Het 'maatschappelijk aanvaardbare'

Publié le par Jacqueline de Croÿ

06-08-2009

Els Van Eeckhaut: Moeten kindermisbruiken in de doofpot gestoken worden ?


els.Van-Eeckhaut_001

De vzw Werkgroep Morkhoven kwam er pas achter dat Els Van Eeckhaut, een dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut, op haar weblog de verwijdering de Morkhoven-site uit de lijst van de Top 100 van invloedrijke Vlaamse blogs van Metatale vroeg.   Alhoewel deze feiten van 2007 dateren, zijn zij bijzonder zwaarwichtig te noemen.  De Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens nam in haar vonnis van 26.6.2009 waarbij het verzoek tot beperkte detentie van Morkhoven-activist Marcel werd afgewezen, de redenering en de bewoordingen van Els Van Eeckhaut bijna letterlijk over.  'Dhr. Vervloesem wenst vrijwilligerswerk te verrichten bij de Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancelotti.  Uit de website van genoemde vzw (Morkhoven) blijkt echter dat zij zich toespitsen op de detentiesituatie van dhr. Vervloesem, en inzonderheid allerhande zogenaamde wantoestanden dienaangaande aanklagen.  De rechtbank kan zich niet van de indruk ontdoen dat betrokkene de facto werk voor zijn eigen fanclub zal verrichten. Dit reclasseringsplan kan bezwaarlijk als een reciditivebeperkend reclasseringsplan getaxeerd worden, maar is een voortzetting van zijn eerdere levenswandel', aldus de Gentse rechter.

Els Van Eeckhaut is als strafpleiter verbonden aan de Gentse balie. Zij werd tot lid van de probatiecommissie benoemd en zetelt in de Raad van de Orde van Advocaten.   Zij werkte een jaar op het kabinet van SP.A-minister Freya Van den Bossche en stelde zich in 2006 kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Sinds 2007 zetelt zij in het Gentse SP.A-bestuur. 

Dat is natuurlijk niet niks. Vandaar deze reactie. 

De vzw Werkgroep Morkhoven tilt ook zwaar aan het feit dat Els Van Eeckhaut in haar schrijven van 21.12.2007 bepaalde feiten verzweeg.  In haar bericht staat geen letter over het Herentalse SP.A-bestuurslid Victor Vervloesem die, na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), zijn halfbroer Marcel Vervloesem van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde waarvan hij beweerde 20 jaar voorheen het slachtoffer te zijn geworden.  Victor Vervloesem die toen bestuurslid was van de SP.A te Herentals, richtte zich toen met een aantal vrienden tot Het Nieuwsblad, De Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en VTM (Telefacts) die de sensationale verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door kinderpornojager Marcel Vervloesem' als zoete broodjes verkochten.   Marcel Vervloesem werd vrij snel aangeklaagd en door de Vlaamse media jarenlang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk gehaald.  Omdat er uiteindelijk twijfels rezen over de aard van de beschuldigingen, gebood de Turnhoutse rechter F. Caers in 2005 om zowel Marcel Vervloesem als de vermeende slachtoffers aan een test met de leugendetector te onderwerpen.  Alleen Marcel Vervloesem en één van de vermeende slachtoffers werden voor de leugendetectortest opgeroepen omdat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas van mening was dat 'dergelijke leugendetectortest 'niet nodig was'.  Met de uitslag van de leugendetectortest waaruit bleek dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken, werd niets meer gedaan.  Er zou zelfs geen woord van in het vonnis staan (2006).  In 2005 werd Marcel Vervloesem door enkele minderjarige jongeren uit zijn wijk (waar ook Victor Vervloesem woont) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. De jongeren die door de Vlaamse pers voortdurend 'zwakbegaafde slachtoffers' werden genoemd, maakten deel uit van een plaatselijke jeugdbende en zaten ondermeer voor een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten instelling.  Nadat bepaalde dagbladen hem een 'onverbeterlijke recidivist' en 'de kinderpornojager die in feite een laffe stroper was' noemden, werd Marcel Vervloesem met veel machtsvertoon van de politie Neteland, voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen opgepakt en naar de gevangenis van Turnhout gevoerd alwaar hij een hongerstaking startte.  Tijdens zijn opsluiting werd er vanuit de kringen van zijn halfbroer-aanklager Victor, een petitie opgesteld waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gedreven worden en de site van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.  De eisen in de petitie werden via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken alhoewel de petitie slechts door een tiental figuren uit de omgeving van Victor Vervloesem werd getekend.  Burgemeester Jan Peeters (SP.A) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.  Hij beloofde door één van de juristen een onderzoek te laten instellen naar het verwijderen van de Morkhoven-site van het Internet.
Nog even herhalen dat er van Victor Vervloesem die blijkbaar niet altijd de grens tussen homosexualiteit en kindermisbruik wist te maken, zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan.  Het SP.A-bestuur heeft daar blijkbaar geen problemen mee.  Victor Vervloesem die in het bestuur zetelde van de Geelse Bouwmaatschappij, werd in 2005 tot OCMW-raadslid benoemd (jeugd en justitie). In 2006 werd hij met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen.  In 2007 werd hij aangesteld tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals.  Hij neemt als vertegenwoordiger van Herentals ook deel aan de algemene vergaderingen van de intercommunales PIDPA en CIPAL.


Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).

Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.

Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.

Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.

Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).

Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?

Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..

Allemaal oké dus, wat mij betreft.

Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?

Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244

http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=els&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=els+van+eeckhaut

-----------

PS. De site van Els Van Eeckhaut die nu zelf in de Top 100 lijst van Metatale staat, zegt geen woord over de rol die het Sp.a-bestuur van Herentals in de verdachtmakingen van Marcel Vervloesem gespeeld heeft en over de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem.

 


 

LINKS:

 

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

 

 

 

 

Els Van Eeckhaut

December 21st, 2007 · 13 Comments

06-08-2009, 20:34:55 Nummer185320
Dit is Google's cachegeheugen van http://leugendetector.skynetblogs.be/post/7197353/els-van-eeckhaut-moeten-kindermisbruiken-in-d.
Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 17 sept 2009 19:05:46 GMT
De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie

 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article