Problemen met Microsoft

Publié le par Jacqueline de Croÿ


microsoft-1978


Gezien de Werkgroep Morkhoven voortdurend problemen heeft met haar MSN-nieuwsgroep zou ze misschien beter aan haar website werken maar waarom zou ze een MSN-nieuwsgroep waaraan jarenlang werd gewerkt en die intussen een ruime bekendheid geniet, daarbij moeten opgeven ?

Bovendien wil de Werkgroep Morkhoven dat Microsoft de MSN-nieuwsgroep van Prinses de Croÿ opnieuw opent.
Er was immers geen enkele reden om deze groep die op een paar jaar tijd zo'n 86.000 bezoekers telde en een internationale bekendheid genoot, te sluiten en van de zoekpagina's van Google te laten verdwijnen.
Het is bovendien compleet onaanvaardbaar dat Microsoft de inhoud ervan wegens een zogenaamd onderzoek wil 'vernietigen'.

Waarom zou men geen bericht op zijn MSN-nieuwsgroep mogen publiceren waarbij geciteerd wordt uit een artikel in een Roemeense krant ?
Waarom zou men geen vragen mogen stellen over het feit dat het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus' binnen het kader van het Europese Daphne-programma een project opstartte waarin Roemeense verenigingen werden opgenomen die van dit project niets blijken af te weten ?

In plaats van de persvrijheid aan haar laars te lappen, zou Microsoft juist fier moeten zijn op het feit dat er MSN-nieuwsgroepen bestaan die niet alleen de strijd tegen de kinderhandel aanbinden maar ook het lef hebben om gezonde, kritische vragen te stellen over het toekennen van de Europese subsidies.

De Europese Microsoft-managers zouden het boek van het Europese parlementslid Paul Van Buitenen eens moeten lezen. Die heeft namelijk heel wat over bepaalde fraudezaken binnen de Europese Unie geschreven zonder dat hij de bedoeling had om de Europese instellingen te ondergraven.

De relatie van Microsoft met mensenrechtenactivisten en journalisten komt ook in China ter sprake.
Op oudejaarsavond verdween opeens het weblog van de Chinese journalist Zhao Jing van het internet. Na onderzoek bleek de site niet geblokkeerd door de Chinese autoriteiten, zoals in China vaak gebeurt met blogs van mensen die zich kritisch opstellen. Het weblog, dat wordt gehost op de website MSN Spaces, bleek namelijk geblokkeerd te zijn door Microsoft.
Microsoft gaf eerder al toe woorden als 'vrijheid' en 'democratie' te censureren op haar Chinese MSN-portal. De complete lijst 'verboden woorden' wil het bedrijf niet vrijgeven, maar het zegt wel deze aan te passen "als de Chinese wetten en normen hierom vragen."
Met dergelijke uitleg kan men natuurlijk alle kanten op. Ook de Amerikaanse en Europese journalisten kunnen immers op een dergelijke wijze door Microsoft gecensureerd worden als het al dan niet reeds gebeurt. Microsoft riskeert daarmee meer en meer een internationale politie- of Staatsveiligheidsdienst te worden die in het belang van regeringen en gerechtelijke overheden werkt.
In een reportage die gisteren op de Franse zender 'Arte' was te zien, gaven de managers van Google te kennen dat ook zij belangstelling hadden voor de Chinese markt. In tegenstelling tot Microsoft, neemt Google echter een uiterst voorzichtige houding aan en wenst men een politiek te blijven voeren die rekening houdt met mensenrechten en de burgerrechterlijke vrijheden.
Google hanteert blijkbaar bepaalde deontologische en ethische regels en voelt er niets voor om als een soort 'McDonaldpolitie van het Internet' op te treden.

Jan Boeykens - Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Voor meer informatie terzake:
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Artikel China:
http://www.zdnet.be/news.cfm?id=52498&mxp=100

Foto: Microsoft Corporation 1978

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
W
https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlmail&ct=eformts

Brussel, 28.3.2008

Geachte Heer,

Na 14 dagen is het E-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) nog altijd geblokkeerd.

Op 14 maart 2008 vroeg een al of niet bestaande medewerker van het Windows Live ID Support Team, mij een aantal gegevens, zoniet zou het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com afgeschaft worden.

Omdat de MSN-groep van mijn collega, Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ, vorig jaar onder vreemde omstandigheden werd opgedoekt (eerst was er een schrijven van het MSN Groups Support Team waarin stond dat de Prinses vermoedelijk een technische fout had gemaakt maar nadien meldde het MSN Groups Support Team dat de groep vanwege een 'onderzoek' en een overtreding van de gebruikersoveréénkomst voorgoed vernietigd zou worden) gaf ik de gegevens door.
Ik snoof wel onraad maar vorig jaar werd ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven bijna opgedoekt toen de vzw Werkgroep Morkhoven met Internetproblemen kampte. Het MSN Groups Support Team vroeg toen om binnen de drie dagen een artikel uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de groep verdwijnen. Ik ontdekte het waarschuwingsberichtje toevallig in zijn mailbox toen ik een internetcafé bezocht.

Na het doorspelen van de gegevens, waaronder mijn paswoord, ontving ik telkens een foutmelding wanneer ik mij aanmeldde. Er werden ook berichtjes in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven rondgestuurd waarbij men geld trachtte af te troggelen.

Ik contacteerde het Microsoft Support Team en gaf de informatie aan de Computer Crime Unit van de federale politie door.

Het Microsoft Support Team reageerde aanvankelijk positief en zei dat het alles zou doen om de problemen op te lossen.
Dat veranderde toen drie verschillende medewerkers van het Windows Live ID Support Team de zaak begonnen te behandelen. Die begonnen mijn identiteit in vraag te stellen nadat ik hen alle gegevens over mezelf en mijn MSN-groep had doorgespeeld.

Op 23 maart 2008 deelde een zekere Wendy van het Windows Live ID Support Team me mede dat mijn verstrekte accountgegevens niet overeen kwamen met de gegevens die in mijn account (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) zijn opgeslagen.
'Aangezien je de gegevens die in je account zijn opgeslagen niet hebt bevestigd, kunnen we je wachtwoord niet vrijgeven of je verder helpen. MSN hanteert een beleid voor de bescherming van de privacy en veiligheid van haar ledenaccounts', aldus de genaamde Wendy.

Op 24 maart 2008 schreef een zekere Carmeela van het Windows Live ID Support Team: 'Zoals je zult begrijpen kunnen we je helaas, wegens veiligheids- en privacyredenen, geen verdere informatie verstrekken over de status van dit account. Toen je je Windows Live account aanmaakte ben je akkoord gegaan met de gebruikersovereenkomst, die onze methoden beschrijft om de veiligheid en de privacy van onze gebruikers te beschermen.'

Op het ogenblik dat ik mijn hotmail-adres en de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte, bestond er echter geen 'Windows Live account' en sprak met enkel van 'hotmail'.

Op mijn voorstel om hen een kopie van de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te zenden die bewijzen dat ik inderdaad de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en de oprichter van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' ben, wensten de medewerkers van het Windows Live ID Support Team niet te reageren.

Telkens als ik me nu voor mijn hotmail adres 'werkgroep_morkhoven@hotmail.com' aanmeld, krijg ik op mijn scherm te lezen dat ik me 'reeds te veel met mijn foutieve adres en paswoord heb aangeboden of dat iemand anders dit probeert te doen'.

Voor het Windows Live ID Support Team is de zaak nu blijkbaar afgesloten en de twee mensen van het Microsoft Support Team die beloofden om het probleem zo snel mogelijk te zullen oplossen, zijn onbereikbaar geworden.

Dat houdt in dat de duizenden berichten van de vzw Werkgroep Morkhoven en mezelf, alsook onze adressenlijst verloren dreigen te gaan.
Ik kan ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven die ik enkele jaren geleden zelf heb opgestart, niet meer beheren. Er kunnen voortaan geen berichten onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' meer gepubliceerd worden.

De problemen met het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com ontstonden enkele uurtjes nadat ik een brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) op het internet publiceerde. In deze brief beklaagde ik mij erover dat Marcel Vervloesem van onze vereniging regelmatig dreigtelefoons uit gerechtelijke kringen (want perfect op de hoogte van zijn gerechtelijke dossiers) krijgt.

De problemen met onze e-mail en MSN groep duren al jaren en werden steeds erger voor we een actie of iets dergelijk ondernamen.
Gedurende de laatste maanden waren er geen problemen meer maar dat veranderde dus op 14 maart 2008.

Pascal en Yonina van het Microsoft Support Team hebben me beloofd om het probleem (phishing-hacking) zo snel mogelijk op te lossen. Ik reken daar met de vzw Werkgroep Morkhoven nog steeds op en ik vind dat een confrontatie gewoon niet hoeft als we op een correcte wijze met elkaar omgaan.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Morkhoven@msn.com en
WerkgroepMorkhoven@gmail.com (een adres dat we zoaps hebben geopend)

PS. Ik ben altijd bereid om bijkomende informatie te bezorgen.

--------------
https://support.live.com/eformack.aspx?productKey=wlmail&ct=eformts&ticketid=1062788238

État du réseau
Tous les systèmes fonctionnent. Il n'existe aucun problème pour le moment.
Questions fréquemment posées
• Connexion impossible car votre navigateur est configuré pour refuser les cookies
• Comment puis-je limiter le nombre de messages indésirables que je reçois ?
• Comment joint-on des fichiers à des messages électroniques ?
• Comment passe-t-on de la version complète à la version intégrale de Windows Live Hotmail?
• Comment ferme-t-on un compte ou pourquoi mon compte a-t-il été fermé ?
• Comment puis-je ajouter mon compte de messagerie à Microsoft Outlook Express ?
• Comment puis-je ajouter mon compte de messagerie à partir de Microsoft Outlook ?
• Comment lit-on des messages électroniques ?
• Comment rédige-t-on et envoie-t-on des messages ?
• Je n'arrive pas à télécharger ou à envoyer des pièces jointes
• Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Windows Live Hotmail avec Safari ?
• Je reçois un avertissement jaune lorsque j'essaie d'envoyer ou de recevoir un message électronique
• Afficher plus de questions
Support technique
Windows Live Hotmail
Merci d'avoir contacté Windows Live Hotmail

Merci d'avoir envoyé votre problème au support.
Votre code de référence de support : 1062788238
Pour une utilisation ultérieure, veuillez imprimer cette page ou noter votre code de référence. Utilisez ce code lorsque vous communiquez avec le support au sujet de ce problème.


Pour être certain de recevoir une réponse de Microsoft, ajoutez le domaine « microsoft.com » dans la liste verte de votre messagerie. Si vous ne recevez pas de réponse dans votre Boîte de réception dans les 24 heures qui suivent, vérifiez qu'elle n'a pas été placée, à tort, dans le dossier « Courrier indésirable » ou « Courrier non sollicité ».
Répondre