De Parti Socialiste regeert

Publié le par Jacqueline de Croÿ


In Brussel zwaait de Parti Socialiste de plak. Met Justitieminister Onkelinx als lijsttrekker hoopt zij er een flink aantal stemmen naar binnen te kunnen rijven... maar in wiens belang ?


Image Hosted by ImageShack.us


In januari 2006, na jarenlange problemen met de gemeentelijke overheid van Herentals en de gerechtelijke overheid van Turnhout, besluit de vzw Werkgroep Morkhoven haar maatschappelijke zetel naar het huis van Prinses de Croÿ in de Faiderstraat te Sint-Gillis (Brussel) over te brengen.
In Brussel is echter ook het partijbureau van de Sp.a gevestigd waarvan de Herentalse burgemeester Jan Peeters deel uitmaakt. De corrupte Parti Socialiste zwaait bovendien al jarenlang de plak in Brussel en Minister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die verenigingen als criminele organisaties brandmerkt in plaats van te antwoorden op parlementaire vragen, komt er op als lijsttrekker van de Parti Socialiste voor de verkiezingen van juni 2007.
De Werkgroep Morkhoven wist dan ook vanuit welke politieke hoek de wind kwam waaien toen de vrederechter van Sint-Gillis de door hem benoemde advocaat-immobiliënexpert die het huis in de Faiderstraat als een gemeenschappelijk eigendom moest beheren, in januari 2007 voor een periode van vijf jaar herbenoemde. De herbenoemde beheerder zorgde er immers voor dat er op twee jaar tijd zo'n 6.000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ deels onbewoonbaar is gemaakt en het is dank zij deze herbenoeming dat het appartement van Prinses de Croÿ nu rustig verder staat te verkrotten omdat er niets tegen de waterinfiltratie wordt gedaan.
De diensten 'Hygiëne' en 'Urbanisatie' van Sint-Gillis stelden in januari 2007 de verkrotting van het appartement en de rest van het huis vast maar buiten het schrijven van burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) van Sint-Gillis naar de beheerder die haar prompt van 'partijdigheid' beschuldigde, gebeurt er niets terwijl de gemeente door de Vlaamse minister Keulen (VLD) wel eens de 'architect van het Woonbeleid' wordt genoemd. Ook de Dienst Monumentenzorg die de gevel van het historische huis in 1995 liet klasseren, kwam in januari 2007 een kijkje nemen maar liet sindsdien niets meer van zich horen.

Ook op Françoise Dupuis (Parti Socialiste), de Brusselse staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid te Brussel, moet men niet rekenen. Zij is enkel maar in de 'bevordering van de franstalige cultuur in Brussel' geinteresseerd en beäntwoord dus geen nederlandstalige brieven waarin een beroep wordt gedaan op haar tussenkomst.

Het gaat hem echter niet alleen om de discriminatie van nederlandstaligen en het breken van kinderrechtenactivisten in Brussel. Ook de sociaal achtergestelde groepen worden het slachtoffer van het Brusselse Regeringsbeleid alhoewel men dit nauwelijks een 'beleid' kan noemen.
Françoise Dupuis beloofde een paar jaar geleden bijvoorbeeld om 5000 nieuwe woningen te laten bouwen. Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, beloofde zij enkele weken geleden opnieuw 1000 woningen terwijl de eerste steen van de 5000 beloofde woningen nog moet gelegd worden. Dat zijn dus al 4000 woningen minder.

In 2004 raamde de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen/le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat (BBRoW/RBDH) het aantal leegstaande woningen in het Brusselse Gewest op 15.000 à 20.000. Die cijfers werden bevestigd door onder meer cijfers over een laag energie en waterverbruik.

In zijn antwoord van 4 april jl. deelde Guy Vanhengel, minister van Financiën van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (VLD), mij mede dat ik met mijn aanklacht over de Europese fondsen, onbeschermde gebouwen en leegstand de indruk wekte dat het Brussels Gewest slecht bestuurd wordt.
Vanhengel slaat met zijn intelligente opmerking de nagel op de kop. In Brussel worden de woning- en huurprijzen langzaam onbetaalbaar. Dat komt omdat de Brusselse regering niets tegen leegstand en verkrotting onderneemt en in de kaart speelt van de woningspeculanten en immobiliënmaatschappijen die zopas weer een uiterst winstgevend jaar achter de rug hebben. Door de voortdurende prijsstijgingen kampt het Brusselse Gewest met een tekort aan sociale woningen terwijl de Brusselse bewindvoerders steeds meer en meer woningen voor goedbetaalde tweeverdieners willen bouwen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vorig jaar zo eventjes 30 daklozen in de Brusselse straten stierven.
Hun aantal zal volgend jaar trouwens nog oplopen als de Brusselse regering niet aan structurele oplossingen werkt en zij onvoldoende financiële steun, personeel en middelen verleent aan de verenigingen die op een langdurige manier rond de daklozenproblematiek werken.
Waarom kunnen de 115 miljoen Euro die het Brusselse Gewest van het Europees Fonds kreeg om aan de kwetsbare buurten te besteden en de sociale ongelijkheden weg te werken, daarvoor niet gebruikt worden ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
issakaba@skynet.be


14.6.2005: Kamer van Volksvertegenwoordigers - Vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van de CD-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort bij het gerecht van Turnhout werd gegeven" (nr. 7387).

---------

- Vragen Zoé Genot: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Antwoord Onkelinx: 'Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.'

- Zoé Genot: Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde. Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld. De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot: Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot: Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

---------

Het incident is gesloten.

Prinses de Croÿ:
http://www.droitfondamental.eu/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org

Andere links:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/_whatsnew.msnw
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
http://fr.groups.yahoo.com/group/pedocriminalite
http://www.kindergarten.be
http://groups.msn.com/sosBambiniBelgica
http://groups.msn.com/ReginaLouf/
http://groups.msn.com/FauvageScandals
http://groups.msn.com/ocmwHerentals
http://groups.msn.com/issakaba

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article