Kindermisbruiken dichtgedekt

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Archief

 

AANHOUDING DIENDE OM KINDERMISBRUIKEN DICHT TE DEKKEN


Image Hosted by ImageShack.us


Antwerpen, 20.4.2005 - Een tweetal dagen voor Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd aangehouden (15.4.2005), stelde hij met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens samen een brief op (zie copie hiervan in bijlage) die aangetekend naar de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx werd gestuurd.

In deze brief werd verwezen naar een interview met als titel "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niks met cd-roms vol kinderporno - Procureur weerlegt beschuldigingen - Vervloesem in november voor rechtbank" dat op 2 oktober 2003 in de krant Het Laatste Nieuws verscheen.

Procureur Herman Jansens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) zei toen dat de beelden van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort allemaal werden nagekeken in samenwerking met Interpol en Europol. Op de opmerking van de Werkgroep Morkhoven dat er een jeugdmagistraat te zien is op een van de foto's reageerde Janssens: 'Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten'.

In een recent rapport van de federale politie staat dat er 88.539 foto's van kinderen op de cd-roms staan waarvan 75% van 'duidelijk pedopornografische aard zijn'. Onder dit laatste moeten ook de foto's van gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs peuters) verstaan worden.

Het rapport zegt dat de kinderen niet werden geïdentificeerd omdat er 'geen enkel verband bestaat met een Belgisch dossier' en omdat het voornamelijk 'aziatische kinderen betreft'.  Dat zou er dus op neerkomen dat men de foto's simpelweg geteld heeft.

Er is er in het rapport ook geen sprake van de producenten, afnemers en criminelen die op de adressenlijsten en het kinderpornomateriaal voorkomen. De vraag is dan ook of er wel ooit een echt onderzoek werd gevoerd.

In verband met de magistraat op één van de foto's, liet Georges Zicot, de federale agent die zopas met Dutroux en enkele figuren uit het misdaadcircuit van Charleroi, op beschuldiging van bendevorming, autozwendel, oplichting, valsheid in geschrifte enz. voor de correctionele rechtbank van Nijvel moest verschijnen, in een faxbericht aan de federale politie van Geel (nabij Turnhout) weten dat de door de Werkgroep herkende magistraat 'een man uit Charleroi' was.  De Werkgroep Morkhoven trok die gegevens na en achterhaalde dat Zicot in deze zaak gelogen had en dat hij waarschijnlijk opdracht had gekregen om met zijn verklaring deze magistraat te beschermen.

Het parket van Turnhout en advocaat-generaal Herman Janssens komen hierdoor in een lastig parket te zitten.

Hoe staat het immers met dat 'onderzoek' in de Zandvoortzaak en het beloofde 'onderzoek' naar die magistraat ?

Terwijl de Vlaamse pers enkel maar geinteresseerd is in allerlei indianenverhalen over sadistische martelpraktijken van Marcel Vervloesem, zou de Werkgroep Morkhoven immers graag het resultaat van de 'onderzoeken' kennen.

Het Waalse parlementslid Zoë Genot (Ecolo) stelde vorig jaar een parlementaire vraag terzake aan Justitieminister Onkelinx.  Die laatste antwoordde dat de kwestie betreffende de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort op een bepaalde datum door het gerecht van Turnhout zou behandeld worden. De datum en de informatie die de minister aan de volksvertegenwoordiger doorgaf, bleek echter niet te kloppen want op de dag dat het gerecht van Turnhout de cd-rom-zaak zou behandelen, had het proces tegen Marcel Vervloesem plaats.

Ondervraagd over deze zaak, antwoordde de Procureur des Konings te Turnhout dat de minister zich 'wellicht vergist had'.

Akkoord, vergissen is menselijk maar waarom geeft men geen antwoord op de gestelde vragen ?

Om uit het slob te geraken, nam de Werkgroep Morkhoven een tweetal weken geleden opnieuw contact op met senator Zoë Genot die beloofde om Justitieminister Onkelinx opnieuw te zullen interpelleren.

De Werkgroep Morkhoven informeerde ook de Vlaamse pers, maar die zwijgt in alle talen over deze zaak. De krant 'Het Laatste Nieuws' waarvan sprake in de brief aan Justitieminister Onkelinx, pakte in haar uitgave van 18 april jl. zelfs uit met een exclusief interview waarin de vader van een zogenaamde misbruikte jongen afkwam met een verhaal dat zes jaar geleden door Victor V. en zijn homovriendjes die bijna allemaal achter de tralies blijken te zitten, ook al werd verteld.

De aanklagers van toen moeten zich van de Turnhoutse strafrechter François Caers trouwens niet alleen aan een leugendetectortest onderwerpen maar tegen Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, loopt er nu een klacht wegens de aanranding van een minderjarige.

Het gerecht van Turnhout neemt deze klacht echter niet ernstig want in tegenstelling tot Marcel Vervloesem bevindt het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur wordt gesteund, zich nog altijd op vrije voeten.

Meer en meer mensen stellen zich de vraag of de recente beschuldigingen inzake de zogenaamde sadistische folterpraktijken van Marcel Vervloesem en de beslissing van het Turnhoutse gerecht om hem onmiddellijk aan te houden en op te sluiten, niet bedoeld zijn om een aantal mensonterende schandalen op het gebied van kinderprostitutie dood te zwijgen.

 


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND


Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout


Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98


In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Hermand Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

---------------------------

Deze brieven werden nooit beäntwoord.

 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article