Cordon Sanitaire rond Els Van Eeckhaut (Sp.a Gent)

Publié le par Jacqueline de Croÿ

18-08-2009
Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Cordon Sanitaire rond Els Van Eeckhaut (Sp.a Gent)

 

els.Van-Eeckhaut_001

Waarom zou men geen cordon sanitaire aanleggen rond de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut (1 van de 3 dochters van de gekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut) die er als sociaal-progressieve politicus (Sp.a, Vlaamse Socialisten) een aantal extreem-rechtse ideeën op nahoudt ?

Het getuigt immers niet direct van een democratische instelling als men aktievoerders criminaliseert, alsook de weblogs van actiegroepen als 'dubieus' omschrijft en daarbij (als een rasechte strafpleiter zonder principes) voor hun verwijdering uit de rankings pleit.

De vzw Werkgroep Morkhoven is zeker geen extreem-rechtse vereniging die men vanuit 'progressieve' hoek met anti-Vlaams-Blok-methoden moet bekampen.

In ons land geldt bovendien nog altijd het principe van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid is er nog steeds gewaarborgd.

We begrijpen dat we met onze publicaties tegen de schenen van het Sp.a- en CD&V-bestuur stampen.  We zijn ook niet bepaald mals voor Justitie.

We begrijpen ook dat Els Van Eeckhaut het zowel binnen de politiek als binnen de Justitie zo snel mogelijk wil 'waar maken'.  Dat is trouwens haar volste recht maar dit hoeft niet ten koste te gaan van andere mensen.

Een politicus die als zijnde 'sociaal, progressief en alternatief' wil gezien worden, kan zich misschien best een beetje terughoudend opstellen ten opzichte van zijn persoonlijke ambities.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


cordon sanitaire

Een cordon sanitaire is een techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen.

Op politiek vlak, wordt Jos Geysels, kopstuk van Agalev (nu Groen!), de 'geestelijke vader van het cordon sanitaire' in Vlaanderen genoemd.   Hij ondernam na de gemeenteraadsverkiezingen van 1989, toen het Vlaams Blok (intussen Vlaams Belang) een fikse sprong voorwaarts nam in Antwerpen, al een eerste poging om een cordon in het leven te roepen. Dat hield echter maar enkele weken stand.  Na de beruchte “Zwarte Zondag” in 1991 werd het cordon sanitaire opnieuw boven de doopvont gehouden: alle grote partijen kwamen overeen dat ze onder geen beding met het Vlaams Blok in een coalitie wilden stappen.

Een van de neveneffecten van het cordon sanitaire was dat iedere vorm van oppositie, of die nu van linkse of rechtse zijde kwam, de kop werd ingedrukt en dat de grote politieke partijen via hun bestuursakkoorden de politieke en bestuurlijke postjes onder elkaar verdeelden.

Men beweert dat het cordon sanitaire nooit doorbroken werd maar het feit dat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) die beiden veroordeeld werden, van de justitieministers Jo Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) en Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) wegens 'gezondheidsredenen', na 1 dag gevangenis terug naar huis mochten gaan om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl de meeste gevangenen geen rechten hebben en van geen enkel voorrecht kunnen genieten, bewijst dat dit cordon sanitaire met een korreltje zout moet genomen worden.   In antwoord op enkele parlementaire vragen (CDH-parlementslid Clothilde Nyssens, euro-parlementslid Paul Van Buitenen) verklaarde De Clerck dat 'alleen terminale gevangenen, drie dagen voor hun dood, in aanmerking komen voor een vrijlating op medische gronden'.  Die uitleg klopt dus niet.

De Clerck die onlangs met zijn 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uitpakte, stopt zijn cellen vol met zieke gevangenen en mensen die hun proces afwachten.  Hij verplichtte de Belgische regering aldus om voor 900 miljoen euro een gevangenis in Nederland te gaan afhuren...


Foto

Els Van Eeckhaut (links) en Teun Van de Voorde die als Gentse blogsters meewerkten aan het volkscafésboek 'Kabberdoezen' dat op 10 juli 2009 aan de pers werd voorgesteld. Het idee voor dit boek kwam van fotograaf Hendrik Braet en kwam mee tot stand dankzij gentblogt.be dat voor het eerst iets tastbaars publiceerde. ’Achter de gevels. Volkscafés in Gent‘ brengt reportages over vijftien kabberdoezen in het Gentse.  Aan de vooravond van de Gentse Feesten werd in het Huis van Alijn een gelijknamige fototentoonstelling geopend.

Al bij al een prachtig initiatief dat navolging verdient maar dat weinig gemeen heeft met de manier waarop Els Van Eeckhaut en Michel Vuylsteke (beiden van Gentblogt.be) de vzw Werkgroep Morkhoven trachten te criminaliseren en met schunnige praatjes en manipulaties van het Internet trachten te werken.

http://mensbrugghe.wordpress.com/2009/07/10/kabberdoezen/ 

18-08-2009, 16:29:16 Doofpot Justitie

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
Y


Bevestiging


Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Naar Skynet verzonden klachtenformulier op 23.9.2009

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send


Répondre
YBrussel, 23.9.2009


KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEFSkynet Klantendienst - Afdeling Klachten


Geachte Heer,


Betreft: verwijdering van Morkhoven-blogs, klacht inzake de blog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/


Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' terug op het Internet te willen plaatsen ?


U schreef mij namelijk dat u mij (en de vzw Werkgroep Morkhoven) 'op voorhand verwittigde' door een mailtje naar sos@kindergarten.be te sturen.


Wij hebben dit mailtje echter nooit ontvangen omdat het emailadres sos@kindergarten.be sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses J. de Croÿ,
ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en oprichtster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti.


Wij werden dus NIET 'op voorhand verwittigd'.


We vernamen zopas ook dat iemand naar sos@kindergarten.be had proberen te mailen en een foutmelding ('default') kreeg waarbij het bericht werd
teruggestuurd.
Het emailadres blijkt dus zelfs niet meer te bestaan !


Bovendien richtte ik mij met de vzw Werkgroep Morkhoven, vanwege onze maandenlange problemen met onze skynetblogs, steeds vanuit het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com tot uw klachtendienst.


Meestal kregen we dan een antwoord.


Dit antwoord werd telkens naar werkgroepmorkhoven@gmail.com gestuurd en droeg als mededeling dat ons schrijven 'aan het dossier met dossiernummer
58807-1252343976 gevoegd'.


Ik verwijs ondermeer naar uw 'antwoord' van 21.9.2009 op onze brief van 18.9.2009 (onze brief van 21.9.2009 werd nog niet beäntwoord en ik verwacht alsnog de bevestiging dat hij tevens aan het
dossier werd gevoegd).
Wij lezen namelijk het volgende:
van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be
Antwoorden op Skynet skynet.nl@team.skynet.be
aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 21 september 2009 11:59
onderwerp: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier [58807-1252343976]


Ik vraag mij daarom af waarom u het waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be stuurde terwijl dit adres, zoals ik reeds zei, sinds 2003 niet meer aan
Prinses J. de Croÿ behoort zodat wij deze waarschuwing niet ontvingen en u onze blogs zonder enige waarschuwing en zonder dat we weten waarover het precies gaat, van het Internet kon verwijderen.


Alhoewel we met Prinses J. de Croÿ al bijna 30 jaar klant zijn bij Belgacom-Skynet, werden we dus niet geinformeerd en konden we ons tegenover de onbekende klacht(en) die waarschijnlijk uit een
bepaalde kring komt, niet verweren.
We konden we op geen enkele manier voorkomen dat de blogs waaraan in het geval van 'Doofpot Justitie' sinds 2005 werd gewerkt, van het Internet werden verwijderd.


Enkele jaren geleden, werden wij, zoals nu gebeurde naar aanleiding van onze reactie op de publieke oproep van Mter Els Van Eeckhaut in december 2007 (1 jaar voor dat ons verenigingslid Marcel
Vervloesem definitief werd veroordeeld) om de 'dubieuze' Morkhoven-skynetblog uit de bloglijst van ondermeer het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, door een zekere Charly N. door middel
van allerlei lasterlijke aantijgingen op zijn blog, voor het vuil van de straat uitgemaakt.
We konden dus niet anders dan reageren.
Tot onze verwondering bleken onze skynetblogs 'Doofpot justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig de 2 blogs over Justitie) plotseling van het Internet te zijn verdwenen.
We informeerden bij Skynet die ons mededeelde dat er een klacht werd ingediend door iemand die 'zijn naam misbruikt' en 'zijn privacy door ons geschonden' zag.
We hadden echter enkel 'Charly N.' genoemd wat bezwaarlijk als een herkenbare familienaam kan gezien worden en ons schrijven was niet meer dan een humoristische reactie op zijn lasterlijke
aantijgingen.
Ook toen werden we door Skynet niet op voorhand gewaarschuwd omdat zij het bericht toen naar het emailadres sos@kindergarten verstuurde dat toen reeds niet
meer tot de domeinnaam www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ behoorde.


Nadat we Skynet hierover geïnformeerd hadden en beloofden van de initialen 'Charly N.' door 'Piet L.' te vervangen, werden de beide blogs terug op het Internet geplaatst.


We vroegen achteraf aan Skynet om het inschrijvingsadres sos@kindergarten.be te veranderen maar dat gebeurde niet zodat we vandaag met eenzelfde probleem
te maken kregen, met dit verschil echter dat de Skynet-klachtendienst haar antwoorden op de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de skynetblogs, steeds naar werkgroepmorkhoven@gmail.com stuurde.


Pikant detail in de zaak rond Charly N. is wel dat deze, zonder iets te zeggen over zijn lastercampagne en zijn persoonlijke aanvallen tegenover Prinses J. de Croÿ, ook een klacht indiende bij de
Canadese provider Bravenet waardoor de website van de Prinses gesloten werd.  Gevraagd naar de reden van deze sluiting, antwoordde Bravenet dat men 'de Belgische Staatsveiligheid belachelijk
had gemaakt'.


In uw brief van 21.9.2009 spreekt u over 'persoonlijke aanvallen waarvan de betrokkenen schade ondervinden'. Zo kan u bepaalde lastercampagnes over 'dubieuze sites die uit bloglijsten moeten
verdwijnen' en het kwistig rondstrooien van koosnaampjes zoals 'pedo-vriendjes' en  'kindermisbruikers' inderdaad noemen.


De skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door de man die zich vanwege 'onze persoonlijke aanvallen' bij u ging beklagen, op een kinderachtige manier een 'vieze site' genoemd.


Vandaar dat u hem ondersteunt waarschijnlijk.
Een beetje anti-reclame voeren om het vertrouwen in de blogs van Belgacom te ondergraven, kan nooit geen kwaad.
Het is in ieder geval een goede manier om uw hulde te betonen aan de blogpecialist Maarten Schenk die de skynetblogs uit de grond heeft gestampt. 


U beschuldigt er ons van een webpagina 'in naam van iemand anders' (Michel Vuijlsteke ongecensureerd) te hebben gestart.
Dat is pure onzin.
We hebben deze weblog opgestart om door middel van documenten een antwoord te kunnen bieden op het misleidende en lasterlijke artikel dat Michel Vuijlsteke, naar aanleiding van de zaak rond zijn
vriendin en medewerkster advocate Els Van Eeckhaut, op zijn blog en enkele andere blogs (waaronder Nieuws.be) publiceerde.
De blog werd ook opgestart omdat Vuijlsteke geen recht op antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven toeliet.
Misschien hadden we de blog (zoals de skyblog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' die alleen maar uit persoonlijke aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven en haar voorzitter bestaat) beter
'Michel Vuijlsteke: recht op antwoord genoemd'.


De krantenartikels en brieven toonden aan dat Vuijlsteke's scheldproza over 'pedo-vriendjes' enzoverder nergens op sloeg en dat de bewering van Vuijlsteke en Van Eeckhaut dat de kinderpornozaak
Zandvoort compleet om één of andere reden 'verzonnen' werd, onjuist was.


Het recht op vrije meningsuiting en het recht om te reageren op lasterpraat die via het Internet wordt verspreid, wordt de skynetbloggers dus ontzegt.


De blog kende een groot sukses, en voor sommigen, een misschien wel té groot sukses.


Dat de blog niet uit 'persoonlijke aanvallen' bestond, blijkt uit de gepubliceerde artikels die na een tiental dagen zelfs niet meer over Vuijlsteke of Van Eeckhaut spraken.
Gelukkig hebben we een kopie van de publicaties op deze blog.


Uw argument dat het 'om die redenen is dat de blogs offline werden gehaald', is daarmede voldoende weerlegd.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Hoogachtend


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.comRépondre