OCMW-bestuur Antwerpen: oplichting

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Archief

 


Image Hosted by ImageShack.us
Marco Laenens


De Werkgroep Morkhoven voerde in 1989 pamflettenacties rond het kinderziekenhuis 'Good Engels' van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Werk (OCMW) te Antwerpen omdat jongeren en kinderen er soms wekenlang in onmenselijke omstandigheden in isoleercellen werden opgesloten. De pamflettenacties werden echter bemoeilijkt en slachtoffers-getuigen werden in een andere instelling opgesloten alwaar zij volledig van de buitenwereld werden afgesloten. De aangeklaagde feiten werden door de overheid in alle talen en toonaarden ontkend.

Tengevolge van de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven op de trappen van het gerechtshof en de marktplaatsen in Antwerpen, besloot men uiteindelijk tot het instellen van een zogenaamde onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van UIA-professor Cosyns.
Deze commissie stelde geen enkele wantoestand vast maar dat kwam omdat bepaalde leden van die commissie ook in het bestuur van het kinderziekenhuis zetelden zodat er van een 'onafhankelijke commissie die een onafhankelijk onderzoek voerde' geen sprake was.

De Werkgroep Morkhoven zette haar onderzoek evenwel verder en stelde vast dat bepaalde jongeren ook sexueel misbruikt waren. Op een bepaald moment wist de Werkgroep Morkhoven zelfs te achterhalen dat een aantal jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu werkten. Het is op deze manier dat de Werkgroep tenslotte op het spoor zou komen van de kinderpornonetwerken te Temse, Madeira en Zandvoort.

In plaats van de feiten ernstig te nemen, wendde de overheid echter alle mogelijke middelen aan om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen. De Gazet van Antwerpen wist op een bepaald moment in grote letters te melden dat een 'lid van de Werkgroep Morkhoven (terwijl het geen lid van de Werkgroep Morkhoven was) zelf beticht werd van zedenfeiten met een minderjarige en dat de Antwerpse Procureur des Konings een onderzoek in deze zaak had bevolen'. De Antwerpse burgemeester Cools (Sp.a) vaardigde een uitzonderlijk 'pamflettenreglement' uit waardoor de pamflettenacties van de Werkgroep Morkhoven konden verboden worden. Het gerecht van Turnhout verplichtte Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem tot een gerechtelijk geestesonderzoek. De Werkgroep Morkhoven kreeg verder te maken met een duistere figuur uit het misdaadmilieu die blijkbaar goed bevriend was met inspecteur M.R. van de Antwerpse gerechtelijke politie die de Morkhoven-actievoerders onophoudelijk voor verhoren uitnodigde.
Die duistere figuur bleek de ex-BOB John V.L. te zijn die -volgens bepaalde kringen- voor de Belgische Staatsveiligheid werkte.

John V.L. komt ook voor in het artikel van Het Nieuwsblad van 30.12.2006 (zie copie in bijlage) waarin staat dat het Antwerpse parket wil dat de genaamde Marco Laenens (VLD), toekomstige ondervoorzitter van het OCMW te Antwerpen, zich voor de correctionele rechter wegens schriftvervalsing verantwoordt.
Laenens wordt met zijn gewezen levenspartner, de ex-BOB John V.L., er namelijk van verdacht iemand voor 68.000 Euro te hebben opgelicht. Zoals te verwachten was, beweert Laenens nu dat hij John V.L. 'nooit gezien heeft'. Dank zij de steun van de VLD zal hij dus waarschijnlijk vier dagen voor het dossier opnieuw voor de raadkamer komt, als OCMW-raadslid geïnstalleerd worden.

Deze zaak gelijkt sterk op de manier waarop het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die 9 jaar geleden de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem organiseerde, door de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur vorig jaar tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd.
Victor V. die nauwelijks kan schrijven, komt namelijk in een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen voor maar mag binnen het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur van Herentals mee in jeugdzaken beslissen.

Op 23.10.2006 liet de Werkgroep Morkhoven een Open Brief waarin de voornoemde processen-verbaals zijn vervat, ter ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers aftekenen.
De Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws die de verhalen rond Marcel Vervloesem mee hielpen verspreiden en Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren lang als een 'kindermisbruiker' afschilderden terwijl deze op 15.11.2006 voor de klachten van Victor V. werd vrijgesproken, ontvingen een afschrift van de Open Brief.
Ook Justitieminister Onkelinx (PS) en de parlementsleden die zonder uitzondering tegen kindermisbruik gekant zeggen te zijn, kregen een afschrift van de Open Brief maar reageerden niet. Het gerecht van Turnhout van haar kant wilde 'geen commentaar' kwijt en daar blijft het blijkbaar bij.

Uit de zaken Laenens en Victor V. blijkt duidelijk dat er met de OCMW-benoemingen politiek geknoeid wordt. Men zou bijna zelfs kunnen besluiten dat een Sp.a- of VLD-bestuurslid waartegen een gerechtelijke vervolging dreigt, tot OCMW-bestuurslid wordt benoemd. Norbert D.R., de man die inzake het Temse-Madeira-netwerk uiteindelijk werd veroordeeld, werkte dan weer toevallig voor het OCMW te Temse.
Wanneer pakken de beide regeringspartijen (VLD en Sp.a) die samen een contract sloten om 'de fraude te bestrijden', nu eindelijk de fraude en corruptie in eigen partijrangen aan ?


Copie: alle Sp.a en VLD-parlementsleden

 


Gerecht jaagt op ondervoorzitter Antwerps OCMW


Antwerpen - Het Antwerpse parket wil dat Marco Laenens (VLD), de toekomstige ondervoorzitter van het OCMW, zich voor de correctionele rechter verantwoordt wegens schriftvervalsing.

Laenens (45) wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn gewezen levenspartner en een dubieuze ex-BOB'er een transactie heeft afgesloten waarbij de tegenpartij voor 68.000 euro werd opgelicht. Dat zou gebeurd zijn door de boekhouding te vervalsen. Het parket vraagt op 10 januari voor de raadkamer de doorverwijzing van de drie betrokkenen naar de strafrechter.

Laenens zegt dat hij in de zaak eerst slachtoffer was en nu in de rol van dader wordt geduwd. Na overname van de bvba Kwalivo (later naamloze vennootschap) die actief is in de binnenvaart, stelde Laenens samen met zijn intussen gewezen vrouw vast dat hij bedrogen was. De zaak werd door een burgerlijke rechtbank behandeld en volgens Laenens' advocaat Peter Defour werd het geding daar ook gewonnen.

De tegenpartij liet na in beroep te gaan, maar toen Elisabeth T. en Marco Laenens het geld wilden innen, ging ze wel in het tegenoffensief. De tegenpartij diende tegen Laenens en zijn partner een strafklacht in wegens oplichting.

Het parket vordert de doorverwijzing naar de rechter, zowel van Laenens als van Elisabeth T., en ook van gewezen rijkswachter John V.L.
Die laatste is in gerechtskringen geen onbekende. Hij liep in 1995 en 1996 al veroordelingen op, waarvan één wegens fraude met inreis- en verblijfsdocumenten ten voordele van migranten. Telkens kreeg hij twee jaar celstraf.

Laenens zegt John V.L. nooit gezien te hebben en plaatst hem in het kamp van de tegenstrevers, als een van de twee tussenpersonen bij de totstandkoming van de overeenkomst.


VLD behoudt vertrouwen

Vier dagen voor het dossier opnieuw voor de raadkamer komt, wordt Laenens geïnstalleerd als OCMW-raadslid. Hij was dat ook al de voorbije zes jaar, maar hij wordt nu een van de twee ondervoorzitters.

De VLD zegt het vertrouwen in Laenens te behouden en zegt te kunnen vermoeden waarom enkele dagen voor de aanstelling van de nieuwe OCMW-raad dit nieuws uitlekt. Laenens en zijn collega Jef Aertbeliën haalden het net als zes jaar geleden opnieuw, maar met acht kandidaten voor twee OCMW-stoelen was de strijd in het VLD-kamp hevig.


Guy Fransen, Het Nieuwsblad dd. 30.12.2006

------------------------------


In het oorspronkelijke artikel werd naar de drie onderstaande adressen verwezen.  MSN sloot zijn nieuwsgroepen echter.  Twee MSN-groepen die gerelateerd waren met de vzw Werkgroep Morkhoven (Alain Fauvage Scandals en Fondation Princesse de Croÿ) werden door MSN zonder opgave van redenen voordien al gesloten.
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/Issakaba

 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article