Zaak Dutroux: Doofpot Justitie

Publié le par Jacqueline de Croÿ

De Werkgroep Morkhoven publiceerde gisteren op haar skynetblogs, een vertaling van een artikel rond een videoband van kindermisbruiker en kindermoordenaar Marc Dutroux dat in de krant 'La Dernière Heure verscheen'.

Op deze videoband is te zien hoe Marc Dutroux een kind verkracht.

Kort na de publicatie op de skynetblog 'Doofpot Justitie', werd deze blog afgesloten voor het publiek.

Gisteren stond de skynetblog, alhoewel hij geblokkeerd was, nog op Google vermeld. Bij het zoekwoord 'Doofpot Justitie' verscheen hij op de eerste Google-pagina op de eerste plaats. Maar dat is vandaag niet meer het geval.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat Google door de Belgische Staat werd gecontacteerd. De Belgische Staat is eigenaar van de telecommunicatie-multinational Belgacom waarvan Skynet een onderafdeling is. En het is niet toevallig dat Skynet publiciteit maakt voor E-Cops, een online meldpunt dat samenwerkt met politie en justitie waar men als internetgebruiker 'misdrijven op of via het internet kan melden'...

De Stichting van de Prinsessen Jacqueline de Croÿ en Maria Massimo Lancelotti die met de vzw Werkgroep Morkhoven samen rond kindermisbruiken werkt, is reeds jarenlang klant van Belgacom die, zoals ook blijkt uit haar steun aan de Israëlische apartheidspolitiek, er geen enkel ethisch principe op nahoudt.

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

----

Zaak Dutroux: doofpotpolitiek

23 augustus, 2010

DE ZAAK DUTROUX: DE STELLING DAT DE GENDARMERIE MEDEPLICHTIG WAS WINT AAN KRACHT

En als de video’s expres niet bekeken werden?

De video die het leven van Julie en Mélissa had kunnen redden

Jean-Louis Lejeune; “Het is walgelijk, net als heel de rest”.

Dutroux-Fourniret: dezelfde problemen!

Brussel - Over de affaire Dutroux is van alles en nog wat beweerd. Sommige beweringen waren serieuzer dan andere maar ze zijn nooit echt bewezen.

Zo is er de bewering dat Marc Dutroux en de gendarmes die destijds op zijn zaak gezet waren, simpelweg met elkaar onder een hoedje gespeeld hebben, en dat het monster zo op geen enkele manier tegenstand kreeg bij het verrichten van zijn gruweldaden. Dutroux zou volgens deze stelling voor de gendarmes hebben gewerkt.

Volgens de mensen die deze stelling aanhangen, is het daarom duidelijk dat de gendarmes met opzet de video’s niet bekeken hebben omdat ze namelijk op de hoogte waren van de praktijken van Dutroux.

Nog steeds volgens die stelling van de medeplichtigheid van de gendarmerie, zouden Julie en Mélissa gestorven zijn in de geheime kelder van Dutroux, niet omdat de gendarmes hun stemmen niet gehoord hadden toen ze het huis van Dutroux doorzochten, maar eenvoudigweg omdat ze opzetttelijk niets wílden horen.

Dutroux zou door de gendarmes gebruikt zijn omdat ze hem opdrachten doorgaven om kleine meisjes te leveren, waardoor ze er uiteraard geen enkel belang bij hadden om het bestaan van Dutroux’s geheime martelkelder te onthullen.

Dit is een stelling die tot nu toe niet bewezen kon worden, en waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren, want inmiddels is het proces tegen Dutroux voorbij en een groot aantal van de hoofdrolspelers in de affaire is inmiddels overleden, waaronder de gendarm René Michaux, de man die naar het huis van Dutroux werd gestuurd in 1995, dwz een jaar voordat de affaire losbarstte, en die na die huiszoeking meldde dat hij geen geschreeuw van kinderen had gehoord en geen enkele verborgen ruimte had gevonden in het huis!

Wat de video’s aangaat, beweerden de onderzoekers in deze zaak dat 'ze niet over het benodigde materiaal beschikten om ze af te kunnen spelen'.

N. Ben, La Dernière Heure, 20/08/2010

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
J
<br /> 17 januari 2013<br /> <br /> <br /> UPDATE<br /> <br /> <br /> In bijlage publiceren we een korte lijst waarop het percentage bezoekers per land voor de blog werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be is te zien. De gegevens dateren van vandaag.<br /> <br /> <br /> Zoals men weet, werd de blog Werkgroep Morkhoven, tesamen met een 20-tal andere blogs van de Werkgroep Morkhoven rond mensenrechten, rechten van gevangenen, Fortisgate, Electrabel enzoverder, op<br /> 20.12.2012 door de Belgische Staat versleuteld.<br /> De provider Skynet maakt immers deel uit van Belgisch grootste Telecommunicatiemaatschappij Belgacom die voor 53% in handen is van de Belgische Staat. En in 2005 verklaarde de Herentalse<br /> burgemeester en sp.a-kamerlid Jan Peeters die in de jaren ’90 Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was, zich akkoord met een petitie van de genaamde Victor V. waarin de verwijdering<br /> van de Werkgroep Morkhoven van het internet werd geëist.<br /> <br /> <br /> Victor V. is de halfbroer van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem. Hij verklaarde 10 jaar geleden in een verhaal tegenover de krant ‘Het Nieuwsblad’ dat hij 30 jaar voordien ‘door Marcel<br /> Vervloesem sexueel misbruikt was geworden’ terwijl er over hem zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan.<br /> In 2006 werd hij, dank zij de media-steun voor zijn beschuldigingen tegen de ‘pedofiel Marcel Vervloesem en dank zij de steun van de sp.a en Peeters, gemeenteraadslid.<br /> Onmiddellijk daarop werd hij tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd, wat gezien het feit dat Victor V. bijna analfabeet is, nogmaals in de richting van de<br /> Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort wijst.<br /> <br /> <br /> Victor V. trachtte op 17.12.2012, dat is welgeteld drie dagen voor de versleuteling van de skynetblogs), het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem om te kopen en bedreigde haar met de<br /> dood omdat zij niet op zijn voorstellen wenste in te gaan.<br /> Niettegenstaande er terzake klacht werd neergelegd bij de Herentalse politie, werd Victor V. niet opgepakt voor verhoor waardoor de doodsbedreigingen 3 weken lang bleven duren en er zelfs een<br /> aanslag op Marcel Vervloemsen’s dochter werd gepleegd.<br /> <br /> <br /> De genaamde Ronny Geens, Hoofdcommissaris van de Herentalse politie die goed bekend is met Victor V., wenste van de aanslag geen proces-verbaal op te maken ‘omdat de nummerplaat van de voor de<br /> aanslag gebruikte auto niet was genoteerd’.<br /> <br /> <br /> De Werkgroep Morkhoven diende hiervoor inmiddels een klacht in bij Minister A. Turtelboom (Justitie) die begin vorig jaar reeds werd ingelicht over doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s<br /> kleindochtertje en die misschien hoopt dat, met de versleuteling van de blogs, de gepubliceerde brieven terzake, zonder een spoor achter te laten, van het internet verdwijnen.<br /> <br /> <br /> Er werd ook terzake klacht ingediend bij Minister J. Milquet (Binnenlandse Zaken).<br /> Maar beide ministers vonden het tot nogtoe niet nodig om op de klachtbrieven te antwoorden, wat als een schuldig verzuim of zelfs als medeplichtigheid kan beschouwd worden gezien de genoemde<br /> ministers politiek verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de politiediensten en de Justitie en er hier sprake is van een ernstige misdaad.<br /> <br /> <br /> De Werkgroep richtte zich vanwege de versleuteling van haar blogs ook tot de Skynet Klantendienst die niet wenste te antwoorden waardoor de Werkgroep zich verplicht zag om zich met een klacht tot<br /> de Ombudsman Telecommunicatie te richten die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde, wat echter niet wegneemt dat de geblokkeerde webpagina’s van de blogs, langzaam maar zeker van het internet<br /> verdwijnen.<br /> <br /> <br /> Gisteren schreef de Werkgroep Morkhoven een klachtbrief naar de Brusselse Minister-President Charles Picqué die ook burgemeester van Sint-Gillis is, nadat de politie van Sint-Gillis weigerde om<br /> een verklaring in verband met het versleutelen van de blogs en de misdadige achtergrond, wenste op te nemen.<br /> <br /> <br /> De politie van Sint-Gillis noteerde een tweetal jaren geleden wél de klachten van de Morkhoven-bestuurders inzake de telefonische en schriftelijke doodsbedreigingen die zij, vlak na de<br /> voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem, ontvingen.<br /> <br /> <br /> ===<br /> Percentage bezoekers per land van de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’:<br /> <br /> <br /> France 27.1<br /> Belgium 24.9<br /> Netherlands 4.7<br /> United States 3.9<br /> China 3.5<br /> Germany 3.4<br /> Turkey 3.2<br /> Madagascar 2.6<br /> Burkina Faso 2.5<br /> Niger 2<br /> <br /> <br /> http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/<br /> <br /> <br />  <br />
Répondre