Kinderporno - Zaak Zandvoort: Brief Minister De Clerck

Publié le par Jacqueline de CroÿAlle middelen zijn blijkbaar goed genoeg om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de zwaar zieke vlaamse aktievoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis te laten overlijden. Ook psychische en lichamelijke folteringen worden daarbij aangewend. Zij maken deel uit van het Belgische gevangenissysteem waarbinnen een dode minder of meer van geen enkel belang is voor de Minister van Justitie...

-----Brussel, 22 november 2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Betreft: wanpraktijken PSD's - briefwisseling gedetineerden - dossier Vervloesem

Ik hoop dat u ons schrijven van 18.11.09 en 20.11.09 goed hebt ontvangen.

In tegenstelling tot wat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen in haar brief aan de heer Vervloesem mededeelde, werd er in de zaak Vervloesem geen onderzoek gevoerd naar de werking van de psycho-sociale dienst  (PSD) van de gevangenis van Turnhout. 


Noch de heer Vervloesem, noch zijn advocaat, werden gehoord.

Dat is nochthans nodig voor een onderzoek.

De Commissie van Toezicht die moet toezien op de reglementaire behandeling van gevangenen, verzamelde immers ook getuigenissen van gevangenen inzake de gebeurtenissen in de gevangenissen te Vorst op 22.9.09 en 30.10.09 alhoewel die door de politiechefs en justitieverantwoordelijken in vraag worden gesteld en u de nadruk kan leggen op de veiligheid binnen de gevangenissen.

Sinds hij door Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout werd uitgekafferd omdat hij, via onze publicatie op het Internet, kritiek durfde te uiten op de werking van de PSD's, en sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel die zijn ernstige hart- en suikerziekte zeker niet ten goede zijn gekomen, heeft de heer Vervloesem niemand meer gezien of gehoord van de PSD.

Mag ik u verzoeken om het dossier dat van levensbelang is voor de heer Vervloesem, door uw diensten te laten deblokkeren en uw pleidooi voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' ook in de praktijk om te zetten ?

Zoals u in bijgevoegde publicatie kan lezen, zijn er in de gevangenis van Turnhout nu problemen met de briefwisseling van de heer Vervloesem en andere gedetineerden.

De voornoemde problemen blijken zich ook in de andere gevangenissen voor te doen.
Dat komt omdat de PSD's en directies van de gevangenissen, van overheidswege de toelating krijgen om de gevangenisreglementeringen en wettelijke voorschriften zonder meer te overtreden.

In de hoop dat u ook rekening wenst te houden met mijn schrijven van 18.2.2009 waarin ik u reeds gedetailleerd informeerde over de PSD-problematiek in het dossier Vervloesem, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,


hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 

------------

Onze publicatie op http://madbello.nl/?p=6793&cpage=1#comment-74217eu/ :

Marcel Vervloesem van onze vereniging heeft sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in de isoleercel, niemand meer gezien van de psycho-sociale dienst (PSD). Dat is niet zo verwonderlijk omdat de PSD's van de gevangenissen van Brugge en Turnhout al meer dan een jaar lang zijn dossier volledig blokkeren, medische dossiers achterhouden en zelfs gegevens uit de uitgesproken vonnissen vervalsen zodat de strafuitvoeringsrechtbank zich negatief uitspreekt over zijn verzoeken inzake penitentiair verlof enzoverder.

Enkele maanden geleden protesteerde een jonge gevangene in de gevangenis van Turnhout, zoals de zwaar zieke Marcel Vervloesem, ook tegen de wanpraktjken van de PSD.
Hij werd metéén in een isoleercel opgesloten waar dat hij zichzelf verhing.
Er werd door de Minister van Justitie geen onderzoek bevolen in deze zaak.

De genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout, dreigde er enkele weken geleden mee dat hij er 'persoonlijk voor zou zorgen dat bepaalde briefwisseling van Marcel Vervloesem zou worden geblokkeerd' en 'bepaalde bezoeken zouden worden geweigerd'.

Een paar maanden geleden verdwenen er ook een tiental namen uit de bezoekerslijst van Marcel Vervloesem uit de gevangeniscomputer.
De namen werden na een schrijven aan de Minister van Justitie teruggeplaatst maar een onderzoek in deze zaak bleef uit.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen in een brief die Marcel Vervloesem moest lezen en voor 'gelezen' moest aftekenen, haar 'volste vertrouwen' uitsprak in Erwin Boosten en daarbij verklaarde dat 'een grondig en diepgaand onderzoek had uitgewezen dat alles reglementair was verlopen' terwijl er geen onderzoek is geweest en Marcel Vervloesem en zijn advocaat zelfs niet gecontacteerd werden.

Sinds een paar weken wordt de briefwisseling van Marcel Vervloesem weer bijna volledig geblokkeerd en de PSD liet in haar negatief verslag aan de strafuitvoeringsrechtbank weten dat Marcel Vervloesem 'familie-verlaten' was en 'veel minder bezoek kreeg dan voordien'.
Op die manier wil men de indruk geven dat niemand nog om hem geeft zodat de rechter het negatief advies van de PSD zonder problemen mede kan onderschrijven.
'Scheiding der machten' noemen ze dat in België.

De celgenoot van Marcel Vervloesem stelde vast dat alle brieven naar zijn vriendin toe tevens werden geöpend.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd, zoals in het geval van de PSD's, reeds maanden geleden van deze onregelmatigheden op de hoogte gebracht maar gaat blijkbaar stilzwijgend akkoord met deze handelswijze.

De vzw Werkgroep Morkhoven informeert thans ook de Nederlandse politici over de wijze waarop de Belgische gevangenen worden behandeld zodat deze achteraf niet kunnen beweren dat zij 'van niets wisten' als deze wanpraktijken zich in de gevangenis van Tilburg herhalen.

De PSD's zijn justitiediensten die gevangenen zogenaamd moeten begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving toe.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article