Klacht tegen provider Skynet

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Skynet: strafrechterlijke vervolging
Samedi, octobre 3, 2009
By Jan Boeykens

women_bloggers

In december 2007, juist een jaar voordat Marcel Vervloesem van onze vereniging door het hof van beroep te Antwerpen op basis van enkele bamboestokjes die zijn schuld ‘overduidelijk aantoonden’ werd veroordeeld, riep de Gentse advocate Els Van Eeckhaut via haar blog op om de ‘dubieuze’ skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van ‘Vlaanderen’s meest invloedrijke blogs’ van het Gentse Internetbedrijfje Metatale te halen.


Els Van Eeckhaut, dochter van de befaamde strafpleiter Piet Van Eeckhaut, is als strafpleitster aan de Gentse balie verbonden en is lid van de probatiecommissie (die moet beslissen over de vrijlating van gevangenen) en de Raad van de Orde van Advocaten te Gent.  Zij zetelt, zoals de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem die in 2005 een petitie liet opstellen om de verwijdering van de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te eisen, evenééns in het lokale Sp.a-bestuur.


Enkele maanden geleden stelde de Werkgroep vast dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens zich in haar vonnis inzake de verzoeken van Marcel Vervloesem, in dezelfde bewoordingen als Els Van Eeckhaut uitdrukte.  Ook zij sprak over de ‘fanclub van Marcel Vervloesem’ en over de website van de vzw Werkgroep Morkhoven die ‘allerlei vermeende wantoestanden van justitie aankloeg’.  De rechter bracht daarbij een negatief advies uit omtrent de ingediende verzoeken van Vervloesem en zijn advocaat.


De vzw Werkgroep Morkhoven viel zwaar uit naar Van Eeckhaut die de Werkgroep in een eerste reactie nog probeerde te ridiculiseren en over een ‘oud bericht ‘waarin de Werkgroep Morkhoven nauwelijks ter sprake was gekomen’ sprak.

Tenslotte besloot Van Eeckhaut om het artikel ontoegankelijk te maken voor haar bezoekers.


Wie dacht dat de kous daarmee af was, vergist zich echter.

Een zekere Michel Vuijlsteke die, als blogspecialist, Van Eeckhaut adviseerde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en die met Van Eeckhaut verbonden is aan de populaire Gentse Internetkrant Gentblogt.be, begon de vzw Werkgroep Morkhoven met schunnige uitspraken en een artikeltje dat hij als ‘nieuwsfeit’ op Nieuws.be mocht publiceren, uit te dagen.

De Werkgroep was verplicht om op de lastercampagne van Vuijlsteke te reageren en deed dit via haar skynetblog(s).

Doordat Vuijlsteke de reacties van de vzw Werkgroep Morkhoven systematisch wegliet op zijn digitale schandpaal en die telkens liet volgen door een commentaar zoals ‘vrienden van dat stukske kindermisbruiker’, opende de Werkgroep Morkhoven de skynetblog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’.   En dat was maar goed ook.  Anders zou Vuijlsteke er nog in geslaagd zijn om de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ in zijn laster- en haatcampagne te betrekken, wat misschien ook de bedoeling was.


Nadat de Werkgroep Morkhoven het artikel ‘Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen’ op de blog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’ publiceerde, bleek deze blog plotseling ontoegankelijk te zijn.  Het artikel bood nochtans een mooi overzicht van de pogingen die er in het verleden waren ondernomen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te krijgen.  En in het artikel was er ondermeer sprake van een totaal onbenullige klacht over het gebruiken van de ‘naam’ Charly N. bij Skynet waardoor de skynetblogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ gedurende een tiental dagen werden gesloten.   Dat kwam omdat Skynet deze klacht klakkeloos aanvaardde en haar verwittigingsbericht voor de vzw Werkgroep Morkhoven naar sos@kindergarten.be, een onbestaand e-mailadres stuurde waardoor zij niet tijdig kon reageren.


Kort na het afsluiten van de skynetblog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’ stelde de Werkgroep Morkhoven vast dat ook haar skynetblogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ waren verdwenen. 

De vzw Werkgroep Morkhoven vermoedde dat de blogs door een klacht van Vuijlsteke werden gesloten.     Zij informeerde bij Skynet dat toegaf dat zij de blogs na een klacht had afgesloten ‘doordat de gebruikersoveréénkomst en de gedragscode waren overtreden’.   

Skynet beweerde dat de Werkgroep ‘vooraf een verwittigingsbericht kreeg’.  Dit laatste was echter onjuist omdat Skynet haar bericht opnieuw naar sos@kindergarten stuurde dat al sinds 2003 niet meer bestaat doordat de domeinnaam werd afgeschaft.  Skynet kreeg het bericht, zoals dat bij de vroegere klacht bij Skynet ook al gebeurde, dus gewoon teruggestuurd.     Skynet beschikt nochthans over een dossier van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin alle klachten en het e-mailadres van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn opgenomen.  Alle klachten worden al meer dan een jaar via het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com afgehandeld.


De vzw Werkgroep Morkhoven die met Prinses J. de Croÿ reeds 30 jaren klant is bij Belgacom, het moederbedrijf van Skynet, tekende protest aan bij Skynet dat de blogs echter gesloten houdt en zelfs niet eens laat weten over welke ‘overtredingen’ het zou gaan zodat de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer weet wat zij wél of niet op haar skynetblogs mag plaatsen.  Vandaar dat de Werkgroep nu ook op buitenlandse blogs en websites publiceert.


De enige concrete argumenten die Skynet achteraf wist aan te halen, was dat er in het geval van de blog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’, de naam ‘Michel Vuijlsteke’ werd gebruikt en dat er sprake was van ‘persoonlijke aanvallen’. 

Indien Skynet al haar blogs waarin een naam moest voorkomen echter zou sluiten, dan zouden er niet veel blogs meer overblijven.                                                                                                                        
In de blog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’ was er trouwens ook geen sprake van ‘persoonlijke aanvallen’.                                                                                                                                        
Zoals Skynet reeds meermaals kreeg medegedeeld, was zelfs de naam van de blog niet als een ‘persoonlijke aanval’ bedoeld.                                                                                                                                  
In de blog werden de lasterlijke en eerrovende uitspraken van Van Eeckhaut en Vuijlsteke waarbij zij beweerden dat de kinderpornozaak Zandvoort ‘nooit bestaan’ had (Vuijlsteke) en ‘het enkel de bedoeling was om een wazige sfeer te creëren om Marcel Vervloesem te beschermen’ (Van Eeckhaut),  daarentegen door middel van krantenartikels en met brieven van ondermeer het Europese parlementslid Nelly Maes, weerlegd.                           
Het betrof hier dus enkel een recht op antwoord en verdediging, zonder dat daarbij iemand voortdurend beschimpt en vernederd werd.    Maar het is duidelijk dat Skynet deze rechten aan haar bloggers ontzegt en de skynetblogger bereid moet zijn om zich in lastercampagnes waarbij men, bij wijze van publiciteit voor Skynet, over een ‘dubieuze’ skynetblog (Van Eeckhaut) en een ‘vieze’ blog (de kinderachtige uitdrukking van Vuijlsteke) spreekt, te laten afmaken. Dat behoort waarschijnlijk tot de zelfvernietigende gebruikersoveréénkomst die de skynetbloggers bij het openen van hun blog onderschreven hebben.


De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich trouwens af waarom Skynet de blog ‘Marcel Vervloesem: Mijn recht op Antwoord’ van een zekere Ladi K., met uitsluitend persoonlijke aanvallen en lasterlijke uitspraken inzake de vzw Werkgroep Morkhoven, haar voorzitter, Marcel Vervloesem en zijn dochter, niet sluit.    In de blognaam staat immers niet alleen de naam ‘Marcel Vervloesem’ die onophoudelijk een ‘kindermisbruiker’ en ‘kinderverkrachter’ wordt genoemd, vermeld.   Er is namelijk nog een ander aspect.  Zo beweert Ladi K., de eigenaar van de blog, dat hij het ’slachtoffer van folteringen en verkrachtingen door kinderverkrachter Marcel Vervloesem’ werd en dat de ‘kinderverkrachter Marcel Vervloesem hiervoor veroordeeld werd’.       
In het arrest nr. 221 van het hof van beroep van Antwerpen werden de klachten van Ladi K. echter ‘onontvankelijk’ en ‘ongegrond’ verklaard.  Dat was ook het geval voor de klachten van Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem die de klachten in 1998 organiseerde.      Marcel Vervloesem werd enkel veroordeeld voor de nieuwe klachten wegens ‘folteringen en verkrachtingen’ in 2005 die afkomstig waren van drie minderjarigen die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zitten opgesloten.


De vzw Werkgroep Morkhoven stelde Skynet en de directie van haar moederbedrijf  Belgacom van al deze feiten op de hoogte en diende tevens een klacht in vanwege de blog van Ladi K.  De blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven blijven echter gesloten en de blog van de genaamde Ladi K. blijft open. Dat bewijst ook hoe partijdig Skynet is.  Het doet enigszins denken aan het jarenlange proces tegen Marcel Vervloesem waarin de correctionale rechtbank van Turnhout alleen met de tenlastenleggingen rekening hield en waarin, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 erkende, de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen.


Ladi K. mag dus via zijn skynetblog voortdurend blijven rondstrooien dat hij ’slachtoffer werd van de kindermisbruiker Marcel Vervloesem’; dat de ‘kinderen uit Morkhoven niet meer buiten durven spelen’, dat ‘Wendy Vervloesem ervoor moet oppassen dat haar vader de kleinkinderen niet bepotelt’ enzoverder.  Heeft Skynet misschien een zeker belang bij deze lastercampagne ?


Dank zij de morele steun van Skynet, werd het dochtertje van Wendy Vervloesem op haar school voortdurend gepest met de woorden ‘Uwe bompa is ne pedofiel’.  Resultaat hiervan: constante huilbuien en nachtmerries.   Ladi K. die zich door Skynet extra gesterkt weet, stuurde zopas nog een aantal mails naar Wendy Vervloesem om haar duidelijk te maken dat zij een ‘hoer’ was.  En het gaat van kwaad naar erger.  De voorbije nacht ontving Wendy Vervloesem een onbekend telefoontje waarvan zij niet meer kon slapen omdat zij dacht dat het wel eens met haar vader te maken zou kunnen hebben.


De vzw Werkgroep Morkhoven vindt dat deze zaak veel te ver gaat en zij is van plan om Skynet dat mede verantwoordelijkheid is voor deze praktijken en de schade die daardoor wordt veroorzaakt, strafrechterlijk te laten vervolgen.  Zij heeft het dossier over deze zaak reeds aan haar advocaat bezorgd.


De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de sluiting van haar skynetblogs tevens een nieuwe vorm van censuur is.  De Belgische Internetproviders, waaronder skynet, sloten in 2004 immers een samenwerkingsakkoord af met Justitie.  En dat lijkt niet enkel bedoeld om Nederlandse blogs waarop men ‘foto’s en woonplaatsen van pedofielen publiceert’, voor de Belgische Internetter af te sluiten. 

Enkele tijd geleden liet justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) trouwens weten dat hij met het federale parket volop maatregelen uitwerkte om blogs en websites snel te kunnen laten blokkeren. 

Doordat er geen enkele parlementaire controle op dit soort wetgevingen en de toepassing ervan bestaat, kunnen blogs en websites door een simpele vraag van de Minister van Justitie aan de provider, nu reeds geblokkeerd of gesloten worden.

Het is natuurlijk ook geen toeval dat juist de skynetblogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ die een doorn in het oog van Justitie en de Justitieminister zijn, door Skynet werden aangepakt.   De blog ‘Doofpot Justitie’ bevat toevallig ook het Internet-archief sind 2005 van de vzw Werkgroep Morkhoven. 


Enkele weken geleden werd de genaamde Stefaan S. die in een artikel van M.  Vuijlsteke tesamen met de vzw Werkgroep Morkhoven werd genoemd en die door Ladi K. als ‘een nieuw lid van de vzw Werkgroep Morkhoven’ werd omschreven, plotseling aangehouden en verhoord omtrent zijn publicaties op de skynetblog ‘Klachten Justitie’.                                                                                
Welgeteld één dag voor dat hij een afspraak had met een kabinetsmedewerker (of een chauffeur die zich voor kabinetsmedewerker uitgaf) van Minister De Clerck, werd hij in de gevangenis opgesloten.


Een pikant detail in heel de zaak rond de sluiting van Morkhoven-blogs, is dat de genoemde Michel Vuijlsteke, goede contacten onderhoudt met Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs.  Dat wil daarom niet zeggen dat Maarten Schenk die niet meer werkzaam is voor Skynet, bij deze zaak betrokken is maar het roept toch bepaalde vragen op.  Enkele dagen voor dat de Morkhoven-blogs werden gesloten, werden de naam en de onthaalpagina van ‘Doofpot Justitie’ door een onbekende gewijzigd.  De vzw Werkgroep Morkhoven diende hiervoor een klacht in bij Skynet.

Een ander pikant detail is dat de blog van de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer langer voorkomt in de Top 100 van het Gentse Internetbedrijfje Metatale.                                        
Gentblog.be, de blog die door Vuijlsteke werd opgericht (met de advocate Els Van Eeckhaut als lid van de redactieraad),  staat er op de eerste plaats.  Verder treft men in deze Top 100 van ‘meest invloedrijke Vlaamse blogs’, de blog van Van Eeckhaut en enkele blogs van Vuylsteke aan…

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
Y


Klachtendienst Skynet


03-10-2009 @ 17:15:49


De skynetblog ‘Marcel Vervloesem: Mijn recht op Antwoord’ blijkt nog altijd open te zijn terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven al een week geleden klacht indiende bij Skynet en vroeg om deze
skynetblog te laten sluiten.


Skynet laat ondermeer de volgende uitspraken op deze skynetblog verspreiden:


- ‘Ik heb geschreven dat het raar is dat de kinderen nu wel buiten durven spelen in Morkhoven en dat Wendy beter geen uitspraken doet’ (28-09-2009, 18:59:17 Ladi)


- ‘Dat de dochter van Wendy wordt gepest kan alleen maar Vervloesem Marcel verhelpen door zijn handen thuis te houden’ (28-09-2009, 18:59:17 Ladi)


- ‘In Morkhoven zijn ze eindelijk opgelucht dat het huis dat Vervloesem Marcel huurde nu leeg gemaakt is hij zit op zijn plaats. Vervloesem Marcel in den bak en alle kinderen voelen zich op hun
gemak . Als ze hem maar een stukje van de kelder in het justitiepaleis laten huren’ (25-09-2009, 19:58:26 Ladi)


- Laat ons hopen
Voor hem is dat het beste alles wordt voorgeschoteld en het kost hem geen eurocent
http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/
Ladi ladi.kiekens@telenet.be (26-09-2009, 20:00:46)


- en hij komt nooit meer vrij !!!!!!!
joepieeeeeee (26-09-2009, 16:57:14)


- Aan Wendy Vervloesem en peter Helsen
Wendy en Peter
‘Straffe uitspraken dat jullie doen toen Vervloesem Marcel zijn handen niet kon thuis houden bij mij waren jullie nog niet geboren hoe kunnen jullie dan weten dat hij dat niet gedaan heeft en dan
spreek ik alleen over mij . Ik kan je wel zeggen dat ik nog nooit een kind heb aan geraakt en je vader wel daar was ik zelf bij toen hij mij misbruikte , zou je nu eens niet eerst informatie in
winnen van een slachtoffer in plaats van zijn leugens te geloven en die van Boeykens Jan. Weet je wel welk jobke hij deed in de Sarma hij was maar een magazijnier en geen detective zoals hij het
allemaal schoon kan uitleggen weet je ook waarom hij daar is buiten gevlogen ?weet je ook hoe het daar uitzag anders zal ik u eens een rondleiding geven . En dan het strafste van allemaal is dat
het niet zijn eerste keer is eens ziek altijd ziek als ik in u plaats was zou ik toch maar oppassen met je drie kinderen zegt nooit nooit het zit tussen zijn oren en hij blijft een gevaar bij
kinderen .Weet jij hoe het komt dat de kinderen nu wel buiten durven spelen in Morkhoven ? Weet jij wie er heeft in gebroken bij hem thuis ik vind het vreemd dat ze mij veertien dagen voor de
inbraak hadden gezegd dar ze er van alles aan het buiten halen waren. Ik weet dat jij er niks kunt aan doen hoe je vader is maar in u plaats zou ik toch maar twee keer nadenken voor dat je zo’n
uitspraken doet anders kun je ook wel eens een proces krijgen wegens laster . En Boeykens Jan moet je zeker niet volgen die heeft al meer last op zijn nek gehaald door zo’n uitspraken te doen en
dat ze niet op zijn lullige berichten antwoorden daar verschiet ik ook niet van ze staan vol leugens worden tien keer opnieuw gezet teksten worden aan gepast en nu heeft hij er nog een vriendje
bij Stefaan Saey die ook nog wat mee foto’s zit te knoeien maar ze zijn wel zo laf mij niet onder ogen te komen en niet te reageren op mijn vragen. Wendy van mij moet je vader ook niet sterven
dat wens je niemand niet toe het enige wat ik vraag is dat hij zijn straf uitzit en eerlijk is zolang hij niet eerlijk is tegenover mij zal ik ook blijven reageren . Weet je ook dat hij mij al
tot drie maal toe met de dood heeft laten bedreigen wat zou je dan willen dat ik het allemaal maar goed vind’ (20-09-2009, 07:23:38 Ladi)


Uit de bovenstaande berichten blijkt dat Skynet haar eigen bepalingen niet naleeft.


Wij citeren:


‘Het is de gebruiker vanzelfsprekend niet toegelaten onwettige inhoud en/of schadelijke of ongepaste inhoud op de Site te plaatsen (zie Gebruikscode: onwettige en/of schadelijke inhoud)’. Skynet
kan geen voorafgaande controle uitoefenen op alle inhoud die door gebruikers op de Site werd geplaatst, doch behoudt zich het recht voor ten allen tijde inhoud die door haar als onwettig en/of
schadelijk wordt gekwalificeerd te verwijderen van de Site of ontoegankelijk te maken, danwel in die zin op te treden na het ontvangen van een klacht die door Skynet als ernstig wordt beschouwd.
Skynet is in geen enkel geval verplicht een voorafgaande verwittiging of enige motivering mede te delen aan de gebruikers die de inhoud hebben medegedeeld. Niettemin behoudt zij zich het recht
voor deze gebruikers over het probleem in te lichten, eventueel achteraf, alsook om alle nodige maatregelen te nemen teneinde herhaling te vermijden, inbegrepen het tijdelijk of definitief
ontzeggen van de toegang tot de Site of bepaalde delen ervan. In geval van onwettige en/of schadelijke inhoud kan Skynet ook zonder enige verwittiging alle nodige en gepaste maatregelen treffen,
inbegrepen verwittiging van de bevoegde gerechtelijke of andere controlerende instanties.’


Skynet weet die bepaling echter te omzeilen doordat zij een clausule inbouwde in haar Gebruikersvoorwaarden waarin staat dat zij niet aansprakelijk kan gesteld wordt voor de schade die het gevolg
is van bepaalde publicaties op haar site…


http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentformRépondre