Kinderporno: Brief aan Nederlandse kamerleden

Publié le par Jacqueline de Croÿ


Kinderporno: Nederlandse justitie laat foute informatie verspreiden
Zondag, 18 oktober 2009
By Jan Boeykens

ballin.hb

 

Brussel, 18.10.2009

Beste X,

Betreft: eJure – foute informatie inzake kinderpornozaak Zandvoort en vzw Werkgroep Morkhoven

 

Ik zie dat je hebt geschreven dat Marcel door het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken van de beschuldiging van het ‘bezit van kinderporno’. Dat klopt.

Met het ‘bezit van kinderporno’ werd inderdaad het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort bedoeld dat Marcel, in opdracht van de Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) heeft overgemaakt.
Procureur Bourlet werd echter verplicht om het materiaal aan Turnhout af te geven alwaar het proces inzake de beschuldigingen uit 1998 omtrent ’sexueel misbruik’, tegen Marcel liep.
Turnhout gebruikte het kinderpornomateriaal metéén om Marcel ook nog eens voor het ‘bezit van kinderporno’ te kunnen vervolgen zonder dat zij het materiaal onderzocht.

Ik zie ook dat je de ‘nieuwe link’ naar de site van de vzw Werkgroep Morkhoven (van reeds een jaar oud) in je reactie hebt opgegeven en ik vraag mij af waarom eJure, ook op dit gebied haar foute gegevens niet verandert.

Ik heb eJure een jaar geleden reeds gewezen op het feit dat zij foute informatie doorgeeft maar ik ontving geen antwoord en eJure lijkt de foute informatie moedwillig te laten staan.
Dat zegt wel iets over de manier waarop zij haar bezoekers voorlicht en haar dossier ‘kinderporno’ opvolgt en actualiseert.

Zoals ik eJure heb geschreven, is ook haar bewering dat ‘leden van de werkgroep zelf werden beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik’, volledig fout.
Er werd maar één lid van de vzw Werkgroep Morkhoven van ’sexueel misbruik’ en het ‘bezit van kinderporno’ beschuldigd en dat is Marcel.
Hij werd op twijfelachtige gronden veroordeeld.
Zo vond men de bamboestokjes die men in 2005 ten zijnen huize vond, een voldoende bewijs van ‘folteringen en verkrachtingen’ van drie minderjarigen.
Met de medische rapporten waarin stond dat hij door zijn operaties en suikerziekte niet eens in staat was om iemand te verkrachten, werd geen rekening gehouden. De rechter van het hof van beroep van Antwerpen stelde zelfs geen tegenexpert aan.
Vlak voor zijn veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en 7 te onderzoeken kinderporno-cdroms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, inderdaad verdwenen waren.
Er loopt momenteel nog een procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Marcel’s zaak alhoewel niet gezegd is dat hij nog zal leven tegen dat de zaak voorkomt.

Ik vind het vreemd dat eJure zegt dat de Werkgroep Morkhoven ‘nog actief is via het Internet’ en daarbij toch een foute link laat staan terwijl zij hiervan werd ingelicht. Het is alsof men wil voorkomen dat de bezoekers zich degelijk informeren.

eJure spreekt over de ‘zogenaamde’ kinderpornozaak Zandvoort maar er zijn voldoende documenten en krantenartikels waaruit blijkt dat deze zaak bestaat.
Zelfs de Belgische federale politie spreekt in haar rapport over 89.539 foto’s van kinderen ‘waarvan 75% duidelijk misbruikt werden’. Men moet dus niet voorwenden dat het slechts om ‘enkele honderden fotootjes van een éénzame kinderpornoverzamelaar’ (die intussen vermoord werd), gaat.

Al deze gegevens werden aan eJure doorgegeven.

Gezien eJure de foute informatie laat staan, heb ik de Nederlandse Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, aangeschreven die mij, tot nogtoe, niet antwoordde.
Ik ga ook de Nederlandse kamerleden aanschrijven omdat eJure destijds op initiatief van de Minister van Justitie en de Tweede Kamer werd opgericht.

Gezien mijn reacties op het bericht van eJure om één of andere onbekende reden geblokkeerd werden (dat zal misschien met mijn geblokkeerd IP-nummer op de computer van eJure te maken hebben), verzoek ik je om mijn reactie in mijn naam op de site van eJure te publiceren.

Kan ik daarop rekenen ?

Een kopie van mijn schrijven zend ik naar de Nederlandse Minister van Justitie en de Nederlandse kamerleden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

vzw Werkgroep Morkhoven
Erkenningsnr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

http://morkhoven.org/wordpress/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Op de pagina http://www.ejure.nl/exturls/dossier_id=/id=285/show.html van eJure staat het volgende:

Laatste wijziging: 01/08/2004
Bron: Werkgroep Morkhoven
Rechtsgebied: NL, B
Dossier(s): Kinderporno

WERKGROEP MORKHOVEN: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

TOOLS: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

‘De in 1989 opgerichtte werkgroep Morkhoven bracht in 1998 de zogenaamde Zandvoortse kinderporno zaak aan het licht. In de loop van deze zaak werden leden van de werkgroep zelf beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik. Er is dan ook veel kritiek op hun werkwijze. Nog steeds leden van deze werkgroep actie, onder meer via hun website’.

———————————————————–

Als men de door eJure opgegeven link aanklikt komt men op:

http://spaces.live.com/editorial/en-us/render/msngroupsclosure.htm

MSN Home |My MSN

Groepen

De service MSN Groepen is gesloten
Zoals we voor het eerst aangekondigd op 23 oktober 2008, de service MSN Groepen is gesloten.

Als u graag een nieuwe groep te maken, hebben we een partnership met Multiply – Een online groep en het delen van media service die is toegesneden op de behoeften van grotere groepen. Wilt u om een kleine groep van minder dan 1000 leden, bezoek Windows Live Groups.

Voor meer informatie over de afsluiting van MSN Groepen, kunt u toegang tot een van de volgende lokale blogs:

US| Deutschland| UK| España| Mexico| Frankrijk| Italia| 日本 | Nederland| Brasil

———————————————————–

Uit voorgaande gegevens blijkt dat:

1) De MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven waarnaar eJure verwijst, sinds 23 oktober 2008 gesloten is zonder dat eJure dit gegeven wenst te wijzigen.
2) eJure haar gegevens over de vzw Werkgroep Morkhoven, niettegenstaande de herhaalde verzoeken, sinds 1.8.2004 (dat is dus al meer dan 5 jaar) niet meer heeft aangepast.
3) eJure de Werkgroep Morkhoven als ‘bron’ aanwijst voor haar gegevens, wat onjuist is.

—————–

Op http://www.ejure.nl/, de homepage van eJure, staat dat eJure:
1) praktisch-juridische informatie over internet wil verzamelen
2) nieuws en actualiteiten wil aanbieden
3) gebruikers in staat wil stellen om zelf kennis en commentaar te publiceren
4) kennis in context aan wil bieden (dossiers)

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt vast dat, in het geval van de informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven, aan geen van deze vooropgezette doelstellingen werd voldaan.

—————–

Op dezelfde homepage staat:
‘eJure-bezoekers zoeken vooral naar informatie over Kinderporno’

De eJure-bezoekers blijken inzake  kinderporno (kinderpornozaak Zandvoort, vzw Werkgroep Morkhoven) verkeerd te worden ingelicht.

—————–

De homepage van eJure vermeldt tenslotte dat ‘de eJure-internetportal een onafhankelijk praktisch-juridisch publiek informatiepunt en platform voor beleidsontwikkeling is en speciaal voor dit doel door de Tweede Kamer en de Minister van Justitie bij de behandeling van een kabinetsnota over kwaliteitswetgeving voor de informatiesamenleving, werd opgericht.’

Men kan eJure dus vergelijken met het Belgische Centrum voor Verdwenen en Sexueel Misbruikte Kinderen ‘Child Focus’ dat als ‘onafhankelijke vereniging’ een instrument en spreekbuis is van de overheid (politie en justitie).

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven besloten heeft om de Nederlandse justitieminister en Nederlandse kamerleden omtrent de foute en misleidende informatie van hun gezamelijk geesteskind aan te schrijven.


Verzonden aan: X
A PEARSON , Agnes Kant , avliegenthart.sp, « edward.asscher » , a.broekers.law.leidenuniv, ad, anne-wil.duthler, Nieuwenhuizen B. , Britta.bohler.eerstekamer, Commissie Justitie Nederlandse Tweede Kamer, c.haubrichgooskens.eerstekamer, e.schuurman.eerstekamer, emmanuelle.schouten.progresslaw, e.anker.tweedekamer, f.lagerwerfvergunst.eerstekamer, f.leijnse.eerstekamer, fjm.werner, g.j.degraaf.eerstekamer, griffier.eerstekamer, g.devries-leggedoor, g.h.terpstra, gerard.schouw, gbiermans,

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article