Aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Publié le par Jan Boeykens


Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem nu ook slachtoffer van regelrechte aanslagen

180406-dewaelIn 2005 riep het Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de publicatie van een brief van de RTBF-journalist José Dessart waarin hij de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ondersteunde, zowat 300 documenten van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy'. Die werden na het aandringen van de Werkgroep Morkhoven bij het MSN-groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst.
Enkele weken later werden de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' na de klacht van een zekere Piet L. die in de vermelding 'Piet L.' een ontoelaatbaar gebruik van zijn naam en een schending van zijn privacy zag, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. Zij werden na protest van de Werkgroep Morkhoven na een tiental dagen teruggeplaatst.
Een paar maanden nadien sloot Microsoft na de publicatie van twee artikeltjes over Child Focus, de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy die intussen al meer dan 86.000 bezoekers telde. Het franstalige MSN-groups Support Team zei dat het van niets wist en deelde mede dat de MSN-groep waarschijnlijk door een technische fout van de groepsmanager definitief verloren was gegaan. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team zei dan weer dat men de groep gesloten had omdat de gebruikersvoorwaarden op de één of andere manier niet gerespecteerd waren. Men zei tevens dat er één of ander onderzoek was gestart en dat de inhoud van de groep waaraan jarenlang gewerkt werd, compleet vernietigd zou worden.
Op 16 mei 2007 kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot het Internet nadat TELE2 daartoe een verzoek bij Belgacom zou gedaan hebben. Een dag later stuurde Microsoft een email-berichtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin gevraagd werd om een artikel rond kinderpornonetwerken dat reeds in 2003 op de MSN-nieuwsgroep 'WerkgroepMorkhoven' gepubliceerd was, 'binnen de 24 uren' te verwijderen, zoniet zou de nieuwsgroep gesloten worden. Door puur toeval las één van de managers van de nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' het berichtje in een Internet-café zodat hij nog juist op tijd maatregelen kon nemen.
Alsof het bijna op voorhand gepland was, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de nacht van 20 op 21 mei 2007 dan opnieuw het slachtoffer van een aanslag.

De Werkgroep Morkhoven heeft er nu stilaan genoeg van dat er alleen maar gerechtelijke onderzoeken worden gevoerd als onverbeterbare criminelen via de Vlaamse kranten beweren dat zij door Marcel Vervloesem 'verkracht of gefolterd' werden. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke criminelen op strafvermindering kunnen rekenen als zij zich laten gebruiken om bepaalde actiegroepen mee het zwijgen op te leggen. Zowel Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) als de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) werden door de Werkgroep Morkhoven terzake gecontacteerd.

Er was ook goed nieuws. Gisteren, 23.5.2007, zorgde Belgacom ervoor dat de Werkgroep Morkhoven na 7 dagen terug toegang kreeg tot het Internet...


Brussel, 22 mei 2007

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel


Geachte Heer Dewael,

Betreft: De aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Gezien u aan het hoofd staat van de Belgische politiediensten en u bevoegd bent voor de binnenlandse veiligheid en openbare orde, zend ik u in bijlage een copie van mijn aangetekend schrijven dd. 21 mei 2007 gericht aan Justitieminister Onkelinx in verband met de recente aanslagen op Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Enkele weken geleden werd het huis van Marcel Vervloesem om drie uur 's nachts met een baksteen en met eieren bekogeld. Het raam bleef toen gelukkig gespaard omdat de baksteen op het raamkozijn afschampte. 

Op 19 mei jl. en opnieuw om 3 uur 's nachts, werd het huis van Marcel Vervloesem opnieuw bekogeld.  Deze keer kwamen er zware straatstenen bij  te pas.  Het vensterglas van het schuifraam dat 2,5 meter op 2,5 meter meet en 1,5 cm dik is, viel daarbij in tientallen stukken.  Die kwamen, tesamen met de kasseien, op de sofa terecht alwaar Marcel Vervloesem na zijn zware operatie gewoonlijk overnacht.

Bij de aanslagen is vermoedelijk een zekere Winnie V.S. betrokken alhoewel er volgens de eerste vaststellingen van de politie van Herentals meerdere criminelen aan de jongste aanslag deelnamen.

Winnie V.S. was bij de eerste aanslag uit de gesloten instelling te Mol ontsnapt terwijl hij thans sinds enkele dagen op vrije voeten is gesteld.

Winnie V.S. is een minderjarige die deel uitmaakt van een criminele jongerenbende die bij de genaamde Eddy B. uit Marcel Vervloesem's wijk, wel eens bijéénkomt om drugs te verhandelen of sexfilms waarbij minderjarigen zijn betrokken, op videoband te laten opnemen.  Hij werd ondermeer vanwege een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst van waaruit hij gedurende de laatste jaren meermaals kon ontsnappen.  Na die ontsnappingen voerde de Herentalse politie om één of andere duistere reden, telkens een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel bij Marcel Vervloesem uit.

Zoals u weet, maken de criminelen die Marcel Vervloesem al gedurende jarenlang aanklagen en daarbij op de steun van de Vlaamse pers kunnen rekenen die hen omschrijft als 'zwakbegaafde slachtoffers van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem', bijna allemaal deel uit van geörganiseerde bendes en zijn zij regelmatig wegens diefstallen, inbraken, drugsgebruik, zedendelicten en roofovervallen herhaaldelijke malen achter de tralies beland.

Sinds Marcel Vervloesem voor hun 9 jaar oude klachten werd vrijgesproken, blijken deze jongeren het 'recht' in eigen handen te nemen en hun heil in geweld te zoeken.  Zij kunnen daarbij op de morele steun van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) rekenen die in 2005 via een petitieactie en mediacampagne Marcel Vervloesem uit zijn huurwoning en uit de Morkhovense wijk probeerden te laten zetten. Jan Peeters deed daarbij zelfs een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te verwijderen.

Ik ben er als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven al lang van overtuigd dat allerhande criminelen en criminele jongeren al jarenlang doelbewust door bepaalde politici en overheidsdiensten worden gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn bepaalde politietechnieken zoals provocatie bij wet echter verboden en ik vermoed dat dit ook geldt voor het systematisch inzetten van criminelen tegenover actievoerders.

Het zou echter kunnen dat het systematisch gebruiken van criminelen en criminele jongeren om actievoerders en actiegroepen het zwijgen op te leggen, een wettelijk middel is dat door middel van de Belgische wetgeving geregeld wordt.

Kan u mij soms een copie van deze wetgeving bezorgen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article