Kinderpornonetwerken: briefje aan Microsoft

Publié le par Jan Boeykens


MSN-nieuwsgroepen worden ontoegankelijk gemaakt

Microsoft.pict_100473

Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: vrijdag 11 mei 2007 10:55:37
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com

Brussel, 11 mei 2007

Aan:
MSN-groups Support Team
msngroups_nl@css.one.microsoft.com

Beste Pascal,

In bijlage zend ik je een copietje van een berichtje van een zekere Anja en een copie van ons antwoord daarop.

Tussen haakjes, de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy met zijn honderden archiefstukken rond kinderpornonetwerken werd nog altijd niet heropend zoals ik je gevraagd had.

Zoals je weet ontvingen we na onze klacht over de sluiting, van het franstalige MSN-groups Support Team eerst een berichtje waarin men deed alsof men van niets wist en waarin stond dat de groep waarschijnlijk door een technische fout van Prinses J. de Croÿ die er de manager van is, 'definitief verloren was gegaan'.
Dat was echter gelogen omdat de groep via Google nog te bezoeken was.

Nadien ontvingen we van jou wat onduidelijk gebrabbel over het 'niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden' en een 'onderzoek' waardoor de groep niet meer zou geöpend worden en de inhoud ervan door MSN zou 'vernietigd' worden. En dat was het dan.

Op die manier wordt een MSN-nieuwsgroep waaraan jaren is gewerkt en die 86.000 bezoekers telde door de MSN-groups 'Support' Teams dus van de kaart geveegd.

Vreemd in deze zaak is niet alleen dat er door het MSN-groups Support Team gelogen werd en dat er wat onduidelijk gebrabbel van jou kant op volgde waarin je zei dat men de inhoud van de groep zou vernietigen.
Zoals ik je schreef, werd de groep immers gesloten na een paar berichten over het verdwijningscentrum Child Focus waarin de Europese subsidies (Daphne) aan Child Focus en de handel in Roemeense adoptiekinderen ter sprake kwam.

De MSN-groep van Prinses de Croÿ verdween tenslotte ook van de zoekrobot Google nadat ik geschreven had dat de MSN-groep nog wel via Google (en cache) was te bezoeken.

Normaal gezien stuurt MSN altijd een waarschuwing als er een bepaalde regel zou overtreden zijn en krijgt de manager van de groep de kans om de gevoelige informatie te verwijderen maar dat gebeurde om de één of andere geheimzinnige reden niet in dit geval.
Ik veronderstel dat het opgeslagen archief en de internationale belangstelling voor deze meertalige MSN-groep niet belangrijk genoeg waren voor MSN en Microsoft.

In afwachting van je antwoord en erop rekenende dat de groep wordt heropend, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

-------------------------------------------------------------

Brussel, 11.5.2007

RE: Verzoek tot verwijdering van artikel op uw groep, zie toegevoegde link

Beste Anja,

Hebben het desbetreffende artikel een vijftal keren proberen te verwijderen maar dat blijkt niet te gaan.

We hebben ook de link naar je groep geprobeerd. Daaruit blijkt dat je groep om administratieve redenen werd gesloten. We kunnen dus ook niet zien waarom.

We zenden een copie van dit berichtje naar het MSN Groups Support Team. Die zullen daar wel raad mee weten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Morkhoven

-------------------------------------------------------------

We publiceren hierbij nog een uittreksel uit het bericht waarvan de genaamde Anja de verwijdering vroeg:

'Het verbaast mij dan ook niet dat bepaalde overheidsinstanties je hebben gevraagd om al je gegevens van het Internet te halen. We hebben meer dan eens hetzelfde meegemaakt. Vorig jaar was er zelfs een kamerlid van één van de regeringspartijen die via de lokale radio en televisie opriep om onze website 'met wettelijke middelen van het Internet te halen' terwijl ik dacht dat er in een rechtsstaat een grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De manier waarop men reageert, bewijst in ieder geval dat je goed zit met je acties en dat de overheid zeer verveeld zit met wat je groep doet.
Hou dus rekening met eventuele pesterijen waardoor het soms onmogelijk kan zijn om een bericht op je MSN-groep te publiceren...

Zoals je zegt, is de problematiek waarrond je met je vereniging werkt universeel en houden de problemen in verband met jeugdrecht niet op aan de landsgrenzen.

Wij werken met onze groep en met de Stichting Prinses de Croÿ ondermeer rond kinderen die door één van de ouders naar het buitenland ontvoerd werden. Ook dat is een internationaal probleem waarin zowel de nationale regeringen als de Europese Gemeenschap ernstig te kort schieten. De Conventie van Den Haag inzake ouderontvoeringen werd bijvoorbeeld door alle Europese landen ondertekend maar toch weet men geen oplossing te vinden als er een kind vanuit België of Nederland naar Duitsland wordt ontvoerd. Nationale belangen blijken nog altijd te primeren op Europese kinderrechten als puntje bij paaltje komt.

Vorig jaar waren we met enkele ouders van ontvoerde kinderen nog te gast bij Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europees Parlement, die maar liefst drie advocatenbureau's had gecontacteerd om op Europees gebied rond de problematiek der internationale kinderontvoering te werken. De franse televisiezender ARTE was ter plaatse maar merkwaardig genoeg was er tot nogtoe over deze gebeurtenis geen woord in de pers weer te vinden. Zelfs nadat we een 3-talige perstekst terzake hadden verspreid, kwam er geen reactie.

De vertegenwoordigers van 'SOS Rapts Parentaux', Prinses Jacqueline de Croÿ en ikzelf waren inzake de problematiek der internationale kinderontvoering vorig jaar ook te gast in de Belgische Senaat.
Normaal gezien zou er onder leiding van senaatsvoorzitter A.M. Lizin die de ontmoetingsdag met de parlementsleden van de verschillende politieke partijen organiseerde, een werkgroep rond deze kwestie worden opgericht.
We zouden 'na de verkiezingen van 8.10.2006' uitgenodigd worden voor een volgende ontmoetingsdag maar de parlementaire vacantie duurt blijkbaar langer dan was voorzien.'

met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

Foto: SOS Rapts Parentaux/SOS Ouderontvoering: actie voor het Egmontpaleis te Brussel - 29.3.2006

------------

http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article