Discussies over Internet-censuur

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Discussies over Internet-censuur
Mardi, septembre 29, 2009
By Jan Boeykens

02-truth-freedom


DE SLUITING VAN DRIE SKYNETBLOGS WAARONDER ‘DOOFPOT JUSTITIE’


Hierbij volgt nog eens een duidelijk overzicht van de hele zaak:


De sluiting van onze blogs door de provider Skynet is het gevolg van ons protest tegen een artikel van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, een dochter van de bekende strafpleiter Piet Van Eeckhaut.
In dit artikel vroeg de advocate om de verwijdering van ‘dubieuze blogs zoals de skynetblog van de vzw Werkgroep morkhoven’ uit de rankings en uit de Top 100 van de ‘meest invloedrijke vlaamse blogs’.
Zij verwees in haar artikel van december 2007 naar de ‘veroordeelde kindermisbruiker’ Marcel Vervloesem van onze vereniging terwijl het proces tegen Marcel Vervloesem nog lopende was en hij pas in 2008 door het hof van beroep te Antwerpen op een meer dan twijfelachtige manier (met enkele bamboestokjes als ‘bewijs’ van foltering en verkrachting en na de vaststelling van de verdwijning van dossierstukken uit zijn strafdossier) definitief werd gevonnist.

De Werkgroep hoorde enkele maanden geleden van het artikel nadat rechter Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent een negatief advies had uitgesproken in de zaak Vervloesem en daarbij over de ‘fanclub van Marcel Vervloesem’ en de skynetblog van de vzw Werkgroep had gesproken. Zij deed dat op dezelfde manier als Els Van Eeckhaut die lid is van de Gentse probatiecommissie (die beslist over de geheel of gedeeltelijke vrijlating van gevangenen) en lid is van de Raad van de Orde van Advocaten te Gent.

De Gentse advocate verwijderde op een bepaald ogenblik haar artikel nadat zij ons met een tweede artikel trachtte te ridiculiseren.
Haar vriend en collega van de Gentse Internetkrant Gentblogt.be, een zekere Michel Vuijlsteke die haar als blogspecialist ook adviseerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, viel echter zwaar uit naar de vzw Werkgroep Morkhoven die hij ‘pedovriendjes’ en dergelijke noemde.

Tijdens de daarop volgende discussie ging Michel Vuijlsteke klacht neerleggen bij Skynet die de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven zonder enige waarschuwing en dus zonder rekening te willen houden met de uitleg van de vzw Werkgroep Morkhoven sloot.


In bijlage volgt het artikel waarrond het allemaal is begonnen.
Let op de criminaliserende uitspraken van de advocate die tevens strafrechter is.


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


—–


Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Els Van Eeckhaut

December 21st, 2007


Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).
Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.
Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.
Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.
Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).
Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?
Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..
Allemaal oké dus, wat mij betreft.
Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?
Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244

http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=els&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=els+van+eeckhaut


http://www.blogologie.be/2009/05/censuur-tshirt.html

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article