Problemen met Skynet: Open Brief aan Belgacom

Publié le par Jacqueline de Croÿ

A A N G E T E K E N DBelgacom S.A
t.a.v. de heer Kris Vervaet
Ondervoorzitter
Albert II laan, 27
B-1030 Brussel


Geachte Heer,


Betreft: Skynet
Ref:  Klantnummer 004459937


Ik maak met Prinses J. de Croÿ die onder bovenvermeld nummer al  30 jaren bij Belgacom is geabonneerd, reeds  jarenlang gebruik van uw Internetservice Skynet.

Ik startte met onze vereniging ook een aantal skynetblogs op omdat die efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn.

Een tiental dagen geleden werden drie van deze blogs plotseling gesloten zonder dat ik wist waarom.

Bij navraag bleken er een klacht te zijn ingediend door iemand die onze vereniging voordtdurend belasterde omdat we kritiek hadden geuit op zijn vriendin (een advocate) die in december 2007  publiekelijk de verwijdering van onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' uit de rankings en de Top 100 van het Gentse Internetbedrijfje Metatale had gevraagd.  Volgens de advocate was onze site 'dubieus' en 'enkel bedoeld om een 'veroordeelde kindermisbruiker te beschermen' (terwijl het proces tegen de heer Vervloesem van onze vereniging nog lopende was).

De aanklager, een blogspecialist, is goed bevriend met Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs, alhoewel ik niet kan aantonen dat deze rechtsstreeks bij deze zaak betrokken is.

Ik diende meermaals klacht in bij de Skynet Klantendienst maar met mijn grieven en opmerkingen omtrent de sluiting van de drie skynetblogs, waaronder 'Doofpot Justitie', werd niet de minste rekening gehouden terwijl ik kan aantonen dat de getroffen maatregel onterecht was. 
Het leek wel of alles reeds op voorhand beslist werd.

Ik diende bij de Skynet Klanten/Klachtendienst ook herhaaldelijk een klacht in betreffende de skynetblog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/ die enkel uit persoonlijke aanvallen en beledigingen bestaat.

In deze skynetblog wordt de dochter van de heer Vervloesem van onze vereniging er zelfs in het openbaar voor gewaarschuwd dat zij 'op haar kinderen moet passen omdat hun grootvader ze zou kunnen bepotelen'.

Zoals ik de Skynet Klantendienst reeds meerdere keren schreef, wordt één van de kleinkinderen van de heer Vervloesem, een meisje van tien jaar dat veel van haar grootvader houdt, thans medisch behandeld omdat zij door de voortdurende pesterijen op school huilbuien en nachtmerries kreeg.

Ik verzocht de Skynet Klachtendienst om de skynetblog van de genaamde Ladislav Kiekens daarom onmiddellijk te willen sluiten.

Zoals ik de Skynet Klantendienst tevens mededeelde, wordt de betreffende skynetblog ook gebruikt om zich persoonlijk te wreken op de heer Vervloesem terwijl de klachten van Kiekens tegen de heer Vervloesem, in het arrest nummer 221 (bladzijde 50) van het hof van beroep van Antwerpen, 'ongegrond' en 'onontvankelijk' verklaard werden en de heer Vervloesem enkel veroordeeld werd voor  klachten uit 2005 (met enkele bamboestokjes als zogezegd bewijs).

Gezien ik vind dat Skynet de gedragscode en gebruikersvoorwaarden die zij haar klanten en gebruikers oplegt, zelf schendt en zij door laster en eerroof op haar blogs toe te laten, de gezinnen van gedetineerden schade toebrengt en zelfs vernietigt, verzoek ik u om terzake dringend op te treden.

Een kopie van dit schrijven zend ik naar de bevoegde ministers.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,


hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article