Microsoft en vermissing van kinderen

Publié le par Jan Boeykens


6x.madeleine-mccann-pics.thumbnailYlenia-LenhardMicrosoft.pict_100473

De Werkgroep Morkhoven wil dat Microsoft de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ opnieuw opent. De groep die op enkele jaren tijd 86.000 bezoekers telde en een waar archief bevatte over kinderpornonetwerken, werd na een bericht over het toekennen van Europese subsidies aan het Europese Centrum 'Child Focus', zonder enige waarschuwing gesloten. Microsoft deelde achteraf mede dat er een zogenaamd 'onderzoek' was gestart...

-----------

From: "MSN Groups Customer Support" - msngroups_nl@css.one.microsoft.com
To: "werkgroep morkhoven"
Subject: RE: SRX1043040457ID - MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy
Date: Wed, 29 Aug 2007 12:15:19 -0000

Beste Jan,

Bedankt dat je contact opneemt met MSN Groups Support.

Mijn naam is Pascal en ik begrijp dat je problemen ondervindt met dat je MSN Groep is verwijderd. Ik begrijp hoe vervelend dit voor je is en ik bied je mijn verontschuldigingen aan voor enige ongemakken.

MSN verwijdert een Groep uitsluitend als deze inactief is gedurende 120 dagen zonder reactie van de beheerder op meldingen, of als de inhoud in strijd is met de gebruiksvoorwaarden. Een beheerder kan ook altijd een Groep verwijderen, om welke reden dan ook.

We kunnen geen verdere details geven over waarom een Groep is verwijderd, maar de verwijdering is permanent, zelfs als de beheerder het per ongeluk gedaan heeft.

We hopen dat je een Groep kunt vinden of maken, die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden, en voorziet in je behoefte.

Bedankt dat je MSN Groups gebruikt. Mocht je verder nog problemen ondervinden, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Pascal
MSN Groups Support


Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: woensdag 29 augustus 2007 9:43:49
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp: MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroÿ

Beste Pascal,

Betreft: MSN-nieuwsgroep Fondation Princesse de Croÿ

Ik stel vast dat je mijn brief van 17 maart 2007 in verband met de onaangekondigde sluiting van de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy (zie copie in bijlage) nog altijd niet beäntwoord hebt en dat de groep met haar duizenden documenten rond de bestrijding van sexueel kindermisbruik, nog altijd gesloten is.
Ik begrijp trouwens nog altijd niet waarom Microsoft deze groep met haar 86.000 bezoekers waaraan jarenlang gewerkt werd, zonder enige waarschuwing heeft afgesloten en dat het franstalige MSN-groups ondersteuningsteam eerst verklaarde dat de groep door een 'technische fout van één van de managers definitief verloren was gegaan'.

Wat is de stand van zaken in het 'onderzoek' ? Wanneer wordt de groep terug geopend ?

We zijn altijd bereid om de artikels die niet in het kraam van de 'onderzoekers' of van Microsoft zouden passen, te verwijderen. Het is immers onze fout niet dat Microsoft ons -in tegenstelling tot haar vaste gewoonte- niet heeft gewaarschuwd en dat we de kans daartoe niet hebben gekregen.
U moet ook begrijpen dat de actie van Microsoft inzake de bestrijding van kinderpornografie op het Internet weinig geloofwaardig overkomt als zij een MSN-nieuwsgroep sluit waarin wordt aangeklaagd dat de 88.000 kinderen en de kindermisbruikers in een kinderpornozaak, niet geidentificeerd en opgespoord werden.

In afwachting van je antwoord en in de hoop dat deze zaak op een faire en rechtvaardige manier geregeld wordt, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Van: jan boeykens
Verzonden: zaterdag 17 maart 2007
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp: RE: SRX1031603206ID - Overig

Beste Pascal,

Zoals je weet, hebben we in het verleden reeds tal van problemen ondervonden met onze MSN-groepen en verdwenen er enkele maanden geleden honderden foto's en documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy die pas na enkele weken aandringen, grotendeels werden teruggeplaatst.
De documenten en foto's verdwenen nadat de RTBF-journalist José Dessart zijn steun had betuigd ten opzichte van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en omwille van zijn standpunt door een bepaalde figuur via een E-mailcampagne onder druk werd gezet.
De man die druk uitoefende wist enkele jaren geleden al een website van Prinses de Croÿ van het Internet te laten halen door bij de Canadese provider Bravenet een klacht in te dienen inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid'.

Nadat hij er bijna in geslaagd was om de MSN-groep van Prinses de Croÿ te vernietigen, dook de man weer op bij Skynet alwaar hij wist te bekomen dat de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' bijna van het Internet verdwenen. De man meende dat de vermelding van 'Piet S.' zonder zijn toelating, een schending van zijn privacy was.

Als ik daar tegenover de manier neem waarop Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaar lang door de pers met naam en voornaam werd genoemd en als een 'kindermisbruiker' enzovoorts door het slijk werd gehaald terwijl hij op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken, moet ik toch wel eens even glimlachen.
Ik meen dat ik de privacy van bepaalde personen heel wat meer eerbiedigde dan het gros van de gerechtsjournalisten dat meestal doen.
Op dat gebied hoeft u mij dus geen enkel verwijt te maken.

U antwoordt mij verder dat jullie 'na jullie onderzoek van de MSN Groep FondationPrincessedeCroy tot de conclusie zijn gekomen dat deze in overtreding is met jullie gebruiksvoorwaarden'.
Als dit inderdaad het geval is, waarom laten jullie dit dan niet gewoon weten alvorens de groep achter slot en grendel te zetten ? Of is het misschien jullie bedoeling om deze groep zonder enig verweer te kunnen opdoeken ?

Ik meen voorts te weten dat MSN meestal verwittigt als iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft en dat de animator meestal wordt medegedeeld over welke overtreding het juist gaat zodat hij zijn informatie eventueel kan bijstellen. Meestal krijgt hij daar enige dagen de tijd voor.

Ik heb trouwens heel wat MSN-groepen bezocht die in overtreding waren met de gebruikersvoorwaarden zonder dat er door MSN tegen opgetreden werd. Het ging in bepaalde gevallen zelfs om overtredingen die strafrechterlijk kunnen vervolgd worden. Een onderzoek van enkele journalisten van een bepaalde Nederlandse krant, kwam enkele maanden geleden tot dezelfde vaststelling maar ik heb toen nog mijn best gedaan om MSN te verdedigen.

Wat ik ook zeer vreemd vind in deze kwestie, is dat de MSN-groep afgesloten werd nadat er enkele berichten over Child Focus op verschenen waren die gebaseerd waren op de gegevens van een Roemeense krant en enkele betrouwbare informatiebronnen. Maar ja, voor onderzoeksjournalistiek en dergelijke moet men waarschijnlijk wel niet bij MSN zijn.

Er is nog iets wat mij is opgevallen.
Prinses de Croÿ die klacht indiende bij MSN, ontving vandaag een antwoord van MSN waarin haar gezegd werd dat men 'niet wist' waarom de MSN-groep FondationPrincessedeCroy 'verdwenen' was.
Men liet verstaan dat het verdwijnen van de groep mogelijk door een foute bewerking was veroorzaakt en men voegde er tevens aan toe dat de groep voorgoed opgedoekt was.

Onderzoek wees echter uit dat de MSN-groep nog steeds bestaat maar dat iemand van MSN of iemand anders de groep gewoon achter slot en grendel heeft geplaatst zodat er niemand meer opkan.

Met uw uitleg dat de door u genoemde overtreding 'zo serieus is' dat jullie de 'inhoud van de groep moeten bewaren in geval van eventueel toekomstig onderzoek inzake deze kwestie', bevestigt u mijn waarnemingen.

Zolang u mij niet mededeelt over welke zaak het hier precies gaat, ben ik niet in het minst onder de indruk van uw uitlatingen over een 'eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie'. Ik heb zelfs de indruk dat u door dergelijke intimidaties en vage beschuldigingen de genoemde MSN-groep zonder protest van het Internet wil halen.
Uw uitdrukking dat het om 'die reden' is dat ik niet in de gelegenheid zal gesteld worden om de groep te heropenen, terwijl u geen enkele reden opgeeft, is voldoende duidelijk op dit vlak.

Uw gezegde 'De opslagruimte die je gebruikt hebt op deze groep zal niet meer tot je beschikking staan totdat het onderzoek is afgerond en de MSN Groep door MSN volledig wordt verwijderd', slaat trouwens helemaal nergens op.

U spreekt over een 'serieuze overtreding', over een 'eventueel toekomstig onderzoek', over 'geen gelegenheid om de groep te heropenen', over het 'niet meer terbeschikking stellen van de groep tot dat het onderzoek is afgerond' en 'over het ter beschikking stellen nadat de MSN-groep door MSN wordt verwijderd' zonder ook maar iets te zeggen waarover het gaat.
Uw collega doet al even geheimzinnig. Enerzijds beweert hij niet te weten wat er precies gebeurd is maar anderzijds zegt hij met grote stelligheid dat de groep 'niet opnieuw zal heropend worden'.
Wat zijn dit allemaal voor vage beschuldigingen, intimimidaties en tegenstrijdigheden ! Men zou haast gaan geloven dat jullie van bovenaf onder druk worden gezet om deze MSN-groep ten allen koste van het Internet te halen en Prinses de Croÿ het zwijgen op te leggen.

Ik sprak in het begin van deze brief over die duistere figuur die een website liet verwijderen en de Belgische Staatsveiligheid verdedigde alsof hij er zelf werkzaam voor was.
De druk die op jullie wordt uitgeoefend, zou natuurlijk ook wel eens uit een politieke hoek kunnen komen.
Daarbij denk ik terug aan de woorden van Sp.a-kamerlid Jan Peeters die enkele tijd geleden via de radio en televisie liet oproepen om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen. Het grondwettelijk beginsel inzake de 'scheiding der machten' geldt blijkbaar niet voor een politicus die iemand die 30 processen-verbaals met zedenfeiten van minderjarigen op zijn naam heeft staan, nog tot lid van een politieraad laat benoemen.

Kunnen jullie zo eerlijk zijn om mij eens op een duidelijke en ongezouten manier te zeggen wat er hier aan de hand is in plaats van enkele vage beschuldigingen te uiten die blijkbaar nergens op slaan ?

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat jullie de MSN-groep FondationPrincessedeCroy waaraan jarenlang werd gewerkt, niet om de één of andere onbekende reden en in het belang van bepaalde mensen gaan vernietigen, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be)

PS. Deze brief mag je gerust aan de 'onderzoekers' overhandigen en vraag ze ook een copie te maken van al de foto's en documenten op de MSN-groep in plaats van het belangrijkste bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
J
<br /> 'Microsoft werkt samen met de politiediensten aan verscheidene projecten inzake de on line-veiligheid van kinderen' <br /> <br /> <br /> Zoals uit het vorige commentaar blijkt, werkt Microsoft samen met de politiediensten aan verscheidene projecten inzake de 'on line-veiligheid van kinderen'. <br /> Het is dus best mogelijk dat het ook in contact staat met de diensten die de kinderpornozaak Zandvoort, zonder dat de criminelen werden opgespoord, in de doofpot hebben gestopt ...
Répondre
J
Microsoft beweert dat zij wil verhinderen dat kinderen op het net in contact komen met ongepaste informatie of met personen met slechte bedoelingen en dat zij daarvoor met bepaalde politiediensten samenwerkt. <br /> Anderzijds zorgt zij ervoor dat schokkende informatie over kinderpornonetwerken die de Internetgebruiker werkelijke bewust maakt van het gevaar voor kindermisbruik, van het Internet verdwijnt.<br /> Nadat Microsoft de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ zonder enige waarschuwing sloot, eiste zij dat de Werkgroep Morkhoven een bericht uit 2003 binnen de 24 uren zou verwijderen. <br /> Het bericht waarvan sprake was afkomstig van een kinderpornonetwerk dat niet bij name werd genoemd en gaf de prostitutieprijzen voor kinderen en baby\\\'s weer. <br /> ----------------------- <br /> <br /> Microsoft: De veiligheid van kinderen op het web<br /> <br /> Aanleiding<br /> <br /> Computers en internet zijn geweldige hulpmiddelen voor families en kinderen om te leren en zich te ontspannen. Spijtig genoeg is de kans reëel dat kinderen op het net ook ooit in contact komen met ongepaste informatie of met personen met slechte bedoelingen. Om dat te voorkomen, moeten de ouders, kinderen, opvoeders, zorgverleners, technologie-industrie, overheidsdiensten en politionele diensten wereldwijd samenwerken op een aantal domeinen om veilig surfen voor kinderen mogelijk te maken.<br /> <br /> Oplossing<br /> <br /> Microsoft bundelt zijn inspanningen op drie grote domeinen: technologie, ondersteuning van politiediensten en sensibilisering:<br /> <br /> Microsoft heeft beveiligingstechnologie geïntegreerd in de producten en diensten die veel door kinderen worden gebruikt. Producten zoals MSN on line en Xbox bevatten toepassingen en filtermogelijkheden die ouders helpen bij het beperken van de toegang tot ongepaste informatie door een eenvoudige toegang tot het beheer van de on line-activiteiten.<br /> Microsoft werkt samen met de politiediensten aan verscheidene projecten inzake de on line-veiligheid van kinderen. Zo hebben ICMEC en Microsoft in 2004, samen met Interpol, een computergestuurd trainingsprogramma \\\"Misdrijven tegen kinderen\\\" opgezet in Kroatië. Deze opleidingscyclus werd daarna herhaald in andere landen. Met behulp van dit programma werden meer dan 500 politieofficieren in meer dan 100 landen getraind. Het verzamelen en behandelen van klachten omtrent kindermishandeling is een essentiële zaak en INHOPE is een sleutelfiguur op dit domein. Vorig jaar werd Microsoft de financieel verzekeraar van INHOPE, zodat het voor deze organisatie mogelijk werd om verdere subsidies te krijgen voor haar werk via het \\\"EU Safer Internet Programme\\\". Microsoft ondersteunt eveneens de Internet Watch Foundation in het Verenigd Koninkrijk via hardware- en softwaredonatie, zodat het ook voor hen mogelijk wordt om deze emotioneel belangrijke zaak op een efficiënte wijze aan te pakken.<br /> Eén van de belangrijkste elementen in de on line-veiligheid voor kinderen is sensibilisering. On line-veiligheid begint bij de ouders en opvoeders die zichzelf en hun kinderen leren hoe ze potentiële risico\\\'s dienen te vermijden. Microsoft biedt de kinderen en hun ouders de nodige informatie via de websites www.Microsoft.com en www.MSN.com .<br /> Opportuniteiten en beperkingen<br /> <br /> Beperkingen<br /> <br /> Hoewel de maatschappij streeft naar een nultolerantiebeleid inzake kindermisbruik, wordt het bedrijfsleven in haar vrijheid van handelen beperkt door een wettelijk kader.<br /> <br /> Opportuniteiten<br /> <br /> Enkele pioniers, zoals INHOPE en ICMEC, zijn de uitdaging van verschillende publiek-private samenwerkingsinitiatieven aangegaan om kindermisbruik op het internet tegen te gaan door de belangstelling voor het thema op te wekken, \\\"hotlines\\\" voor kinderen in te stellen en inlichtingen over mogelijke pedofielen door te geven aan de politie.<br /> De integratie van kinderbeveiligingstechnologie in de producten en diensten die kinderen vaak gebruiken.<br /> Betere informatie voor alle burgers omtrent de verschillende manieren om de strijd tegen kindermisbruik te ondersteunen door het sensibiliseren van de ouders en kinderzorgverleners omtrent de mogelijke risico\\\'s en verschillende beschermingsmethoden.<br /> Contactpersoon<br /> <br /> Microsoft<br /> Jean-Christophe Le Toquin<br /> juridisch adviseur Computerbeveiliging<br /> E-mail: letoquin@microsoft.com<br /> <br /> Ineke Rampart<br /> EMEA Citizenship Program Manager<br /> Direct Phone: +32 (0)2 704 33 85<br /> Mobile: +32 (0)478 88 87 76<br /> ineker@microsoft.com<br /> <br /> Bron:<br /> ‘Sharing Solutions Catalogue’, onuitgegeven publicatie van Business & Society Belgium, samengesteld ter gelegenheid van de conferentie ‘CSR: action, no fashion’ (25 oktober 2005)<br /> <br /> http://www.mvovlaanderen.be/pageview.aspx?id=491&mid=290&pid=t
Répondre