Sluiten van blogs: Open Brief aan Skynet

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Brief

russos

---Doorgestuurd bericht ---
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 september 2009 14:18
Onderwerp: Re: Eptica Contact Form 59399-1253735440
Aan: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

Skynetteam
 
Brussel, 25 juli 2009
 
Geachte Heer,
 
Ik kan mij met onze vereniging niet neerleggen bij uw beslissing en blijf aandringen op de heropening van onze blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', 'Leugendetector' en 'Doofpot Justitie'.
 
Het is immers niet normaal dat wij als 30 jaar oude klanten van Belgacom op deze manier behandeld worden en dat wij, buiten het probleem met de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', niet eens weten waarover en over welke passages of publicaties het precies gaat.
 
Ik vind het niet normaal dat u geen rekening houdt met mijn zeer gedetailleerde (en soms pikante) uitleg en dat u mij schrijft dat u een waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be hebt gezonden terwijl dit emailadres niet meer bestaat en u het bericht teruggekregen heeft.
U kénde het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich in het klachtendossier bevond !
 
Het is niet normaal dat u niet bereid bent om onze blogs en vooral de blog 'Doofpot Justitie' die zoveel informatie bevat en waaraan sinds 2005 gewerkt werd (met meer dan 140.000 bezoekers wat toch ook een publiciteit betekende voor de skynetblogs), mits een eventuele weglating van de gewraakte passages, te sparen.
 
Ik vind de manier waarop u deze blogs verwijderde echt schandalig en het pijnlijke van deze zaak is dan nog dat dit gebeurde door een klacht van iemand die ons voor 'pedo-vriendjes' en dergelijke beschimpte en vernederde op zijn blog.  En dan nog wel in een zaak waarin een Gentse advocate, nog tijdens het proces tegen één van onze verenigingsleden, op haar blog opriep om de 'dubieuze blog van de Werkgroep Morkhoven' en de 'in eerste aanleg veroordeelde kindermisbruiker' uit de bloglijsten te verwijderen !
Wie schendt hier de gebruikersvoorwaarden en gedragscodes van de blogs in feite ?
Wie doet hier aan laster en eerroof ?
Wie is hier strafrechterlijk vervolgbaar, denkt u ?
Waarom geeft u geen gevolg aan de oproep van de Gentse advocate en verwijdert u ook de blog 'Werkgroep Morkhoven' niet als u inderdaad akkoord bent met dergelijke misdadige oproepen en provocerende manipulaties ?
 
Ik dring er met onze vereniging ook op aan dat u onze klacht inzake de blog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' grondig onderzoekt en behandelt. Want wat daarin staat, tart werkelijk alle verbeelding.  Deze blog bestaat uit niets anders dan laster, eerroof en persoonlijke aanvallen.
De dochter van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door middel van deze skynetblog publiekelijk oproepen om haar kinderen, 'zoals de andere kinderen uit Morkhoven, voor 'den bompa te beschermen', dat gaat werkelijk een stap te ver.  Zeker nadat één van de kinderen door de pesterijen 'uwen bompa is ne pedofiel' op school, ernstig ziek is geworden.
 
Als u vindt dat we de naam Michel Vuijlsteke ten onrechte hebben gebruikt in onze blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' dan moet u de blog 'Marcel Vervloesem - recht op antwoord' en alle ander blogs die dergelijke namen bevatten zoals 'Minister De Clerck - onrechtvaardige Minister', ook maar metéén sluiten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. Ik zend u deze brief ook per aangetekende post toe en zend een kopie ervan naar de directie van Belgacom

 


 

02-truth-freedom

- Gevangenissen
- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Jacobs Zicot Turnhout
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

Foto: Gino en Carine Russo die een eindeloze strijd moesten leveren

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article