Bestrijding pedocriminele netwerken: met verdubbelde krachten !

Publié le par Jacqueline de Croÿ


Omdat ik weet dat het de bedoeling is van ons met allerlei toestanden van de werkelijke dossiers af te houden, gaan we terug over tot de orde van de dag.

Het draait immers niet rond de kleine pedocriminele garnalen die niets te vertellen hebben en enkel maar worden gebruikt om stokken in de wielen te steken, maar rond een aantal hooggeplaatste politici die hun verantwoordelijkheid niet wensen op te nemen en die de pedocriminele netwerken, waarin zich heel wat hooggeplaatste figuren bevinden, ten allen koste willen afschermen.

Laat ons dus met verdubbelde kracht doorgaan en dossiers en getuigenissen op tafel smijten.

In de vlaamse krant Het Laatste Nieuws van 28.7.1998 stond er een artikeltje van een interview met justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse christendemocraten).
De Clerck is de man die de zwaar zieke Marcel Vervloesem van onze vereniging, tot stervens toe wil laten opsluiten in de gevangenis en er zelfs niet voor terugdeinst om hem uit zogezegde'veiligheidsoverwegingen' die pure tuchtmaatregelen zijn, in onverluchte isoleercellen te laten opsluiten.
De Clerck die de vzw Werkgroep Morkhoven al bijna een jaar negeert, getuigt van een uitzonderlijke schijnheiligheid in het interview.
In tegenstelling tot wat hij in het interview beweerde, wil de Clerck geen 'krediet geven aan de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven zolang deze hun belangrijke informatie aan justitie doorspelen' maar wil hij, zoals hij in een antwoord op een parlementaire vraag liet verstaan, de Werkgroep Morkhoven gewoon het zwijgen opleggen omdat hij vindt dat deze 'de justitie in het gedrang wil brengen en door lastercampagnes de indruk wil geven dat er via justitiële en politieke weg geen resultaat wordt geboekt in de aanpak van pedofilienetwerken in België'.

Het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en van de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen (waar dat Marcel Vervloesem veroordeeld werd), verklaart ook waarom de Minister opdracht heeft gegeven om Marcel Vervloesem onder geen enkele voorwaarde vrij te laten.
Zoals in het onlangs uitgelekte justitierapport staat, is men bevreesd voor het feit dat Marcel Vervloesem 'zijn anti-kinderpornoaktiviteiten met de vzw Werkgroep Morkhoven zou hernemen en de media zou contacteren'.
Vandaar dat de Minister toelaat dat het dossier van de zwaar zieke Vervloesem door de psycho-sociale diensten van justitie wordt geblokkeerd en de aktievoerder zelfs geen penitentiair verlof of uitgaansdagen krijgt toegekend.
In dat licht moet ook de uitspraak van de Minister gezien worden dat 'zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, om gezondheidsredenen, in voorlopige vrijheid gesteld worden'.

Met extreem-rechtse figuren zoals de politie-inspecteur Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) die tot enkele jaren veroordeeld werden maar die na slechts één dag gevangenis naar huis mochten gaan om er op hun electronisch enkelbandje te wachten, heeft de Minister blijkbaar geen probleem.
Het exteem-rechtse gedachtengoed leunt immers sterk aan bij de christendemocratische 'waarden' zoals die van de Italiaanse Premier Silvio Berlusconi die de persvrijheid, dank zij de steun van de europese christendemocratische machtsgroep, door middel van een ongebreidelde mediaconcentratie aan banden mocht leggen.
Het is misschien daarom dat Minister De Clerck steeds spreekt over de 'veiligheid' in de gevangenissen en de cipiers zelfs wil toelaten om pepperspray te gebruiken.
En het is misschien om die reden dat de Minister van mening is dat zieke (en andere) gevangenen verder kunnen gediscrimineerd worden.
Wat ook de reden mag zijn, De Clerck heeft beslist om een struisvogelpolitiek te voeren waarbij hij steeds op een hypocriete manier over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' en 'het probleem van de overbevolkte gevangenissen' spreekt.

Op de oorspronkelijke foto van het onderstaande interview, ziet men De Clerck tesamen met de ouders van de verdwenen, en de in de kinderpornozaak Zandvoort voorkomende, Manuel Schadwald die hij destijds als minister van justitie op zijn kabinet ontvangen heeft. Zowel de foto als het interview moesten blijkbaar dienen om aan te tonen dat de Minister ten zeerste bekommerd is om de slachtoffers en de ouders van slachtoffers van sexueel misbruik.

Het feit dat Minister De Clerck reeds 11 jaar geleden van al deze zaken op de hoogte was, bewijst nogmaals hoezeer hij kennis heeft van de kinderpornodossiers waarrond Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven werkte.
Dat verklaart ook zijn volgehouden stilzwijgen in de zaak Zandvoort en het doelbewust laten wegkwijnen van Marcel Vervloesem in de gevangenis.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------

Rotterdam - 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten', zo voert gewezen minister van Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad. Het gesprek ging over kinderporno en de bestrijding ervan. Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak in Zandvoort, reageert onze ex-minister: 'Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen de gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede'.

De Clerck: 'Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet onomstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven, aldus De Clerck'. DVC

-------------------------------------------------

Vertalingen zijn welkom en schrijven kan naar de volgende adressen:

Gevangenis Turnhout
Marcel Vervloesem
Sectie 4, cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

(Maak een kopie van uw brief of zorg voor een bewijs van verzending gezien de briefwisseling van Marcel Vervloesem regelmatig wordt achtergehouden)

Lees meer: morkhoven.org

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
W
<br /> <br /> http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form<br /> <br /> <br /> <br /> Contacteer ons<br /> <br /> <br /> Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen<br /> <br /> Brussel, 28 november 2009 Skynet Klantendienst Geachte Heer, Betreft: mijn klacht inzake de skynetblog http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/ Skynet sloot onlangs ten onrechte drie blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder 'Doofpot Justitie', zonder rekening te houden<br /> met onze informatie over de handelswijze van de Gentse advocate advocate Els Van Eeckhaut die blijkbaar door de genaamde Michel V. werd ondersteund in haar oproep de vzw Werkgroep Morkhoven uit de<br /> rankings en van het Internet te verwijderen. Skynet had het over zogenaamde 'persoonlijke aanvallen' en sprak van 'overtreding van de gebuikersvoorwaarden en de gedragscode van Skynet'. Michel V.<br /> had het dan weer over de schending van het 'recht op copyright'. Ik diende toen klacht in omdat de genaamde Ladi Kiekens onze vereniging en Marcel Vervloesem van onze vereniging (die nog een<br /> procedure voor het Hof van Straatsburg heeft lopen) op zijn skyetblog constant van pedofilie beschuldigde en zich als 'slachtoffer van Marcel Vervloesem uitgaf terwijl het hof van beroep van<br /> Antwerpen de klachten van Ladi Kiekens en diens vriend Victor Vervloesem 'onontvankelijk en ongegrond verklaarde' verklaarde. Ik gaf u het nummer van het vonnis op. Ik diende ook een klacht in bij<br /> Skynet omdat ik, als voorzitter van de vzw Werkgroep morkhoven, op de voornoemde skynetblog voortdurend werd belasterd, van het bezit van kinderporno werd beschuldigd enzoverder. Ik werd ook een<br /> 'pedofiel' genoemd. Hier was dus sprake van laster en eerroof. De dochter van Marcel Vervloesem werd er dan weer via deze skynetblog in het openbaar voor gewaarschuwd dat haar vader (Marcel<br /> Vervloesem) haar kinderen 'wel eens zou kunnen bepotelen' (wat voor een deel verklaart waarom de heer Vervloesem geen toelating krijgt van de rechter om tijdens een penitentiair verlof zijn dochter<br /> en kleinkinderen te gaan bezoeken). Ik vertelde u dat de kleindochter van de heer Vervloesem die veel van haar grootvader houdt, op school zodanig werd gepest met de woorden 'Uwen bompa is ne<br /> pedofiel' dat zij hiervoor thans in therapeutische behandeling is. Na een tweetal weken besloot u de skynetblog te van de genaamde Kiekens te sluiten. Kiekens trok zich echter niets van deze<br /> beslissing aan en startte onmiddellijk met een nieuwe skynetblog waarop hij zijn praktijken gewoon verderzet. Ik diende reeds een klacht in bij de Skynet Klantendienst en zei u dat Kiekens, zonder<br /> onze toelating, bepaalde artikels van onze skynetblog kopieerde en voorzag van één of andere schunnige commentaar. Kiekens probeert mij wel te provoceren om op een Morkhoven-skynetblog te reageren<br /> op zijn voortdurende provocaties, maar daar wens ik, rekening houdende met de wijze waarop de drie Morkhovenblogs na een uiterst provocerende aktie van de genaamde Michel V. uit Gent door Skynet<br /> werden gesloten, natuurlijk niet op te reageren. In bijlage zend ik u het adres van de pagina, een kopie van het betreffende artikel en één van de commentaren van Kiekens. Ik zend u ook het adres<br /> van de webpagina. Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblog van de genaamde Kiekens te sluiten ? In afwachting van uw antwoord, teken ik, hoogachtend, Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep<br /> Morkhoven Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis nr. 443.439.55 Tel: 0032 (0)2 537 49 97 WerkgroepMorkhoven@gmail.com postmaster@droitfondamental.eu<br /> -------------------------------------- http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/post/7445064/twee-leugenaars#8841169 Twee leugenaars die elkaar verdedigen en wat opvalt ze werken alle twee zo gezegt tegen<br /> pedofielen *********************************************************** Persvrijheid in Nederland: Yvonne van Hertum – Micha Kat Lundi, octobre 26, 2009 By Morkhoven Brussel, 26 oktober 2009<br /> Beste Mevrouw van Hertum, Ik kwam op je site terecht door het lezen van het artikel ‘Yvonne van Hertum raakt weer uitgepoept’ op de site van de ‘dutch predators’. Het is altijd interessant om de<br /> twee klokjes te horen luiden in een bepaalde zaak. Het hof dat jou tot twee maanden gevangenisstraf veroordeelde, tilde wél zwaar aan het ‘ongegrond op internet aan de schandpaal nagelen’ maar ik<br /> zie dat jij evenééns op het internet aan de schandpaal wordt genageld. En als het éne niet kan, dan kan het andere ook niet volgens mij. Een rechter moet zich immers aan de wetgeving houden, zoals<br /> dit ook in België het geval zou moeten zijn. Hij mag zich niet, in overtreding met de Nederlandse en europese wetgeving, partijdig opstellen in een rechtszaak. Hij mag geen twee maten en twee<br /> gewichten gebruiken. Het Internationaal Recht laat geen discriminatie van personen of verenigingen in rechtszaken toe en alleen al op die basis zou het uitgesproken vonnis nietig moeten verklaard<br /> worden. De uitspraak van het hof dat een beschuldiging (en zeker een valse of foute beschuldiging) ‘iemand lang kan achtervolgen’, is inderdaad juist. Maar die uitspraak moet ook gelden voor de<br /> mensen die jou op een systematische manier in het openbaar beschuldigen. De rechter motiveerde de uitspraak met de woorden dat ‘het recht op de vrijheid van meningsuiting niet zwaarder mag wegen<br /> dan het recht op privacy’. Welnu, dat recht geldt ook voor jou en voor iedere Nederlandse burger en aktievoerder. De wens om jou als zogezegde ‘zelfbenoemde pedojaagster’ te stoppen, mag geen<br /> vrijbrief zijn om misdaden te plegen of akties te ondernemen die strijdig zijn met het Nederlandse recht en de Nederlandse wetgeving. Wat ik ook niet begrijp, is dat je in het verleden een link op<br /> je website stopkindersex.com moest verwijderen ‘omdat die verwees naar andere antipedosites’. Mag men tegenwoordig<br /> geen links meer plaatsen naar andere sites ? Mag men geen links meer plaatsen naar sites die over dezelfde zaken spreken als de zaken waarover men op zijn eigen site spreekt ? Maakt dat misschien<br /> deel uit van het recht op vrije meningsuiting in Nederland ? Is het met de persvrijheid op het Internet nu al zo slecht gesteld in Nederland ? Sorry, maar ik stel mij ernstige vragen over deze<br /> nieuwe ontwikkeling, zeker na het lezen van een artikel van Micha Kat op ‘Klokkenluiders’ waarin staat dat het Europees Parlement enkele weken geleden het zogeheten Amendement 138 heeft laten<br /> vallen dat vrijheid van internet-gebruik voor alle Europese burgers garandeert. Dat gebeurde op vraag van Nicolas Sarkozy die het schandaal rond zijn zelfgekozen minister van Cultuur, Frédéric<br /> Mitterand, daarmee wil dichtdekken. Ik zal uw zaak daarom blijven opvolgen en trachten uit te zoeken wat er werkelijk aan de hand is. Het kan zijn dat u als aktiviste, professionele fouten hebt<br /> gemaakt maar daarvoor hoeft u niet, alsof u een zware kleine misdadiger zou zijn, twee maanden gevangenisstraf te krijgen zonder dat er met uw rechten evenééns rekening wordt gehouden. Jan Boeykens<br /> Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bevestiging<br /> <br /> <br /> Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).<br /> <br /> <br /> http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
Répondre