Problemen met Belgacom

Publié le par Yves Goossen


Telefoonmaatschappij Belgacom zet actiegroep Werkgroep Morkhoven 10 dagen lang zonder Internetverbinding (en dat in volle verkiezingsstrijd !)

Image Hosted by ImageShack.us

Het is niet de eerste maal dat de Werkgroep Morkhoven problemen ondervindt met Belgacom. De RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, werd destijds herhaalde malen telefonisch bedreigd en ondervond maandenlang problemen met haar telefoon- en internetverbinding zonder dat Belgacom er zogenaamd iets aan kon doen.  Belgacom kon zogezegd ook geen Zöllertoestel plaatsen om de man die doodsbedreigingen uitte, te kunnen opsporen.

Na de zoveelste doodsbedreigingen en enkele uren nadat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar telefoneerde inzake een brief van de toenmalige Justitieminister Stefaan De Clerck die verband hield met deze problemen, kwam Gina Bernaer om in een zogezegd nachtelijk ongeval. Interessant gegeven: Jan Boeykens moest zijn gesprek dat hij juist voor Gina's dood nog met Gina voerde, onderbreken omdat er te veel storingen op de lijn zaten.  Ook het doorfaxen van de brief van Stefaan De Clerck lukte niet alhoewel deze brief toen zonder enig probleem naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven kon worden gefaxt. Ook tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven waren er dikwijls problemen met de Belgacom-verbinding en gebeurde het dat de telefoonlijn volledig was afgesloten.

Belgacom is toevallig één van de hoofdsponsors van Child Focus. Dat wil daarom niet zeggen dat er een geheim complot tussen Belgacom en Child Focus bestaat. Wie gelooft er trouwens nog in complotten ?
Het is echter wel zo dat de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' met een archief aan informatie over de kindepornonetwerken en meer dan 86.000 bezoekers van overal ter wereld, een paar maanden geleden na enkele berichten over de Europese subsidies aan Child Focus en Roemeense adoptiekinderen, zonder enige waarschuwing door Microsoft werd afgesloten.  Het franstalige MSN-groups Support Team van Microsoft deed alsof het van niets wist en zei dat het 'verdwijnen' van de groep waarschijnlijk een gevolg was van een technische fout van één van de groepsmanagers van de MSN-groep.   Het nederlandstalige MSN Groups Support Team liet echter verstaan dat de groep nog wel bestond maar door Microsoft gesloten was.  Er was zogezegd een 'onderzoek' aan de gang en de gebruikersvoorwaarden waren zogezegd geschonden geweest.  Merkwaardig hierbij was dat men zei dat de inhoud van de groep zonder pardon zou vernietigd worden. Meer uitleg wilde het nederlandstalige MSN Groups niet kwijt en wie via Google zoekt ziet het volgende staan: 'Deze groep werd om administratieve redenen gesloten'.

Enkele dagen geleden kondigde Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) aan dat er een kinderpornonetwerk was opgerold en dat een 'tweede zaak Dutroux' was voorkomen.  Een paar uren daarna sneed Belgacom de Internetverbinding van de vzw Werkgroep Morkhoven af en werd Prinses de Croÿ van de cliëntenlijst geveegd.  Dit gebeurde zogenaamd op vraag van TELE2.
Een dag later stuurde Microsoft een Emailtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin stond dat de Werkgroep 24 uren de tijd had om een artikel dat in 2003 op de MSN-nieuwsgroep Werkgroep Morkhoven was geplaatst en dat over kinderpornonetwerken handelde, te verwijderen.  Zoniet zou de MSN-groep gesloten worden. Normaal gezien had de Werkgroep Morkhoven dit berichtje door het afsluiten van de Internetverbinding, niet tijdig gelezen en was de groep voorgoed gesloten geweest. Gelukkig kwam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op het idee om een Internetcafé binnen te stappen zodat hij het berichtje tijdig las en de nodige maatregelen kon nemen.

TELE2 dat telefonische contracten blijkt te kunnen afsluiten zonder dat er een schriftelijk akkoord is en dat Belgacom op die basis kan verplichten om haar cliënten te schrappen (alhoewel Belgacom uiterst toegeeflijk is tegenover haar gevreesde 'concurrent'), liet drie dagen nadat Belgacom de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven afsloot, weten dat men geen 8 lange dagen meer op het herstel van de Belgacom-verbinding hoefde te wachten endat men nu via een TELE2-Internetverbinding kan werken.

In België kan blijkbaar alles.


Ook problemen met Belgacom Skynet

Image Hosted by ImageShack.us

De dag nadat de Werkgroep Morkhoven op http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven aankondigde dat zij ook een skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken vanwege de verdwijning van honderden documenten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ en de jarenlange pesterijen op haar eigen groep, werd er een klacht ingediend bij Belgacom Skynet en werden de blogs rond Justitie van de Werkgroep Morkhoven die op een kleine 2 jaar tijd zo'n 13.000 bezoekers hadden, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. De Werkgroep Morkhoven gaat niet akkoord met deze handelswijze.


Brussel, 13.1.2007

Skynet Blog Service
@ http://blogs.skynet.be/index.html?l1=communication&l2=blogs&l3=home&l4=moderate

Geachte Heer,

We kunnen niet akkoord gaan met de manier waarop Belgacom Skynet onze blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van het Internet heeft gehaald omdat we geen enkele waarschuwing hebben ontvangen.

Het adres dat u hebt gebruikt om ons te waarschuwen (sos@kindergarten.be van Prinses de Croÿ), bestaat sinds juni 2006 niet meer.

De blogs werden zogezegd verwijderd vanwege de vermelding 'Charly N' wat u als een 'naam' beschouwt van een persoon wiens privacy werd geschonden.

Wij zijn akkoord om de 'naam' Charly N. te vervangen door 'X' of 'Jef X'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy


Ook in 2003 verdwenen er honderden documenten

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 10 januari 2007 - De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december 2006 verdwenen er al honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, teruggeplaatst.

Het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2005 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen alhoewel dit met wettelijke middelen moeilijk zou gaan' zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de verdwijning van de documenten en het verwijderen van de blogs. Peeters zette daarmee immers het licht op groen voor iederéén die de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilde pesten.
De problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy namen er in ieder geval zodanig door toe dat het werken zo goed als onmogelijk werd gemaakt.

Volgens Peeters en zijn huidige coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, waren het 'de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Peeters en Diels beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'.

De argumenten van Diels en Peeters waren echter compleet vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd de petitieactie met amper 13 handtekeningen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. bedoeld die met Peeters in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt.

Victor V. was de man die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem tegenover de pers, door Victor V. zelfs betaald.

Victor V. werd dank zij Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur op 17.2.2005 evenwel tot OCMW-raadslid van de Stad Herentals benoemd omdat hij een 'gewaardeerd medewerker' was en het 'volle vertrouwen van het Herentals Sp.a-bestuur' genoot. Hij mocht daar gedurende twee jaar lang mede over jeugdzaken beslissen terwijl uit een 30-tal processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 in een Open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, blijkt dat hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Victor V. die volgens het Herentalse Sp.a-bestuur 'zeer begaan is met het welzijn van zijn medeburgers' zetelt sinds kort in de gemeenteraad van Herentals.

Meer info: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article