van kleinaf aan in een weeshuis hebben gezeten en die, zonder politieke ambities te koesteren, de moed hadden om kindermishandelingen (zoals de isolaties in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels) en de kindermisbruiken via kinderpornonetwerken aan te klagen ?

Zelfs al had Marcel Vervloesem nog de meest ongelukkige jeugd ter wereld, dat verontschuldigt niet dat hij in kinderporno deed en kinderen misbruikte.

__________________________

10. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u37:

Ik ga toch proberen af te sluiten met een positieve noot.

Waarom zouden jullie Marcel Vervloesem niet schrijven op gaan opzoeken in de gevangenis van Turnhout, zoals ik nu bijna een jaar lang iedere week, soms 2 x per week, doe ?

Want tussen de zaken vanuit een ivoren toren of vanuit de gazetten volgen, geeft een nogal vrij eenzijdig beeld van een situatie.

Er is ook een verschil tussen artikels over de gevangenis lezen en er zelf jarenlang in opgesloten zitten of er jarenlang naartoe gaan om er iemand te bezoeken.

Hier is zijn adres:

[adres verwijderd -- dat zou nog het toppunt zijn, dat ik het gemakkelijk zou gaan maken om contact te leggen met dat stuk kindermishandelaar]

__________________________

11. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u44:

Met zoals jij Michel die alles ‘vanuit de gazet weten’ en zich boven God verheven voelen, is echt niet te klappen vrees ik.

__________________________

12. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 21u38:

Vervelend hé, Boeykens, als de mensen niet geïntimideerd raken door uw kant noch wal rakende gelul?

__________________________

13. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 22u19:

Nog een afsluitertje voor het slapen gaan:

Hierbij volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield…

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij
mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. ”
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
” Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
” Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet .”
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
” Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. ”
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. ”
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. ”
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
” Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. ”
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
” Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. ”
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
” Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. ”
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
” Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. ”
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem .”
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. ”
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. ”
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan
de Procureur van Turnhout:
” Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. ”
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
” Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-
raad zetelt .”
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor
eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen.”
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. ”
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
” Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
” Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer
ingetrokken.”
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
” Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. “


http://blog.zog.org/2006/08/politiek-gent-spaspirit-augustus.html#comment-566833


 

 

19-08-2009, 10:40:29 Doofpot Justitie

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article