Problemen met Skynet

Publié le par Jacqueline de Croÿ


Image Hosted by ImageShack.us


Aan: Skynet Belgacom
(http://www.skynet.be/index.html?l2=contact&l3=eptica&a=form)

Brussel, 23 april 2007

Geachte Heer,

Een uurtje geleden bleek ik niet op de Skynetblog Doofpot Justitie te kunnen geraken en verscheen er een mededeling dat er 'technische werken' werden uitgevoerd.

Nu de technische werken voorbij zijn, kan ik terug op mijn blog http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/ maar het is niet meer mogelijk om nog een bericht te publiceren.

Een paar maanden geleden verdwenen er plotseling 260 documenten van de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy.
Die werden na aandringen bij het MSN Groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst maar dat viel niet in de smaak van een zekere Charly N. die vervolgens bij Belgacom Skynet een klacht indiende omdat zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam (Charly N.) een paar keer voorkwam in de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie'.
Volgens deze Charly N. werd daarmee 'zijn naam op een ongevraagde manier vermeld en was dit een schending van de privacy'.
Belgacom Skynet aanvaardde deze klacht en beide blogs verdwenen van het Internet. De beide blogs werden na de wijziging van 'Charly N.' in 'Piet S' en ons protest waarin we ondermeer stelden dat men op die manier ook alle artikels in kranten en weekbladen kon verbieden, na 10 dagen weer terug geplaatst.

Zoals ik u schreef liet Charly N. vroeger al eens een website van het Internet halen door een klacht in te dienen bij de Canadese provider Bravenet.
In die klacht haalde hij aan dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. Bravenet aanvaardde deze belachelijke klacht.

Enkele weken geleden werd de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy door Microsoft gesloten.
Het franstalige MSN Groups Support team wist zogenaamd van niets en deelde mede dat de manager waarschijnlijk een 'onherstelbare fout' had gemaakt. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team sprak echter van het 'niet naleven van de gebruikersvoorschriften' en een 'onderzoek waardoor de groep definitief zou gesloten en de inhoud ervan vernietigd zou worden'.
De beslissing volgde op de publicatie van enkele artikels rond Child Focus die in een Roemeense krant waren verschenen. Daarin werd er gesteld dat Child Focus binnen het kader van het Daphne-project van de Europese Unie, een aantal deelnemende Roemeense verenigingen had genoemd die echter niet eens wisten dat ze vernoemd werden en van het project ook niets blijken af te weten.

Hopelijk zijn de huidige moeilijkheden met de Skynet-blogs het werk van één of andere hacker en betreft het hier geen censuurmaatregel in opdracht van de Belgische overheid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Manager skynetblogs 'Doofpot justitie' en 'Slachtoffers Justitie'

Correspondentieadres:
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of janboeykens@hotmail.com


http://www.skynet.be/index.html?l2=contact&l3=eptica&a=send

Dinsdag 24 april, 2007

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

-------

Roemenië: http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
Nieuwe website: http://www.droitfondamental.eu/

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
J
Zoals gezegd, werden de problemen met Skynet vrij snel en zonder veel moeite opgelost nadat 'Charly N.' in 'Piet S.' werd veranderd.
En gelukkig heeft niemand van de duizenden mensen waarop de afkorting 'Piet S.' van toepassing is, een klacht ingediend wegens de 'schending van de privacy' of het 'zonder toelating gebruik maken van zijn naam'.

Enkele weken geleden waren er wel problemen met het plaatsen van foto's op de skynetblogs maar ook dat werd onmiddellijk opgelost.

De problemen met Microsoft blijven echter voortduren.
In 2007 werd, na jarenlange problemen met de MSN groepen (inlogproblemen, onmogelijkheid om berichten te publiceren of de groepen te beheren, hele fotoalbums die verdwenen of gedesactiveerd werden, honderden artikels en documenten die plotseling verdwenen enzoverder), de MSN groep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ waaraan jarenlang was gewerkt en die 85.000 bezoekers telde, zonder waarschuwing gesloten.
Het MSN Groups Support Team sprak eerst over een 'technische fout van Prinses de Croÿ waardoor de groep onherroepelijk was verloren gegaan'.
Nadien sprak men echter van een 'onderzoek' en een 'overtreding van de gebruikersregels' zonder verdere uitleg te geven.
'In afwachting van de resultaten van het onderzoek wordt de inhoud van de groep vernietigd en de groep gesloten', aldus een medewerker van het MSN team.
De groep zou 'in geen geval opnieuw worden heropend', voegde deze medewerker er -zonder de resultaten van het zogezegd onderzoek af te wachten- aan toe.
Het was dus duidelijk dat deze groep en de duizenden documenten en archiefstukken die erin weer te vinden waren, om één of andere reden moest verdwijnen.

Kort na het sluiten van deze groep kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven internetproblemen waardoor zij niet meer op het internet kon werken.
Het zal waarschijnlijk wel toeval geweest zijn maar juist op dat moment ontdekte het MSN Groups Support Team dat de vzw Werkgroep Morkhoven in 2003 een berichtje had geplaatst dat blijkbaar te schokkend was.
In het berichtje stonden namelijk de prijzen weergegeven die een Oost-Europees crimineel netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg.
Gezien de Belgische overheid het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent en zij er, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort, ook niets tegen onderneemt, was dit er waarschijnlijk te veel aan.
Gelukkig vond ik het mailtje van het MSN-team waarbij men mij mededeelde dat ik het berichtje binnen de drie dagen moest verwijderen als ik de MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' wenste te behouden, bij toeval terug in de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com en kon ik nog tijdig reageren.
Ik had daarbij het geluk dat het internet ook tijdens het weekeinde nog werkt.

Vermoedelijk zat het MSN-team verveeld met het mailtje dat ze mij opstuurden want op 14.3.2008 ontving ik een mailtje van een al dan niet bestaande medewerker van het Windows Support ID Team waarin mij gevraagd werd om bepaalde gegevens over mijn account werkgroep_morkhoven@hotmail.com door te sturen. Als ik dat niet deed, zou mijn hotmail-adres kunnen vernietigd worden, aldus de al dan niet bestaande medewerker.
Gezien de MSN-groep van Prinses de Croÿ op een uiterst vreemde wijze werd gesloten en ook de MSN-groep van de vzw Werkgroep Morkhoven op een al bijna even vreemde wijze bijna gesloten werd, besloot ik geen risico te nemen en gaf ik de gegevens door.
Mijn mailbox werd onmiddellijk afgesloten en iederéén die op mijn adressenlijst stond, kreeg een mailtje waarin ik als Morkhoven-voorzitter zogenaamd geld 'voor een goed doel' probeerde af te troggelen.

Ik nam contact op met de crime unit van de federale politie en met het Microsoft Customers Support Team.
Het Microsoft Customers Support Team liet me weten dat zij het probleem 'zo snel mogelijk' zouden trachten op te lossen.
Na tien dagen vroegen drie verschillende mensen van het Windows Support ID Team al mijn persoonlijke gegevens op. Dat was zogenaamd bedoeld om mij verder te helpen.
In plaats van mij verder te helpen, begon men mijn identiteit in twijfel te trekken waarop ik hen voorstelde om hen de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te sturen. Op een bepaald moment beweerde men dat ik de Windows gebruikersoveréénkomst die ik ondertekende, 'niet geeerbiedigd' had.
Die uitleg klopte niet omdat op het moment dat ik de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte (2005) er enkel van hotmail sprake was.
Vervolgens begon men te spreken over de 'privacyregels' die er bij Microsoft gelden en weigerde men nog enige informatie over mijn account werkgroep_morkhoven@hotmail.com te geven.

Op mijn berichten en vragen om meer uitleg die ik naar verschillende MSN- en Microsoftdiensten zend, komt sindsdien geen enkel antwoord meer en mijn hotmail en mailbox blijven onbruikbaar.

Na 17 dagen krijg ik de indruk dat men mijn hotmail account Werkgroep_Morkhoven@hotmail.com met de duizenden berichten, adressenlijst en archiefgegevens werkelijk wil opdoeken.
De opheffing van mijn e-mailadres zou met zich meebrengen dat ik ook mijn eigen MSN groep (Werkgroep Morkhoven) niet meer kan beheren en dat ik voortaan ook geen berichten onder de naam Werkgroep Morkhoven meer kan plaatsen.

We blijven natuurlijk hopen dat Microsoft, zoals beloofd, het probleem met mijn hotmail-adres zo snel mogelijk oplost maar het algemene stilzwijgen bij Microsoft voorspelt maar weinig goeds.

Zoals iederéén weet, heeft Microsoft op vraag van de Chinese overheid bepaalde censuurmaatregelen tegenover de chinese internetgebruikers genomen. Zou het kunnen dat men ook op vraag van de Belgische overheid censuurmaatregelen neemt die bedoeld zijn om lastige actiegroepen zoals de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen ?
Répondre