Gevangenis Turnhout: aktievoerder gefolterd

Publié le par Jacqueline de Croÿ

ziekenbed.ketens

Brussel, 1 december 2009


Gisteren ben ik met Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, ons verenigingslid Marcel Vervloesem opnieuw in de gevangenis van Turnhout gaan bezoeken.

Marcel lijkt de 7 dagen in een onverluchte isoleercel vanwege zijn terechte kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten (PSD's) in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, overleefd te hebben.
Het is vreemd dat de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck en zijn kabinet die meermaals op de hoogte werden gesteld van de wanpraktijken van de PSD, het weeral zo ver hebben laten komen. Het is alsof zij bij iedere tuchtmaatregel hopen dat Marcel er het boontje bij laat.

Zoals men weet onderging Marcel meer dan 20 operaties. 
Hij lijdt aan een zware hartziekte, suikerziekte, werd een paar keren wegens kanker geöpereerd en zijn nieren werken maar voor 50%. Maar minister De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, vindt dat gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden, naar de afdeling palliatieve zorg van het ziekenhuis mogen afgevoerd worden.
Het is met deze instelling dat De Clerck zich bij de Nederlandse overheid ging beklagen over de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.

De briefwisseling van Marcel (ondermeer van zijn dochter) blijkt nog altijd niet terecht te zijn.
Het geknoei met zijn briefwisseling dateert reeds vanaf het begin van zijn opsluiting (5.9.2008). 
Ook in de gevangenis van Brugge werd het achterhouden van de briefwisseling als een wapen gebruikt om hem geestelijk en lichamelijk te kunnen breken en hem van zijn omgeving te isoleren.

De Werkgroep Morkhoven schreef, inzake de schending van het recht op briefwisseling, tientallen keren naar de justitieministers Vandeurzen en zijn partijvriend Stefaan De Clerck maar dat haalde niets uit.
Buiten Marcel, worden ook andere gevangenen systematisch het slachtoffer van deze praktijken.
Zo wacht de vzw Werkgroep al een week lang op de brief van een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen die een procedure voor het Hof van Straatsburg heeft ingeleid.

Zelfs de antwoorden van de parlementsleden worden in de vuilbak gekieperd.
Dat verklaart waarschijnlijk waarom België, tesamen met de Verenigde Staten en Noorwegen, in de VN-mensenrechtencommissie zetelt.
Zolang de Belgische parlementsleden dit aanvaarden, is men helaas verplicht om zich bij deze situatie neer te leggen...

Intussen heeft de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout, Marcel's dossier volledig geblokkeerd.
Psycholoog Erwin Boosten van de PSD die zei dat hij er 'persoonlijk voor zou zorgen dat de briefwisseling en de bezoeken beperkt zouden worden' en die zich na de 7 dagen isoleercel van Marcel, nog snel met een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen indekte, is niet meer te zien of te horen.
Vooraléér hij spoorloos verdween (opsporing verzocht), schoof hij nog snel een briefje onder de celdeur van Marcel met een uitnodiging voor een gesprek. 
Marcel reageerde op de uitnodiging en stelt nu vast dat Boosten zich met het briefje verder heeft willen indekken tegenover de mogelijke vragen van de parlementsleden aan de minister van Justitie.
Minister De Clerck die een half jaar geleden in zijn enige brief aan de vzw Werkgroep Morkhoven mededeelde dat hij 'geen enkele reden zag om te interveniëren omdat er contacten zijn tussen de PSD en de heer Vervloesem', is momenteel niet voor commentaar te bereiken.

Dat heeft het onverwoestbare geloof van Marcel in de oprechtheid van de justitiediensten en minister De Clerck duidelijk aangetast. 
Marcel wist ons gisteren te zeggen dat hij nu 'niets meer van justitie verwacht'.
Hij heeft de directie van de gevangenis van Turnhout gevraagd om een document 'einde straf' te mogen tekenen maar gezien zijn steeds verslechterende gezondheidstoestand, zal hij het einde van zijn straf echter niet levend halen.

Nadat we vertrokken waren, werd Marcel bij directeur Eric Geudens van de gevangenis geroepen die hem een lange brief overmaakte waarin al zijn verzoeken (penitentiair verlof, uitgaansdagen, ambulante behandeling) werden geweigerd. 
In de brief stond ondermeer dat hij 'te zeer betrokken is bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media'.

De minister van Justitie en zijn diensten hopen dus nog altijd dat zij de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier + van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep van Antwerpen, in de doofpot kunnen steken. 
Door de 'strijd tegen het terrorisme' weten zij intussen ook op welke wijze zij dit het best kunnen realiseren: Sluit onschuldige (zieke) mensen op en gijzel hen. Maak gebruik van isolatie- en foltermethoden en ga daarmee door totdat men zijn doel bereikt heeft. Dat de gegijzelde overlijdt, mag geen probleem zijn. Hij is immers enkel een gebruiksvoorwerp.

Maar wie kan minister De Clerck (CD&V - vlaamse christendemocraten) en zijn oncontroleerbare troepen nog tot de orde roepen ?

Op de commissie Mensenrechten van de Europese Unie hoeft men niet te rekenen. De Europese Unie is immers een puur machtsbolwerk van de christendemocraten en dat zal met de dubieuze benoeming van Herman Van Rompuy (CD&V) tot Europese President, zeker niet veranderen.
De VN-commissie voor mensenrechten zal niets ondernemen omdat België, dank zij het geflirt van de voormalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, een bestuurszeteltje in deze commissie heeft. En laat ons niet vergeten dat De Gucht (VDL - vlaamse liberalen), dank zij de christendemocraten, zopas een europese topfunctie heeft gekregen.
De Liga voor de Mensenrechten en Amnesty International die meermaals werden aangeschreven, houden de lippen stijf op elkaar geklemd omdat zij afhankelijk zijn van hun subsidies...


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--------

Lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

 

02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Morkhoven skynet
Persvrijheid
Zandvoort ducuments
Justice – Médecine

Schrijf Marcel Vervloesem :

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4 - Cel 78
2300 Turnhout (België)

 

Indien men geen antwoord moest krijgen, kan men ons per post, e-mail of telefonisch contacteren op:

 

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)
00 32 2 537 49 97 (vanuit Nederland)
02 537 49 97 (vanuit België)
werkgroepmorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

 Foto: Marcel Vervloesem werd (buiten de 50 dagen isoleercel) gedurende 591 uren aan de operatietafel, ziekenhuisbed, medische toestellen, rolstoelen, ziekenwagenbrancard vastgeketend.

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
W
<br /> Tengevolge van onze publikaties en verzendingen werd Marcel vandaag voor het<br /> eerst sinds 14 dagen terug bij de psycho-sociale dienst van de gevangenis geroepen. <br /> <br /> Er volgde een heel sermoen met de woorden: 'het zou toch beter zijn dat je schuld bekent' (terwijl Marcel nog een procedure voor het Europees Hof voor de Mensenrechten te Straatsburg heeft lopen)<br /> en 'we zouden toch liever hebben dat je afstand neemt van Prinses de Croÿ te Brussel omdat die teveel rond pedocriminelen en pedocrimele netwerken werkzaam is' (terwijl het Marcel's volste recht is<br /> om een eigen adres te kiezen). <br /> <br /> Een beetje chantage dus en het zoeken naar een rechtvaardiging om hem elk recht te ontzeggen. <br /> <br /> En minister De Clerck die van al deze feiten op de hoogte is, kan de wanpraktijken van de psycho-sociale diensten, de onmenselijke opsluiting en isolaties van Marcel, de achtergehouden<br /> briefwisseling en de kinderpornozaak Zandvoort weer verder toedekken...<br /> <br /> Jan Boeykens <br /> Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven<br /> <br /> <br />
Répondre