'Koninklijke Politiestaat België'

Publié le par Jacqueline de Croÿ


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 26 september 2009
Onderwerp: Dossier Vervloesem
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, secr.colpg@just.fgov.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, info@just.fgov.be, "Van Mechelen, kabinet" <kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be>, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>
Cc: ...., ....,


Belgacom-provider Skynet verwijderde zopas drie Morkhoven-blogs waarvan de blog 'Doofpot Justitie' met heel het Morkhoven-Internet-Archief sinds 2005 en gebruikte daarbij een klacht als excuus. 


Skynet beweerde dat zij een 'waarschuwingsbericht' naar de vzw Werkgroep stuurde maar dat kan niet omdat het emailadres sos@kindergarten.be  sinds 2003 niet meer bestaat zodat het bericht dus gewoon werd teruggestuurd.


Alle correspondentie van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven verloopt via werkgroepmorkhoven@gmail.com

De skynet-klachtendienst was dus in het bezit van dit adres dat zich in haar dossier bevindt.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven heeft Skynet al verschillende keren voor de heropening van de blogs gevraagd maar de beslissing lijkt reeds op voorhand genomen te zijn. 
De Werkgroep is echter niet van plan om zich bij deze beslissing neer te leggen.
 
De provider heeft sinds 2004 een samenwerkingsakkoord met Justitie dat zelfs in haar vonnissen de artikels van de blogs bekitiseerde.
 
Minister van Justitie Stefaan De Clerck werkt met het federale parket momenteel aan een voorstel om blogs en websites te blokkeren zodat België binnenkort tot 'Koninkrijke Politiestaat België' kan omgedoopt worden...
 
---------
 
Brussel, 25 september 2009


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,


Betreft: gevangenisbeleid


Bijna alle bezoekers van de heer Vervloesem wiens namen zogezegd uit de gevangeniscomputer zijn verdwenen, uitgezonderd twee, werden ingeschreven via de gevangenis van Brugge.

Zoals het reglement voorschrijft, schreven zij naar de heer Vervloesem met de mededeling dat zij hem wilden bezoeken.

Zij voegden bij hun schrijven een kopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart.
Sommigen vergaten dat en moesten een tweede keer schrijven.

Wie geopereerd werd en protheses had zodat hij/zij niet zonder problemen de metaaldetector zou kunnen passeren, diende hiervan een medisch getuigschrift te bezorgen en moest hiervoor dus soms een derde keer schrijven.

De heer Vervloesem stuurde dit schrijven dan naar de directie van de gevangenis die haar toelating tot bezoek moest verlenen.

Een aantal mensen (diegenen die als eersten hun bezoekaanvraag deden) moesten soms wekenlang op een goedkeuring wachten.
Een aantal onder hen diende terug naar huis te keren. Daaronder waren er ook mensen die speciaal uit Nederland kwamen.

De gevangenisdirectie van Brugge heeft al die schriftelijke aanvragen en medische getuigschriften in haar bezit want Marcel Vervloesem diende dit alles naar hen te sturen.

Zij bevinden zich dus in het dossier en al deze gegevens kunnen misschien wel 'uit de computer' maar niet uit het dossier verdwijnen.

Ik wil U dan ook het volgende vragen:

1) te laten onderzoeken wie er met de centrale computer heeft geknoeid waarin alle bezoekers staan, onafgezien van de gevangenis waarin de gevangene zich bevindt.
2) te laten onderzoeken of ook het schriftelijk dossier met de bezoekaanvragen, kopies van paspoorten en medische getuigschriften dat zich bij de gevangenisdirectie van Brugge bevindt, is verdwenen.
3) te laten onderzoeken of dit dossier reeds aan de gevangenisdirectie van Turnhout is overgemaakt waardat de heer Vervloesem zich sinds 30 juni 2009 bevindt.
4) te laten onderzoeken of het hier om de zoveelste pesterijen van de gevangenisdirectie en de Psycho Sociale Dienst van Brugge gaat waarbij rapporten en medische getuigschriften worden achtergehouden
5) le laten onderzoeken of het misschien de bedoeling is om hiermee de bezoekers te ontmoedigen en de heer Vervloesem die, zoals u weet zeer zwaar ziek is en in uw overbevolkte gevangenis niet thuishoort, moreel en geestelijk te treffen en sociaal te isoleren.
7) erop toe te zien dat het bezoekrecht die in de gevangenisreglementen en de Wet Dupont staan omschreven, strikt wordt nageleefd.
6) aan uw diensten opdracht te geven om de namen en adressen terug in de centrale computer te plaatsen want het heeft geen zin dat men op dit punt rond de pot blijft draaien met de woorden 'we weten niet goed hoe we dat moeten oplossen'.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Hoogachtend,


Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis


PS. Ik wens u voorts mede te delen dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Turnhout geen werk lijkt te maken van het reintegratiedossier van de heer Vervloesem en zij nog altijd geen contact opnam met de dienst van professor-psychiater Cosyns om de zaken daadwerkelijk te regelen.

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article